reklama

Příprava a odvodnění zahrady před podzimními srážkami

S blížícím se podzimem je třeba myslet nejen na poslední posekání trávy, ostříhání keřů a ochránění rostlin před zimou, ale také na to, jak se lépe připravit na větší intenzitu dešťových srážek. Dešťová voda ze střech nebo zpevněných ploch nesmí být na kanalizační řád napojena. S vodou na pozemku se dá hospodařit chytře – zachytit jí, předčistit, akumulovat, využít a nakonec jí vrátit zpět do půdy, nebo-li využít systém vsakování.

Příprava a odvodnění zahrady před podzimními srážkami

Vsakování se řeší pomocí podzemních instalací vsakovacích bloků, kde se voda při dešti akumuluje a následně se vsakuje do podloží. Systémy bloků se spojují dohromady a dají se vytvořit libovolné tvary a velikost podle potřeby. Vsakovací galerie se navrhují dle velikosti odvodňované plochy a hodnoty koeficientu filtrace zeminy tzn. rychlosti vsakování. Hodnota koeficientu filtrace se zjišťuje z hydrogeologického posudku. Do odvodňované plochy započítáváme vodu ze střech a zpevněných ploch jako jsou příjezdové cesty, terasy, chodníky. Ve správném návrhu vsakovacího systému je třeba také zohlednit lokalitu a její srážkové poměry, stav podloží a druh půdy, výšku hladiny spodní vody a konkrétní omezující podmínky místa.

Vsakovací bloky X-Box unesou i nákladní auto

Vsakovací bloky X-Box unesou i nákladní auto
Vsakovací bloky X-Box unesou i nákladní auto

Návrh bloků také závisí na požadované únosnosti. Vsakovací bloky X-Box, které dodává společnost RONN Water Management s.r.o., mají nosnost 600 kN/m2, což spolehlivě unese i nákladní auto, které pojíždí po povrchu. Pro běžné použití si vystačíme se standardními bloky X-Box SP s únosností 300-350 kN/m2. Vsakovací bloky jsou výškově modifikované v rozmezí standardních výšek 100-200-300-400-500-600 mm. To umožňuje snadněji přizpůsobit návrh a výškové umístění geologickým podmínkám, například při zvýšené hladině podzemní vody stačí použít vsakovací boxy vysoké 30 cm. Systém je dobré doplnit čistícími boxy a pomocí geotextilie vytvořit dodatečný filtr proti zanášení. Návrh vsakovacího systému je dobré nechat na odborné firmě, ale v případě chalupy nebo chaty si s instalací poradíte sami.

Jak na instalaci vsakovacích X-Box bloků krok za krokem

K instalaci vsakovací galerie potřebujete ruční nářadí
K instalaci vsakovací galerie potřebujete ruční nářadí
Nízká hmotnost usnadňuje manipulaci
Nízká hmotnost usnadňuje manipulaci
Na vhodném místě vykopejte dostatečně velkou jámu podle velikosti navržené vsakovací galerie a srovnejte dno. Při horším vsakovacím koeficientu zeminy lze dno jámy vyplnit kamenivem frakce 4-16 mm v tloušťce 200 mm.
Na vhodném místě vykopejte dostatečně velkou jámu podle velikosti navržené vsakovací galerie a srovnejte dno. Při horším vsakovacím koeficientu zeminy lze dno jámy vyplnit kamenivem frakce 4-16 mm v tloušťce 200 mm.
Jak na instalaci vsakovacích X-Box bloků krok za krokem
Jak na instalaci vsakovacích X-Box bloků krok za krokem
Jak na instalaci vsakovacích X-Box bloků krok za krokem
Jak na instalaci vsakovacích X-Box bloků krok za krokem
Přiveďte přívodní potrubí.
Přiveďte přívodní potrubí.
Na dno a boky výkopu rozprostřete geotextilii (200 g/m2) k obalení vsakovacích bloků. Bloky lze zabalit předem vedle jámy.
Na dno a boky výkopu rozprostřete geotextilii (200 g/m2) k obalení vsakovacích bloků. Bloky lze zabalit předem vedle jámy.
Osaďte vsakovací bloky.
Osaďte vsakovací bloky.
Bloky napojte na přívodní potrubí. Potrubí vložte do předem připraveného otvoru, předformovaného otvoru nebo si jej vyřízněte pilkou.
Bloky napojte na přívodní potrubí. Potrubí vložte do předem připraveného otvoru, předformovaného otvoru nebo si jej vyřízněte pilkou.
Bloky zabalte do geotextilie s překrytím min. 30 cm, u větších galerií min. 50 cm.
Bloky zabalte do geotextilie s překrytím min. 30 cm, u větších galerií min. 50 cm.
Jámu zasypejte původní zeminou hutněnou po vrstvách. Překrytí bloků zeminou je pro běžnou chůzi minimálně 20 cm, pro pojezd aut 60-80 cm a nákladních aut 1 m.
Jámu zasypejte původní zeminou hutněnou po vrstvách. Překrytí bloků zeminou je pro běžnou chůzi minimálně 20 cm, pro pojezd aut 60-80 cm a nákladních aut 1 m.

Více informací o možnostech odvodnění vaší zahrady najdete na www.ronn.cz.

Publikováno: 30. 9. 2014, Autor: RONN Water Management, s.r.o. (text a foto), Profil autora: Redakce