reklama

Využití dešťové vody III. - filtrace a čerpadla

Jedná se o několikastupňovou filtraci vody, která zabraňuje vniku mechanických nečistot. Tato filtrace začíná již při zachycování vody do okapových žlabů a od okapů pokračuje dále nad zemí (odlučovač nečistot v okapovém svodu a okapové vpusti) a také pod zemí a nakonec i v samotné nádrži.

Využití dešťové vody III. - filtrace a čerpadla

Mezi jednotlivé stupně filtrace pak patří:

1. Lapač listí v okapovém žlabu – plastová mřížka zabraňující spadu listí do okapu.

Mezi jednotlivé stupně filtrace pak patří:
Mezi jednotlivé stupně filtrace pak patří:
Mezi jednotlivé stupně filtrace pak patří:
Mezi jednotlivé stupně filtrace pak patří:

2. Odlučovače nečistot v okapovém svodu – ve chvíli, kdy přes mřížku nějaké nečistoty propadnou, měl by je zachytit právě tento odlučovač.

3. Okapová vpusť (geiger) – různé druhy může obsahovat vysypatelný košík na zachycené nečistoty.

Mezi jednotlivé stupně filtrace pak patří:
Mezi jednotlivé stupně filtrace pak patří:

4. Filtr- pro využití dešťové vody v zahradě se používá filtrační závěsný koš přímo pod nátok do nádrže (nevýhodou je, že když se filtrační košík zaplní nečistotami a není vyprázdněn, voda i s nečistotami přetéká do nádrže. Pro využití vody v domácnosti je potřeba dokonalejší filtrace vody - využívá se podzemní filtrační šachty. Filtrační šachta se napojuje mezi okapový svod a nádrž a zpravidla umožňuje spojení dvou větví okapových svodů. Po přefiltrování vody umožní odtok čisté vody do nádrže, případně odtok přebytečné vody a nečistot do kanalizace. Je možné ji nastavit podle hloubky uložení potrubí pomocí teleskopického poklopu jak v pochozí, tak v pojezdné variantě.

Mezi jednotlivé stupně filtrace pak patří:
Mezi jednotlivé stupně filtrace pak patří:
Mezi jednotlivé stupně filtrace pak patří:
Mezi jednotlivé stupně filtrace pak patří:

Plovoucí sání v nádrži - je součást čerpadla, které si nasává vodu z nádrže. Na hadici ukončené filtrem je připevněn plovák, který volně plove a udržuje konec hadice cca 10 cm pod hladinou tak, aby se nasávala čistá voda.

Mezi jednotlivé stupně filtrace pak patří:
Mezi jednotlivé stupně filtrace pak patří:

Čerpání vody

Pro čerpání vody z nádrže se využívají v zásadě dvě varianty:

 • Ponorná čerpadla – výtlačná čerpadla umístěná v nádrži
 • Domácí vodárny – automatické přepínání z užitkové na pitnou vodu – umístění v domě (pro využívání dešťové vody v domácnosti)
 • Ponorné čerpadlo

  Lze ho využít pro dům i zahradu. Je vhodné k čerpání vody ze studní, šachet, nádrží a jiných zásobníků s vodou. Čerpadlo určené pouze pro čerpání vody je ponořeno u dna a vytlačuje vodu z akumulačního prostoru. Je vybaveno integrovanou zpětnou klapkou, která zabraňuje samovolnému vypuštění výtlačného potrubí, když je čerpadlo mimo provoz.

  Ponorné čerpadlo
  Ponorné čerpadlo

  Domácí vodárna

  Tento typ čerpadla je vhodný pro využití dešťové vody v domě. Čerpadlo je umístěno v technické místnosti, garáži, prádelně atd. Z akumulačního prostoru je voda nasávána do nádržky čerpadla a odtud tlačena do sekundárního rozvodu na užitkovou vodu v domě. Při nedostatku vody v nádrži dojde k přepnutí a nádržka čerpadla je doplněna přívodem z vodovodního řadu vodou pitnou. Nedojde tedy nikdy k situaci, že byste neměli čím splachovat. Čerpadlo plně vyhovuje požadavkům provozovatelů vodovodů a kanalizací na oddělení okruhu pitné a užitkové vody.

  Domácí vodárna
  Domácí vodárna

  Bezpečnostní přepady

  Z akumulačních nádrží je vhodné vyvézt bezpečnostní přepad, nejlépe do vsakovacího zařízení. Jedná se o důležitou součást sestavy, protože při přívalových deštích dochází k přeplnění akumulačního prostoru a voda může jednoduše přepadat z nádrže dál. Je tak zabráněno zpětnému zaplavení přívodního potrubí a vylití vody v blízkosti základů domu. Tam, kde není možné vodu vsakovat, je možné individuálně navrhnout jiná řešení.

  Bezpečnostní přepady
  Bezpečnostní přepady

  Pro účel rodinných domů dodáváme nejčastěji vsakovací tunely GARANTIA o objemu 300 l, které mají schopnost pojmout přívalovou vodu a vysoký vsakovací výkon. Takovýto tunel je schopen nahradit 1 m3 štěrku a 37 metrů drenážního potrubí. Je odolný proti pojezdu osobními auty a díky jejich hmotnosti se s nimi snadno manipuluje při instalaci. Tunely se umisťují minimálně 1 m od hladiny spodní vody a je vhodné je při instalaci oddělit od okolní zeminy netkanou textilií, která pak chrání tunel proti zanesení nečistotami.

  Bezpečnostní přepady
  Bezpečnostní přepady

  Společnost GLYNWED je dodavatelem kompletního řešení včetně příslušenství k nádržím. Naši produktoví manažeři vám rádi poradí, jakou sestavu zvolit a jak vybrat správné komponenty. Vámi vybranou variantu pak zdarma dovezeme. Samozřejmostí je i technická podpora během realizace.

  Publikováno: 5. 8. 2018, Autor: Glynwed (text a foto), Profil autora: Redakce