reklama

Motorové pily, 1. díl – servis

Podzim už vládne přírodě a za chvíli zaklepe na dveře zima, zbývá nám tedy ještě chvíle času na přípravu palivového dříví. Proto si dáme naši motorovou pilu do pořádku. Motorová pila je při práci se dřevem, ať už v lese na chatě či chalupě nebo jenom při úpravě zahrady, neocenitelným pomocníkem.

Motorové pily, 1. díl – servis

Při přípravě palivového dřeva na zimu je však, nemáme-li cirkulárku, nepostradatelná. Řetězovou motorovou pilu si můžeme vzít podle potřeby s sebou a zpracovat dřevo na místě. K cirkulárce musíme dřevo nejprve dopravit. U elektrické řetězové pily jsme limitováni pouze délkou přívodního prodlužovacího kabelu.

Vybíráte-li si pilu, zvažte nejprve její využití. Jak často a dlouho a především co s ní budete řezat. Kvalitní motorová pila by měla být podle typu použití vhodně robustní a vyvážená. Měla by se dobře držet. Nesmí být zbytečně těžká a musí být rozumně výkonná, aby vyhovovala našim potřebám. K tomu všemu by měla mít dobrou životnost a být bezporuchová. Nepohybujeme se v oblasti sci-fi, některé značky řetězových pil do této kategorie opravdu patří a jednou z nich je i značka SOLO.

Ať už je pila od jakéhokoliv výrobce, nikdy při práci s ní nesmíme zapomenout, že jde o vysokootáčkový řezný nástroj, který je neocenitelný sluha, ale může být i zlý pán. Při dodržování základních bezpečnostních podmínek a pravidelné údržbě nám však bude poslušně, dobře a bez odmlouvání sloužit mnoho let.

Kvalitní motorová pila jistě není levná záležitost, její životnost a užitná hodnota je však několikanásobně delší než u levnějších nebo neznačkových modelů. S motorovou pilou je to stejné jako s autem nebo jinou technikou. Někdo si umí vše opravit, vyčistit a poštelovat sám. Baví ho to a má na to i dostatek času. Někdo stroj svěří do rukou odborného servisu. To důležité je však u obou přístupů společné – postarat se o své nářadí.

Motorové pily 1. díl - Servis a údržba

Stav, ve kterém zákazník přinesl do servisního střediska pilu k vyčištění, přesně ilustruje běžně zanedbanou pilu. Na hranici bezpečnosti povolený řetěz. Zuby řetězu poškozené neodborným broušením, špinavý vzduchový filtr. A výčet nekončí: ucpaná drážka lišty a mazací otvory v liště a navíc tupý řetěz. Pila je v tomto stavu nevýkonná, nebezpečná a má velkou spotřebu.

Motorové pily 1. díl - Servis a údržba
Motorové pily 1. díl - Servis a údržba
Motorové pily 1. díl - Servis a údržba
Motorové pily 1. díl - Servis a údržba
Motorové pily 1. díl - Servis a údržba
Motorové pily 1. díl - Servis a údržba

Nářadí

Základního nářadí na údržbu pily není mnoho. Neobejdeme se bez klíče na svíčky, který dostaneme k nové pile (lidově „svíčák“), pilníku s pomocným vodítkem a maznice. Pro čištění využijeme technický benzin a štěteček.

Nářadí
Nářadí
Nářadí
Nářadí

Při čištění postupujeme v klidu a opatrně, abychom se o řetěz nebo jinou ostrou část pily nezranili. Pomocí „svíčáku“ povolíme šrouby krytu řetězu. Ten pak sundáme. Protože je řetěz už dostatečně povolený a vyvěšený, nemusíme povolovat napínací šroub řetězu. Naopak, v případě napnutého řetězu nejprve povolíme řetěz a pak odstraníme kryt lišty.

Nářadí
Nářadí

Lišta – údržba

Postarat se musíme o každou část pily, aby nám jako celek bezchybně fungovala. Lišta si ale zaslouží zvýšenou pozornost. Především si zapamatujeme, jak je lišta na pile nasazena, abychom ji mohli po údržbě otočit. Tím se bude lišta a její přední náběžná část včetně drážky opotřebovávat rovnoměrně. V našem případě nám pro zapamatování stačí nápis na liště. Není-li, poslouží nám k označení lihová fixa.

Jednoduché pravidlo říká: při každém ostření řetězu lištu otočit.

Lišta – údržba
Lišta – údržba
Lišta – údržba
Lišta – údržba

Lišta –odstranění nečistot

Po povolení lištu nejprve zbavíme hrubých mechanických nečistot v drážce i z plochy. Vodicí drážku lišty vyčistíme nejlépe pomocí dřívka nebo plastové špachtličky. Nikdy na vyčištění drážky nepoužíváme kov nebo šroubovák. Štětečkem pak do drážky a na plochu naneseme technický benzin nebo petrolej pro uvolnění zbylých nečistot. Hrubší, především připečené nečistoty z plochy, můžeme odstranit opět dřívkem nebo pomocí „svíčáku“. Prodávají se rovněž speciální přípravky, které se na znečištěná místa nastříkají, nechají se působit a pak stačí nečistoty setřít hadrem.

Lišta –odstranění nečistot
Lišta –odstranění nečistot
Lišta –odstranění nečistot
Lišta –odstranění nečistot
Lišta –odstranění nečistot
Lišta –odstranění nečistot
Lišta –odstranění nečistot
Lišta –odstranění nečistot

Lišta – stržení otřepů

Při běžném provozu nebo příliš napnutém řetězu dochází, především na spodní hraně lišty, která se více používá pro řezání při dělení materiálů, k otřepům. Otřepy vznikají zvýšeným tlakem řezaného materiálu na zuby řetězu a řetěz je dále přenáší na kov lišty. Přesně kvůli tomu je nutné lištu pravidelně otáčet. Tak nebude docházet k jednostrannému zatížení lišty. Na fotce horní hrany lišty je patrné, že je bez poškození a zřejmě nebyla nikdy otočena. Spodní hrana lišty má po řezání otřepy. Pomocí jemného pilníku na železo strhneme otřep lišty u vodicí drážky na vnější hraně.

Lišta – stržení otřepů
Lišta – stržení otřepů
Lišta – stržení otřepů
Lišta – stržení otřepů
Lišta – stržení otřepů
Lišta – stržení otřepů
Lišta – stržení otřepů
Lišta – stržení otřepů

Mazání lišty

Aby byl řetěz za provozu při práci s pilou mazán, je v liště mazací kanálek a otvor. Řetěz je mazán z vlastní olejové nádrže, ze které se olej uvolňuje za provozu do vodicí drážky lišty.

Vyčištění mazacího kanálku

Dřívkem a štětečkem vyčistíme mazací kanálek, kterým je vháněn olej do lišty a pod zuby řetězu.

Vyčištění mazacího kanálku
Vyčištění mazacího kanálku
Vyčištění mazacího kanálku
Vyčištění mazacího kanálku

Mazání vodicí hvězdice

Přední vodicí hvězdici (vrcholové ložisko) v liště namažeme pomocí tlakové maznice do mazacího otvoru.

Mazání vodicí hvězdice
Mazání vodicí hvězdice
Mazání vodicí hvězdice
Mazání vodicí hvězdice

Dva upevňovací otvory, za které je lišta nasazena, rovněž zbavíme nečistot, aby bylo možné lištu pevně a bezpečně připevnit.

Řetězka a spojka

To, co přenáší pohyb motoru na řetěz, je řetězka. Po odstranění lišty se k ní snadno dostaneme. Vyčistit tak můžeme celou část pily schovanou pod bočním krytem. Odstraníme závlačku na řetězce a sundáme ji. Hnací zuby zbavíme mechanických nečistot. Po odstranění řetězky se nám odkryje spojka. Pily jsou vybaveny odstředivou spojkou. Při přidání plynu a zvýšení otáček se odstředivou silou napnou pružiny, které drží segmenty, ty přilnou k vnitřním stěnám misky řetězky. Točivý moment se tak přímo přes řetězku přenese na pohyb řetězu v liště. Okolí řetězky a spojky opět zbavíme mechanických nečistot. Okolí spojky nesmí zůstat mastné, aby spojka neprokluzovala.

Řetězka a spojka
Řetězka a spojka
Řetězka a spojka
Řetězka a spojka
Řetězka a spojka
Řetězka a spojka

Zapalování – svíčka

Povolením šroubu odstraníme horní plastový kryt motoru. Klíčem na svíčky povolíme svíčku zapalování, kterou zkontrolujeme. Měla by být světle šedivá a nezaolejovaná. Můžeme zkusit, zda hází jiskru. Je-li vše v pořádku, svíčku vrátíme. Pokud není, tak ji vyměníme.

Zapalování – svíčka
Zapalování – svíčka
Zapalování – svíčka
Zapalování – svíčka

Vzduchový filtr

Důležitou součástí pily je i vzduchový filtr. Ucpaný nebo špinavý nedovoluje výrobu optimální směsi pro motor a pila je slabá, dusí se a výrazně klesá její výkon a zvyšuje se spotřeba. Tomuto neduhu lze snadno předejít pravidelnou kontrolou a čistěním filtru.

Vzduchový filtr povolíme a sejmeme z držáku. Sací otvor pod filtrem ucpeme po dobu údržby a odmontování filtru suchým čistým hadrem. Tak zabráníme vnikání nečistot do sání.

Vzduchový filtr
Vzduchový filtr
Vzduchový filtr
Vzduchový filtr
Vzduchový filtr
Vzduchový filtr

Čištění filtru

Samotný filtr, který může být plastový nebo z netkané textilie, vyčistíme snadno jarem nebo jiným tekutým mycím prostředkem pod vlažnou tekoucí vodou. Jemným kartáčkem na ruce pak filtr důkladně, ale bez zbytečné síly, vymyjeme a propláchneme.

POZOR!Než filtr nasadíme zpátky, necháme ho dokonale vyschnout. Nejlépe do druhého dne. Zamezíme tak vniknutí vody a vlhkosti do motoru.

Čištění filtru
Čištění filtru
Čištění filtru
Čištění filtru
Čištění filtru
Čištění filtru

Vyčištěno – skládáme

Všechny vyčištěné díly si připravíme na jeden stůl. Postupně z nich opět složíme funkční pilu.
Čištění filtru
Čištění filtru

Vzduchový filtr

Vzduchový filtr připevníme zpět na držák filtru. Musí být vyčištěný a úplně suchý.Vrátíme horní kryt motoru a zajistíme jej šroubem. Ke šroubování využijeme klíč na svíčky.

Vzduchový filtr
Vzduchový filtr
Vzduchový filtr
Vzduchový filtr

Lišta a řetěz

Povolíme napínací šroub řetězu lišty. Tím uvolníme napínací trn.

Lišta a řetěz
Lišta a řetěz
Lišta a řetěz
Lišta a řetěz

Nasadíme řetěz na otočenou lištu.

Lišta a řetěz
Lišta a řetěz

Řetěz a lištu nasadíme na napínací trn, řetězku a aretační šrouby bočního krytu pily.

Lišta a řetěz
Lišta a řetěz
Lišta a řetěz
Lišta a řetěz

Nasadíme kryt a rukou lehce dotáhneme šrouby.

Lišta a řetěz
Lišta a řetěz
Lišta a řetěz
Lišta a řetěz

Mezi lištou a opěrkou řezu najdeme napínací šroub a svíčákem jej pootáčíme tak, až je řetěz optimálně napnutý.

Lišta a řetěz
Lišta a řetěz

To je tak, že s ním jde volně hnout, ale zároveň jde povysunout z vodící drážky lišty maximálně na polovinu vodicího článku řetězu.

Lišta a řetěz
Lišta a řetěz
Lišta a řetěz
Lišta a řetěz

Doplníme benzin a olej a je to.A takto připravená pila se už těší na práci.

Lišta a řetěz
Lišta a řetěz

Po vhodném napnutí řetězu zajistíme lištu napevno ve vhodné poloze pevným dotažením šroubů na bočním krytu pily.

Děkujeme za přečtení 1. dílu seriálu Motorové pily - servis.

Příště

Druhý díl seriálu o motorových pilách: Motorové pily – ostření a údržba řetězu.

Ve spolupráci s firmou Solo Praha a jejím profesionálním servisním střediskem připravil Český Kutil.cz. Text a foto Pavel Zeman.

Publikováno: 29. 12. 2014, Autor: PePa (text a foto), Profil autora: Redakce