reklama

Vyzrajte na déšť. Zvládnete to sami a levou zadní!

Větší intenzita dešťových srážek nás nemusí nutně překvapit. Dešťová voda ze střech nebo zpevněných ploch nesmí být na kanalizační řád napojena. S vodou na pozemku se dá hospodařit chytře – zachytit jí, předčistit, akumulovat, využít a nakonec jí vrátit zpět do půdy, nebo-li využít systém vsakování.

i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Odvodněte pozemek snadno a efektivně (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Vsakování se řeší pomocí podzemních instalací vsakovacích bloků, kde se voda při dešti akumuluje a následně se vsakuje do podloží. Systémy bloků se spojují dohromady a dají se vytvořit libovolné tvary a velikost podle potřeby. Vsakovací galerie se navrhují dle velikosti odvodňované plochy a hodnoty koeficientu filtrace zeminy tzn. rychlosti vsakování. Hodnota koeficientu filtrace se zjišťuje z hydrogeologického posudku.

Do odvodňované plochy započítáváme vodu ze střech a zpevněných ploch, jako jsou příjezdové cesty, terasy a chodníky. Ve správném návrhu vsakovacího systému je třeba také zohlednit lokalitu a její srážkové poměry, stav podloží a druh půdy, výšku hladiny spodní vody a konkrétní omezující podmínky místa.

Návrh bloků také závisí na požadované únosnosti. To umožňuje snadněji přizpůsobit návrh a výškové umístění geologickým podmínkám, například při zvýšené hladině podzemní vody stačí použít vsakovací boxy vysoké 30 cm. Systém je dobré doplnit čistícími boxy a pomocí geotextilie vytvořit dodatečný filtr proti zanášení. Návrh vsakovacího systému je dobré nechat na odborné firmě, ale v případě chalupy nebo chaty si s instalací poradíte sami.

Jak na instalaci vsakovacích bloků krok za krokem

K instalaci vsakovací galerie potřebujete ruční nářadí
K instalaci vsakovací galerie potřebujete ruční nářadí (Zdroj: RONN Water Management s.r.o.)
Nízká hmotnost usnadňuje manipulaci
Nízká hmotnost usnadňuje manipulaci (Zdroj: RONN Water Management s.r.o.)
Na vhodném místě vykopejte dostatečně velkou jámu podle velikosti navržené vsakovací galerie a srovnejte dno. Při horším vsakovacím koeficientu zeminy lze dno jámy vyplnit kamenivem frakce 4-16 mm v tloušťce 200 mm
i (Zdroj: RONN Water Management s.r.o.)
Na vhodném místě vykopejte dostatečně velkou jámu podle velikosti navržené vsakovací galerie a srovnejte dno. Při horším vsakovacím koeficientu zeminy lze dno jámy vyplnit kamenivem frakce 4-16 mm v tloušťce 200 mm
Přiveďte přívodní potrubí
i (Zdroj: RONN Water Management s.r.o.)
Přiveďte přívodní potrubí
Na dno a boky výkopu rozprostřete geotextilii (200 g/m2) k obalení vsakovacích bloků. Bloky lze zabalit předem vedle jámy
i (Zdroj: RONN Water Management s.r.o.)
Na dno a boky výkopu rozprostřete geotextilii (200 g/m2) k obalení vsakovacích bloků. Bloky lze zabalit předem vedle jámy
Osaďte vsakovací bloky
i (Zdroj: RONN Water Management s.r.o.)
Osaďte vsakovací bloky
Bloky napojte na přívodní potrubí. Potrubí vložte do předem připraveného otvoru, předformovaného otvoru nebo si jej vyřízněte pilkou
i (Zdroj: RONN Water Management s.r.o.)
Bloky napojte na přívodní potrubí. Potrubí vložte do předem připraveného otvoru, předformovaného otvoru nebo si jej vyřízněte pilkou
Bloky zabalte do geotextilie s překrytím min. 30 cm, u větších galerií min. 50 cm
i (Zdroj: RONN Water Management s.r.o.)
Bloky zabalte do geotextilie s překrytím min. 30 cm, u větších galerií min. 50 cm
Jámu zasypejte původní zeminou hutněnou po vrstvách. Překrytí bloků zeminou je pro běžnou chůzi minimálně 20 cm, pro pojezd aut 60-80 cm a nákladních aut 1 m
i (Zdroj: RONN Water Management s.r.o.)
Jámu zasypejte původní zeminou hutněnou po vrstvách. Překrytí bloků zeminou je pro běžnou chůzi minimálně 20 cm, pro pojezd aut 60-80 cm a nákladních aut 1 m

A máte hotovo, srážky mohou přijít.

Zdroj informací: RONN Water Management s.r.o.

Někdy je vody nedostatek:

Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.

Publikováno: 13. 3. 2022, Autor: RONN Water Management, s.r.o. (text a foto), Profil autora: Redakce