reklama

Zimní spánek nářadí

Nejen chalupa se musí na podzim zazimovat. Ať už kutíte na chatě, chalupě nebo u domku, na podzim je potřeba uložit zahradní nářadí tak, aby bylo v sezoně zase připravené k práci.

Zimní spánek nářadí
Zazimování zahradního nářadí
Zazimování zahradního nářadí
Zazimování zahradního nářadí
Zazimování zahradního nářadí

Ruční zahradní nářadí je potřeba před zazimováním vždy řádně očistit, pily, kosy, srpy a nože přebrousit a uložit do sucha, případně ostří naolejovat, aby nerezlo. Nože motorových nebo elektrických sekaček a křovinořezů je vhodné vyndat a nabrousit.

Násady všech kusů nářadí je vhodné prohlédnout, vyspravit poškození, případně vyměnit celé a také uložit na vhodné místo.

Různé kbelíky, sázecí košíky a bedýnky bychom rovněž měli uklidit čisté, bez zbytků trav a hlíny. Vozíky na nářadí i kolečka uklidíme tak, aby na ně nepršelo a nesněžilo a také aby nelákaly nenechavce ke krádeži.

Zazimování zahradního nářadí
Zazimování zahradního nářadí
Zazimování zahradního nářadí
Zazimování zahradního nářadí
Zazimování zahradního nářadí
Zazimování zahradního nářadí
Zazimování zahradního nářadí
Zazimování zahradního nářadí

Sekačka se v žádném případě nesmí uložit v tomto stavu: je nutné ji umýt. Nejlepší je ostříkat ji tlakovou vodou. Musíme však dát pozor, aby se voda nedostala do čističe vzduchu, do elektrické instalace a do ložisek. Do vody můžeme přidat saponát.

Zazimování zahradního nářadí
Zazimování zahradního nářadí
Zazimování zahradního nářadí
Zazimování zahradního nářadí

Při odstavení stroje na zimu zkontrolujeme i filtr. Jeho kryt předem očistíme, aby do filtru nenapadal další prach. Nečistoty z filtru lze v omezené míře odstranit vysavačem. Filtry se ve stanovených termínech buď vyměňují nebo vymyjí (respektujte instrukce prodejců).

Zazimování zahradního nářadí
Zazimování zahradního nářadí

Několik sezón používaná zapalovací svíčka se od nové znatelně liší. Pokud jsou však karburátor i zapalování správně seřízeny, vydrží svíčka několik roků. Jestliže je svíčka zaolejovaná, pracuje motor zřejmě v nevhodném režimu, kdy špatně seřízený karburátor dodává do válce příliš bohatou směs.

Zazimování zahradního nářadí
Zazimování zahradního nářadí

Jestliže je filtr silně znečistěný, pak jej vyměníme, protože nečistoty by nadměrně omezovaly průtok vzduchu, takže motor by pracoval podobně, jako by měl příliš bohatou směs.

Zazimování zahradního nářadí
Zazimování zahradního nářadí

V případě, že jsme „nevyjeli“ celou nádrž, je nutno benzin odčerpat (hadičkou do vhodné nádoby) nebo vylít. U většiny sekaček je možno nakloněním na bok nádrž dokonale vyprázdnit. Pod sekačku vsuneme vhodnou misku (hluboký „plech“ z trouby).

Zazimování zahradního nářadí
Zazimování zahradního nářadí

Při zazimování sekačky bychom měli vyšroubovat zapalovací svíčku a otvorem kápnout do válce trochu (asi tři cm3) oleje. Motor bychom měli protočit naprázdno, aby se olej dostal na všechna místa na stěnách válce.

Zazimování zahradního nářadí
Zazimování zahradního nářadí

Nože sekačky i jiné ocelové části, které nejsou chráněny nátěry, doporučujeme opatřit vrstvičkou konzervačního oleje. Řešení se sprejem je sice dražší, avšak zaručí nám, že konzervační olej pronikne do všech potřebných míst.

Zazimování zahradního nářadí
Zazimování zahradního nářadí

Rozmělněné kousky trávy, která ulpívá na vnitřních plochách sekaček a křovinořezů, je nutné odstranit. Vhodným nástrojem je houbička na nádobí, můžeme použít tvrdší kartáč a vodu se saponátem.

Kryty sekaček jsou dnes často vyráběny z odolných plastů. Zpravidla jde o skelné lamináty (obdoba laminátových lodí či lyží), které jsou chemicky odolné i vůči technickému benzinu a ředidlům. Jestliže výrobce či prodejce výslovně nevaruje před těmito ředidly, lze je po omytí vodou použít.

Žebra válce motoru je rovněž nutno důkladně očistit technickým benzinem.

Zazimování zahradního nářadí
Zazimování zahradního nářadí

U řetězové pily vyjmeme řetěz a odvezeme jej k nabroušení. Odborníci také radí, aby řetěz, pokud broušení nepotřebuje, byl přes zimu uložen do oleje nebo petroleje. Petrolej uvolní ztuhlý olej smíšený s jemnými pilinami a usnadní tak provoz pily. K zimnímu uložení řetězu samozřejmě neslouží použitý fritovací olej, ale jen ten předepsaný.

Při uložení pily, jejíž řetěz byl mazán „bioolejem“ bez aditiv zejména v nevytopené místnosti, olej ztuhne natolik, že po nastartování pily bude odstředivá spojka prokluzovat a pilový řetěz se vůbec nerozpohybuje.

Publikováno: 9. 11. 2012, Autor: K. Štech (text a foto), PePa (foto), Profil autora: Redakce