reklama

Vyzrajte na déšť. Zvládnete to sami a levou zadní!

Větší intenzita dešťových srážek nás nemusí nutně překvapit. Dešťová voda ze střech nebo zpevněných ploch nesmí být na kanalizační řád napojena. S vodou na pozemku se dá hospodařit chytře – zachytit jí, předčistit, akumulovat, využít a nakonec jí vrátit zpět do půdy, nebo-li využít systém vsakování.

Odvodněte pozemek snadno a efektivně (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Vsakování se řeší pomocí podzemních instalací vsakovacích bloků, kde se voda při dešti akumuluje a následně se vsakuje do podloží. Systémy bloků se spojují dohromady a dají se vytvořit libovolné tvary a velikost podle potřeby. Vsakovací galerie se navrhují dle velikosti odvodňované plochy a hodnoty koeficientu filtrace zeminy tzn. rychlosti vsakování. Hodnota koeficientu filtrace se zjišťuje z hydrogeologického posudku.

Do odvodňované plochy započítáváme vodu ze střech a zpevněných ploch, jako jsou příjezdové cesty, terasy a chodníky. Ve správném návrhu vsakovacího systému je třeba také zohlednit lokalitu a její srážkové poměry, stav podloží a druh půdy, výšku hladiny spodní vody a konkrétní omezující podmínky místa.

Návrh bloků také závisí na požadované únosnosti. To umožňuje snadněji přizpůsobit návrh a výškové umístění geologickým podmínkám, například při zvýšené hladině podzemní vody stačí použít vsakovací boxy vysoké 30 cm. Systém je dobré doplnit čistícími boxy a pomocí geotextilie vytvořit dodatečný filtr proti zanášení. Návrh vsakovacího systému je dobré nechat na odborné firmě, ale v případě chalupy nebo chaty si s instalací poradíte sami.

Jak na instalaci vsakovacích bloků krok za krokem

K instalaci vsakovací galerie potřebujete ruční nářadí
K instalaci vsakovací galerie potřebujete ruční nářadí (Zdroj: RONN Water Management s.r.o.)
Nízká hmotnost usnadňuje manipulaci
Nízká hmotnost usnadňuje manipulaci (Zdroj: RONN Water Management s.r.o.)
Na vhodném místě vykopejte dostatečně velkou jámu podle velikosti navržené vsakovací galerie a srovnejte dno. Při horším vsakovacím koeficientu zeminy lze dno jámy vyplnit kamenivem frakce 4-16 mm v tloušťce 200 mm
Na vhodném místě vykopejte dostatečně velkou jámu podle velikosti navržené vsakovací galerie a srovnejte dno. Při horším vsakovacím koeficientu zeminy lze dno jámy vyplnit kamenivem frakce 4-16 mm v tloušťce 200 mm (Zdroj: RONN Water Management s.r.o.)
Přiveďte přívodní potrubí
Přiveďte přívodní potrubí (Zdroj: RONN Water Management s.r.o.)
Na dno a boky výkopu rozprostřete geotextilii (200 g/m2) k obalení vsakovacích bloků. Bloky lze zabalit předem vedle jámy
Na dno a boky výkopu rozprostřete geotextilii (200 g/m2) k obalení vsakovacích bloků. Bloky lze zabalit předem vedle jámy (Zdroj: RONN Water Management s.r.o.)
Osaďte vsakovací bloky
Osaďte vsakovací bloky (Zdroj: RONN Water Management s.r.o.)
Bloky napojte na přívodní potrubí. Potrubí vložte do předem připraveného otvoru, předformovaného otvoru nebo si jej vyřízněte pilkou
Bloky napojte na přívodní potrubí. Potrubí vložte do předem připraveného otvoru, předformovaného otvoru nebo si jej vyřízněte pilkou (Zdroj: RONN Water Management s.r.o.)
Bloky zabalte do geotextilie s překrytím min. 30 cm, u větších galerií min. 50 cm
Bloky zabalte do geotextilie s překrytím min. 30 cm, u větších galerií min. 50 cm (Zdroj: RONN Water Management s.r.o.)
Jámu zasypejte původní zeminou hutněnou po vrstvách. Překrytí bloků zeminou je pro běžnou chůzi minimálně 20 cm, pro pojezd aut 60-80 cm a nákladních aut 1 m
Jámu zasypejte původní zeminou hutněnou po vrstvách. Překrytí bloků zeminou je pro běžnou chůzi minimálně 20 cm, pro pojezd aut 60-80 cm a nákladních aut 1 m (Zdroj: RONN Water Management s.r.o.)

A máte hotovo, srážky mohou přijít.

Zdroj informací: RONN Water Management s.r.o.

Někdy je vody nedostatek:

Publikováno: 13. 3. 2022, Autor: RONN Water Management, s.r.o. (text a foto), Profil autora: Redakce