reklama

Zahradní jezírko v zimě: co s rybami a vodní zelení?

Zahradní jezírko je nejen pro naše oči krásná podívaná. Ryby a bohaté zastoupení rostlin z něj dělají mimořádnou záležitost. Voda v něm zároveň přitahuje drobné pěvce, žáby a další organismy. Jenže teď přichází období zimy a vy nevíte jak s jezírkem naložit. Jak tedy připravit ryby a rostliny na zimu? A proč je zapotřebí odstranit veškeré původce znečištění vody?

i (Zdroj: Depositphotos)
Zahradní jezírko v zimě: co s rybami a vodní zelení? (Zdroj: Depositphotos)

Ryby a jejich život v zimě

Ryby, které chováme v zahradním jezírku, ještě před započetím mrazů můžete vylovit a umístit do akvária, které je umístěno ve vytápěných prostorách. Platí to zvláště pro pestrobarevné koi kapry a závojnatky, které prošly šlechtěním a jsou tedy již podstatně choulostivější. Akvárium pro přezimování by mělo být umístěno do světlé místnosti s aktivní filtrací, avšak bez vytápění. Podle teploty vody také volte krmení - pokud teplota vody narazí na hranici 10 °C, ryby mají tendenci upadat do stavu zimní strnulosti a krmit není třeba. Před nástupem zimy a vylovení rybek také omezte krmení na minimum, aby ryby přezimovaly s prázdným zažívacím traktem. Při přenášení ryb do jiného chovného zařízení také dbejte na to, aby teplotní rozdíl mezi jezírkem a zimní nádrží nebyl větší než 5 °C. Podobné kroky, kromě výlovu a přemístění do nádrže, provedeme i s rybami, které v jezírku zůstávají celoročně. Postupně začneme omezovat krmení tak, jak se začne snižovat teplota vody, čímž se následně zpomaluje metabolismus ryb. Poté, co zhruba týden nebudete krmit, je vhodné jezírko vyčistit. Jde především o zbavení kalů a detritu, který se usazuje na dně a ve velkých koncentracích naruší biologickou rovnováhu ve vodním prostředí natolik, že chovanci mohou uhynout.

Koi kapři
i (Zdroj: Depositphotos)
Koi kapři jsou šlechtění a pobyt venku přes zimu jim nesvědčí

Vodní rostliny a péče o ně před zimou

Vodní rostliny patří k neodmyslitelnému základnímu prvku každého zahradního jezírka. Pro jezírko jsou prospěšné tím, že přeměňují oxid uhličitý na kyslík, zároveň pomáhají s udržením základní biologické rovnováhy. Ta je velice důležitá například z důvodu prevence růstu řas. Ty se vyskytují hlavně tam, kde je právě tato rovnováha narušena. Před zimním spánkem proveďte hlavně zevrubnou kontrolu veškerého rostlinstva v jezírku. Případné odumřelé části ostříhejte, neboť pomalý rozklad zeleného materiálu by nemalou měrou přispěl ke vzniku plynů, které jsou pro zde žijící organismy nebezpečné. Včasným odstraněním zahnívajících listů rostlin předejdete mnoha problémům.

Ryby a rostliny
i (Zdroj: Depositphotos)
Aby ryby i rostliny v zimě přežily, na podzim jezírku věnujte trochu času

Co s napadaným listím a jinými znečišťovateli vody?

Veškerý biologický materiál, který napadá do jezírka, před zimou odstraňte. Listí při svém rozkladu funguje podobně jako hnijící listy rostlin. Extrémním případem může být až vznik čpavku, který všechny ryby v jezírku zahubí. Proto je zapotřebí důsledně dbát na čistotu jezírka před zimou, kdy mají ryby o něco méně kyslíku ve vodě, především pak tehdy, když jezírko začne zamrzat.

Krmení ryb
i (Zdroj: Depositphotos)
Když teploty klesnou k 10 °C, ryby již nekrmte, snadněji přezimují

Zima se zeptá

Po zastavení krmení a důkladném vyčištění jezírka je celý komplet připraven na zimu. Správné jezírko musí být alespoň metr hluboké, aby ryby mohly být v takové hloubce, kde jim nehrozí zmrznutí. Při silných mrazech pak dbejte o včasné vysekání otvorů v zamrzlé hladině. Jde hlavně o dostatečné množství kyslíku, který ryby potřebují, i když jsou ve stavu zimní strnulosti. Pokud se ale teploty vzduchu na delší dobu přehoupnou přes 10 °C a ryby začnou být aktivnější, je vhodné je také mírně přikrmit.

Publikováno: 1. 11. 2019, Autor: Radoslav Ptáček (text), Depositphotos (foto), Profil autora: Redakce