reklama

Kadeřavost broskvoní

Ošetření proti kadeřavosti broskvoní patří k prvním činnostem, kterými zahrádkář začíná nové vegetační období. Typickým příznakem choroby jsou červené puchýře na listech. Za podmínek příznivých pro infekci může dojít ke zničení velké části listů a letorostů, následně dochází i k opadu malých plodů. Napadené stromy jsou pak méně odolné k přezimování, často prosychají nebo zcela uhynou.

Kadeřavost broskvoní

Kadeřavost způsobuje houba Taphrina deformans, která přezimuje na šupinách pupenů a po jejich vyrašení pak infikuje mladé výhonky listů. Pokud se Taphrině deformans podaří již infikovat rašící listy, jsou další opatření snažící se zabránit propuknutí choroby většinou neúčinná. Úspěšnost ošetření tedy nezávisí až tolik na výběru přípravků, jako na jeho správném načasování.

Kadeřavost broskvoní
Kadeřavost broskvoní

První postřik proto provedeme, pokud teploty po dobu několika dnů dosáhnou 8-10 °C, což může být v některých letech i v době zimních měsíců. Dalším výborným ukazatelem pro určení optimálního termínu prvního ošetření jsou okolní rostliny, první ošetření broskvoní provádíme v době kvetení lísky obecné či na začátku rašení angreštu. Vhodnými přípravky pro toto ošetření jsou mědnaté fungicidy jako Kuprikol 50, Kuprikol 250 SC nebo Champion 50 WP. Tyto přípravky účinkují i proti houbám či bakteriím napadajícím větve a kmínky broskvoní, proto postřik aplikujeme i na tyto části stromu.

Kadeřavost broskvoní
Kadeřavost broskvoní

Pro druhé ošetření provedené cca 14 dní po prvém zvolíme některý organický fungicid jako Thiram Granuflo či Dithane DG Neotec. Vhodné je provést i třetí tzv. podzimní ošetření, kdy aplikujeme zase mědnaté přípravky a to v době opadu listů broskvoní, ne však již za mrazivého počasí.

Kadeřavost broskvoní
Kadeřavost broskvoní
Kadeřavost broskvoní
Kadeřavost broskvoní

Publikováno: 24. 2. 2017, Autor: Lovela (text a foto), Profil autora: Redakce