reklama

Jak prořezávat opadavé stromy

Optimální dobou pro řez opadavých stromů je polovina léta. V této době lze řezat břízy a javory, které na jaře sají mízu, a také kaštany a ořešáky, které jsou náchylné na klejotok. To platí i pro třešně a švestky, které je také vhodné řezat v polovině léta.

Jak prořezávat opadavé stromy
Jak prořezávat opadavé stromy
Jak prořezávat opadavé stromy
Jak prořezávat opadavé stromy
Jak prořezávat opadavé stromy

Stromy začínají na jaře nový růst pučením listí a výhonů. V tuto dobu není vhodné je rušit. Po polovině léta se růst výhonů zpomalí a růst stromu se koncentruje na kořeny a kmen. Když se zvyšuje tloušťka kmene a větví, všechny rány se rychle hojí. To nadcházející podzim zpomaluje, až se zacelování ran zcela zastaví. Když dozrává úroda a stromy začnou ztrácet listí, znamená to, že se připravují na zimu. Ani v tuto dobu není vhodné je rušit. Mezi polovinou léta a zářím mohou rány na stromech zarůst kůrou, ve zbývajících částech roku k takovému růstu nedochází.

Pokud nestihnete prořezat stromy v létě, můžete tak učinit ještě následující jaro – vyjma těch, které sají mízu nebo mají tendenci ke klejotoku nebo hnití. Pokud raději neprořezáváte jabloně či hrušně uprostřed léta, můžete je rovněž řezat následující jaro před začátkem růstu.

Živé větve je třeba odstraňovat co nejdříve. Rány nesmí být nikdy větší, než 7 cm v průměru, takové zranění se stromu obvykle zahojí. Všechna větší zranění zůstávají otevřená a fungují jako vstupní dveře pro výtrusy různých hub.

Tenčí větve lze odstranit nůžkami, univerzálními zahradnickými nůžkami (podle potřeby s jedním nebo dvěma prodlužovacími rameny) nebo univerzálními teleskopickými zahradnickými nůžkami. Dalším užitečným nástrojem s dlouhým ramenem jsou univerzální teleskopické nůžky, jimiž lze pracovat v koruně malého stromu bez nepříjemného natahování, na silnější větve pak větší zahradnická pilka nebo pilka na větve, připevněná k univerzálním zahradnickým nůžkám či teleskopickým zahradnickým nůžkám.

Řezání silné větve

Řezání silné větve
Řezání silné větve

1. Nejdříve větev zespoda nařízněte.2. Potom veďte řez shora o něco hlubší, než podříznutí. Tímto způsobem silná větev lehce odpadne, aniž by strhla kůru.3. Konečně seřízněte výsledný pahýl, aniž byste poškodili okolí řezu. Pahýl bude chránit povrch rány a zabrání vniknutí škodlivých mikroorganizmů do kmene.

První řez opadavého stromu

První řez opadavého stromu
První řez opadavého stromu

Pro urychlení kořenění potřebuje strom co nejvíce listoví, které produkuje energii. Při sázení upravte poškozené a sestřihněte příliš dlouhé kořeny. Rovněž upravte poškozené a odstraňte odumřelé větve a všechny slabší sekundární koruny. Žádný další řez není zapotřebí. Platí to rovněž pro jabloně.

První řez opadavého stromu
První řez opadavého stromu
První řez opadavého stromu
První řez opadavého stromu

Kůra, která zarůstá do vidlic, oslabuje spojení kmene s větvemi. Způsobuje snadné nalomení větve. Při správném řezu je spojení plynulejší.

Udržovací řez opadavého stromu

Udržovací řez opadavého stromu
Udržovací řez opadavého stromu
Udržovací řez opadavého stromu
Udržovací řez opadavého stromu

Udržovací řez proveďte až po řádném zakořenění stromu. Strom začne vytvářet nové kořeny během jednoho až dvou let. Pokud byl strom zasazen ve stísněném prostoru, je vhodnější odstranit více malých větví, než jednu velkou. Není vždy nutné odstranit celou silnou větev. Často ji stačí zkrátit na vhodném živém rozvětvení. Neponechávejte žádné pahýly, které mohou fungovat jako vstupní vrátka pro houby. Budete-li při řezu postupovat tímto způsobem, zachová si strom svůj přirozený růst, bude omezen růst nových výhonů a strom nebude muset vydávat energii na boj proti hnilobným houbám.

Z opadavých stromů odstraňujte odumřelé, nemocné nebo odřené větve a také větve rostoucí do koruny a veškeré sekundární koruny. Sekundární koruna je větev, která je stejně vysoká nebo vyšší než koruna, a stejně silná jako kmen. Větve, které jsou příliš dlouhé a brání průchodu je třeba zkrátit na vhodném rozvětvení tak, aby průměr rány nepřesahoval 7 cm. Odstraňte větve, které rostou v příliš ostrém úhlu do koruny. Rovněž je vhodné odstranit rozvětvení, která mají tendenci k roztržení (s „vnitřními” vidlicemi). Takovým větvím lze rovněž dostatečně včas ulehčit zkrácením části menších větví na koncích.

Řez pro zajištění úrody

Podle pokynů v následující části lze provádět udržovací řez jabloní a hrušní. Při udržovacím řezu mladé jabloně nebo hrušně je třeba provést průklest koruny, aby se omezil její růst a aby se co nejvíce usnadnila sklizeň ovoce.

Prvních několik let provádějte průklest koruny a odstraňujte sekundární koruny. Vzhledem k tomu, že mladé jabloně rostou velice bujně, je dobré postupovat při řezu opatrně. Provedete-li příliš hluboký řez mladé jabloně, zrychlíte růst nových výhonů na úkor dospívání stromu, které je nezbytné pro plození. Není nutné příliš řezat boční větve. Pokud se boční větev změní na sekundární korunu, odstraňte ji.

Rovněž odstraňte veškeré výhony rostoucí z bočních větví směrem ke kmeni. Je velice důležité ohýbat větve směrem dolů! Ohýbáním větví mladých jabloní docílíte, že přestanou růst do délky a nebude nutný žádný řez. Koruna bude otevřená a světlá a zrání úrody bude urychlené. Větve ohýbejte dolů v úhlu 90°, a to na jaře, ne později než v polovině léta. K ohýbání můžete použít plochý motouz. Přivažte motouz k zemi nebo ke kmeni stromu na dobu přibližně tří týdnů, nebo dokud větve nezdřevnatí v nové poloze. Ohýbat lze jednoleté i dvouleté větve.

Po pěti letech obvykle jabloň ukončí základní období růstu. Poté stačí pouze dávat pozor na sekundární koruny a výhony rostoucí do koruny. Při pravidelném prořezávání není nutné řezat příliš mnoho. Nadměrný řez urychluje růst vodních kořínků a snižuje úrodu.

Třešně a švestky je vhodné prořezávat mladé, protože tak získají silnou strukturu. Později je třeba odstraňovat pouze odumřelé či poškozené větve.

Řez pro zajištění úrody
Řez pro zajištění úrody

Řez mladé jabloněZkraťte korunní výhony o jednu třetinu a odstraňte sekundární koruny. Odstraňte výhony, které rostou příliš hustě nebo do koruny. Ohýbejte větve, které rostou v příliš ostrém úhlu ke kmeni, abyste je nemuseli vyřezávat. V otevřenější koruně bude úroda dozrávat rychleji.

Připraveno ve spolupráci s fiskars.cz.

Publikováno: 15. 3. 2018, Autor: Fiskars (text a foto), PePa (foto), Profil autora: Redakce