reklama

Kvalitní trávník vyžaduje pravidelnou péči

Počasí nám sice ještě tu a tam připomíná, že jaro teprve nabírá sílu, aby otevřelo dveře dokořán, ale zahrádkářům a majitelům zahrad to nedá, aby nezačali s pracemi kolem domu a zahrady. S novou sezónou začíná také nikdy nekončící péče o trávník. Stojíte v zahradě a díváte se kolem sebe. Každý centimetr půdy si žádá své. Záhony potřebují zrýt a osadit, celý pozemek vyhrabat od listí, které zbylo od podzimu, trávník je nutno důkladně vyčesat. Čím začít?

Kvalitní trávník vyžaduje pravidelnou péči

Vše se odvíjí od toho, v jakém stavu jste zahradu zanechali na podzim. Pokud je v trávníku spadané listí a větve, tak začněte jejich shrabáním. Jestli je trávník přerostlý, lehce ho zkraťte, zhruba o 1/3 délky listů. Při jarní renovaci kvalitního trávníku je nutné dodržet určitý postup, který zajistí to, že nebudete některé operace dělat zbytečně či nadměrně vynakládat finanční prostředky.

Jako první je nutné trávník prohlédnout a zjistit, jestli je:

  • zaplevelený,
  • zarostlý mechem,
  • v něm plstnatá vrstva odumřelých listů a stébel,
  • plocha trávníků hrbolatá a trávník je řídký.
    • Pokud jste si minimálně třikrát odpověděli ano, bude nutné provést následující kroky.

Kvalitní trávník vyžaduje pravidelnou péči
Kvalitní trávník vyžaduje pravidelnou péči
Kvalitní trávník vyžaduje pravidelnou péči
Kvalitní trávník vyžaduje pravidelnou péči

Aplikovat herbicidy, nejlépe plošným postřikem. Např. Bofix, zlikviduje veškerý nežádoucí plevel, aniž bychom poškodili kvalitní trávník. Aplikace se provádí ručním postřikovačem. Přesné dávkování dodržujte dle návodu na etiketě herbicidu.

Zamechování porostu je vážným nebezpečím pro trávník. Příčiny rozvoje mechů mohou být různé. Mezi nejčastější patří přílišná kyselost půdy, tu lze upravit (optimum pH 6–6,5) přidáním mletého vápence. Další příčiny mohou být v přílišném zamokření pozemku, dále pokud je trávník převážně ve stínu, v nevhodné výšce kosení, v nesprávném zavlažování či ve volbě nevhodné travní odrůdy.

Po odstranění příčin zamechování provedeme likvidaci mechu postřikem některým z protimechových přípravků na bázi síranu železnatého či použitím biohnojiv. Týden po aplikaci postřiků je možné přistoupit k mechanické fázi jarní renovace. Zásadní operací je vertikutace (verticutting), což jak z anglického názvu vyplývá, je vertikální prořezání. K tomuto účelu se používají speciální hrábě nebo ručně vedené motorové stroje. Cílem je odstranit z trávníku všechny odumřelé zbytky trav, plevelů a mechů a částečně, maximálně však do hloubky 50 mm, prokypřit vegetační vrstvu. Veškerou hmotu z vertikutace je nutné pečlivě shrabat a odstranit z trávníku.

Kvalitní trávník vyžaduje pravidelnou péči
Kvalitní trávník vyžaduje pravidelnou péči

Vertikutaci je dobré při jarní renovaci provést křížem, aby došlo k radikálnímu pročištění porostu. To má za následek, že trávník opticky prořídne, není to však důvod k panice, protože všechen vitální porost zůstane, drny jsou rozřezány na menší části a trávník tak má velmi dobré možnosti snadno přijímat vláhu, živiny, kyslík a tím pádem se rozvíjet a rychle odnožovat a tím houstnout.

Pro dokonalé vyčištění kvalitního trávníku nejen po vertikutaci použijte motorový vyčesávač Atco, který vyhrabe mech, listí, jehličí, starou trávu i malé kaménky.

Příště vám poradíme, jak přihnojovat trávník.

Připraveno ve spolupráci s firmou ATCO – vřetenové sekačky.

Publikováno: 22. 4. 2017, Autor: Elena a Atco (text), Atco (foto), Profil autora: Redakce