reklama

Zazimování jezírka

Jednou z důležitých a nezanedbatelných prací během probíhajícího podzimu je zazimování jezírka. Rozhodně nedoporučujeme čekat s úpravami do doby, kdy udeří první mrazy. Hlavním důvodem toho, abyste začali včas, je fakt, že se na jezírku vytvoří silná krusta ledu, která následně funguje jako izolant zbytku vody v jezírku.

Zazimování jezírka

V důsledku toho dojde ke snížení množství kyslíku v jezírku či rybníčku. Ještě důležitějším faktem je, že vytvořením ledové vrstvy dojde k odvětrání kalových plynů (metan, čpavek atd.), které vznikají biologickým rozkladem zbytků rostlin, výkalů z ryb atd. Směs těchto plynů vytěsňuje kyslík a působí ve vodě jako jed.

Zazimování jezírka
Zazimování jezírka

Jako obrana je vhodné v těchto případech použít specifické čerpadlo. Ponoří se do vody, kde nasáváním a tryskáním vody udržuje vodní hladinu neklidnou a proudění vody předchází zamrznutí. Výhodou je, že ho můžete ponořit kdekoliv v jezírku.

Jedním z dalších ochranných prvků jsou topná tělíska. Jsou vyrobena obvykle z nereznoucího kovu a jsou připevněna na plováku. Topná tělíska jsou vhodná do mělkých nádrží nebo nádrží s malým objemem vody.

Zazimování jezírka
Zazimování jezírka
Zazimování jezírka
Zazimování jezírka

Vzduchování jezírka je další varianta. Efektivní způsob, kdy led rozbíjíme pomocí vzduchovacích kamenů a kompresoru (proudem vody). Tím se víří na hladině voda a netvoří se krusta. Je potřeba hlídat hadičky od vzduchování, aby nezamrzly. Velkou výhodou je možnost použít vzduchování i v létě při velkých vedrech.

Zazimování jezírka
Zazimování jezírka

Poslední možností je mechanické rozbíjení ledu, což ale příliš nedoporučujeme. Otřesy při rozbíjení způsobují rybám stres, který může vést až k jejich úhynu. Navíc je tento způsob velmi nebezpečný!

Publikováno: 3. 10. 2018, Autor: Bakker (text a foto), Profil autora: Redakce