reklama

Grundfos: čerpání špinavé vody

Zatímco čistou vodu zpravidla potřebujeme přečerpat někam, se špinavou vodou je náš záměr opačný: chceme ji odněkud dostat. Téma také v některých případech není zrovna voňavé. Abychom se tedy například vlastními odpady nezalkli, musíme se takové vody zbavit. Protože zpravidla přitom potřebujeme překonávat určitě výškové rozdíly, bez čerpadel se neobejdeme.

Grundfos: čerpání špinavé vody

Pokud si myslíte, že co je špinavá voda pozná každý, je třeba říct, že pro odborníky je i tohle věda s mnoha podkategoriemi, a podle toho, o jaký druh vody jde, je možné použít určitý druh čerpadla. Abychom si pojem špinavé vody nějak definovali, například splašková voda je nečištěná odpadní voda a surová splašková voda s obsahem vláknitých složek, textilií a jiných pevných příměsí včetně splachů z WC, dále i voda odváděná ze zemědělských farem a průmyslových provozoven. A protože lidé například do záchodu házejí ledacos (ač by neměli), odpovídat tomu musí jak výkon, tak schopnost použitých čerpadel poradit si s různým druhem znečištění.

Grundfos: čerpání špinavé vody
Grundfos: čerpání špinavé vody

I to se může stát: děsivý úvodní obrázek v titulku ovšem skutečnosti neodpovídá, protože ani nejšílenější děti by si ve splaškách s takovým potěšením nehrály. Zato při pohledu do přízemí rodinného domku si uvědomíme, jak moc vodu potřebujeme a kolik ji při normálním chodu domácnosti „umažeme“. Takovou vodu samozřejmě musíme dostat pryč a právě o to se starají čerpadla.

Na co všechno se čerpadlo hodí

Čerpadla na špinavou vodu musí například zvládnout i vodu z nádrží, plaveckých bazénů a zahradních rybníčků. Asi by nemělo smysl budovat pro tyto jednorázová použití stálý čerpací systém, protože vodu z bazénu nepotřebujeme dostat pryč kromě výjimečných situací oprav či nějakého gruntovního čištění častěji, než na konci sezony. Podobné je to u rybníčku, který chceme rozšířit a nebo potřebuje opravit. Odvodňovací čerpadla by měla být vybavena sacím košem, který zabraňuje vnikání nadměrných pevných částic do čerpadla. Pro tyto práce se jako ideální jeví malá přenosná ponorná čerpadla, například Grundfos Unilift KP nebo Unilift CC, která mohou pracovat s připojeným plovákovým spínačem v plně automatickém provozu. To má tu výhodu, že při vyčerpání vody čerpadlo nepoběží „na sucho“ a automaticky se vypne.

Na co všechno se čerpadlo hodí
Na co všechno se čerpadlo hodí
Na co všechno se čerpadlo hodí
Na co všechno se čerpadlo hodí

Univerzální ponorná kalová čerpadla Unilift CC a Unilift KP jsou určená k čerpání odpadní vody v budovách.

I vodu před domem je třeba dostat pryč

Za špinavou vodu se také považuje voda drenážní: suterénní nebo podsklepené domy musíme zpravidla vybavit vnější drenáží, aby vlhkost nevnikala do stěn suterénu. Ve zdivu by pak mohly začít růst plísně a nebo by mohlo dojít i k stavebním poškozením. Drenážní voda přitom může obsahovat pevné složky (písek, částečky železa nebo vápenné sloučeniny), s nimiž si obyčejné čerpadlo neporadí.

I vodu před domem je třeba dostat pryč
I vodu před domem je třeba dostat pryč

SEG – ponorné kalové čerpadlo na odpadní vodu s řezacím zařízením.

Problém představují i dešťová a jiná povrchová voda z okolí budovy. U starších instalací se drenážní a povrchové vody odvádějí spolu se splaškovými vodami z domácností, jenže to často vedlo k přetěžování čistíren odpadních vod nadměrným množstvím povrchové vody, které na ně přitékají v době velkých dešťů, nebo tání sněhu.

I vodu před domem je třeba dostat pryč
I vodu před domem je třeba dostat pryč
I vodu před domem je třeba dostat pryč
I vodu před domem je třeba dostat pryč

Kompaktní přečerpávací stanice na odpadní vodu.

Naše vlastní odpady

Zvláštní problém představují odpadní vody pod úrovní kanalizace, které je nejprve třeba zvednout na její úroveň tak, aby pak mohla odtéct samospádem. Jiné čerpadlo použijeme pro odpad z WC a jiný systém pro tak zvanou šedou vodu z koupelny, pračky a kuchyně. Tento problém však lze řešit například čerpací stanice Sololift+, která je kombinací akumulační nádrže a čerpací jednotky navržené pro čerpání splaškové vody z WC a šedé odpadní vody. Čerpací stanice Multilift umístěné v suterénu, kam se centrálně svádějí veškeré odpadní vody z budovy, si poradí se splaškovou vodu z klozetů v jedno i vícegeneračních rodinných domech i dalších stavbách. V sortimentu čerpadel jsou záložní, která nacházejí použití v krizových situacích: průtrže mračen ani záplavy totiž bohužel nelze nikdy zvláště v nízko položených lokalitách vyloučit, a tak je lepší být připraven.

Naše vlastní odpady
Naše vlastní odpady
Naše vlastní odpady
Naše vlastní odpady

Poradit by měl odborník

Uvedené případy představují jen část nástrah, které na nás při stavbě nebo rekonstrukci domu může voda políčit. Zvláštní kapitolu představuje uspořádání čerpacího a drenážního systému tak, aby byly v souladu s platnými normami a místními předpisy. Fakt je, že s problémy si současná moderní a přitom ekonomická čerpadla poradit dokážou: jen je třeba to pravé použít na konkrétní problém a situaci. V tom se vyznají odborníci, výrobci a distributoři.

Více na www.grundfos.cz.

Publikováno: 27. 4. 2010, Autor: Jiří Jan, Grundfos (text), Grundfos (foto), Profil autora: Redakce