reklama

Výsadba stromků podle půdní značky

Je před námi období výsadby nových stromků a keřů. Velmi častou chybou bývá nesprávná hloubka vysazení, velikost jámy a volba vhodného substrátu. Především ale špatně zvolená hloubka výsadby vede k významným problémům v následném vývoji stromku. Pokud je stromek vsazen příliš hluboko, může být důsledkem až to, že stromek nekvete nebo nasazuje květů jen velmi málo. Dalším negativním důsledkem může být ztráta významu podnože.

i (Zdroj: Depositphotos.com)
Výsadba stromků podle půdy je velmi zodpovědná záležitost (Zdroj: Depositphotos)

Výsadba stromků do jam

Připravená jáma musí odpovídat velikosti kořenového balu s přihlédnutím k pěstovanému druhu. Běžnou chybou při výsadbě stromků je, že jámy jsou příliš hluboké a úzké. Pro běžně vysazovaný stromek se volí průměrná šíře jámy 50 - 60 cm, hloubka pak  asi 40 - 50 cm.

Hloubení jámy
Vyhloubíme dostatečně velkou jámu (Zdroj: Ludmila Dušková)
Zatlučení kůlu pro oporu
Do jámy musíme nejprve připravit podpěrný kůl (Zdroj: Ludmila Dušková)

Pro sázení se vyplatí připravit výsadbovou směs v době, kdy jsou zeminy přiměřeně vyschlé a drobivé. Směs se připraví smícháním 1 dílu kvalitní zahradní zeminy  a 1 dílu rašeliny, na kolečko směsi je dobré přidat 3 hrsti kostní moučky.

Kompost
Na dno jámy naklademe kompost a drny (Zdroj: Ludmila Dušková)
Smíchání půdní směsi
Půdní směs by měla obsahovat výživné složky (Zdroj: Ludmila Dušková)

Výsadba podle půdní značky

Osvědčuje se výsadba podle půdní značky. Jedná o místo na kmínku, které vyznačuje výšku povrchu půdy, ve které stromek rostl ve školce a většinou dosahuje úrovně těsně pod místem štěpování. Značku je dobré vyznačit křídou nebo barvou, aby byla dobře viditelná.

Zastřižení kořenů
i (Zdroj: Ludmila Dušková)
Přerostlé kořeny zastřihneme

Velkým pomocníkem při výsadbě je pak rovné úzké prkénko, které se položí přes vyhloubenou jámu pro kontrolu správné hloubky výsadby. Půdní značka musí být v úrovni spodní hrany prkna. V jámě se volně rozprostřou kořeny, které se prosypou několika lopatkami půdní směsi.

Vysazení stromků do jámy
i (Zdroj: Ludmila Dušková)
Stromek usadíme do jámy

Stromkem se mírně protřepe nahoru a dolů, postupně se přidává a sešlapuje výsadbová směs. Důležité je dostatečné prolití vodou až do vsáknutí.

Důkladné zalití
Stromek musíme opravdu pečlivě prolít vodou (Zdroj: Ludmila Dušková)
Kontrola hloubky výsadby
Kontrolujeme hloubku výsadby (Zdroj: Ludmila Dušková)

Sešlapávání směsi se provádí od okrajů jámy ke středu, vyplatí se neustále kontrolovat půdní značku, aby se stromek nedostal hluboko, značka po vysazení musí být nepatrně pod povrchem z důvodu slehnutí půdy.

Konečná úprava zeminy
i (Zdroj: Ludmila Dušková)
Zeminu okolo stromku upěchujeme

Po skončení výsadby se vyplatí vytvořit kolem jámy prstenec ze zeminy, který napomáhá zadržovat vodu.

Dosypání zeminy
i (Zdroj: Ludmila Dušková)
Okolo kmínku dosypeme zeminu

Zbývající zemina se po sešlápnutí a následném lehkém prokypření povrchu upraví tak, aby směřovala mírně ke kmínku, tím se vytvoří „mísa“, která výborně nejen zadržuje, ale i vsakuje vodu.

Upevnění ke kůlu
Stromek uvážeme k podpěrnému kůlu (Zdroj: Ludmila Dušková)
Výsadba mladé hrušně
Takto můžeme sázet všechny stromky (Zdroj: Ludmila Dušková)

Publikováno: 24. 10. 2019, Autor: Ludmila Dušková, Profil autora: Ludmila Dušková