reklama

Fauna a flóra ve vodě

Je mnoho způsobů, jak ozelenit a oživit zahradu, ale málokdo z nás se již rozhodl pro radikálnější zásah do zahrady, kterým se právě může zdát založení jezírka či potoka.

Fauna a flóra ve vodě

Současné rozměry stavebních parcel neposkytují vždy dostatek prostoru pro zahradní stavby, a proto je před ozeleněnou vodní hladinou upřednostňován spíše prostor určený pro koupání – bazén s upravenou vodou. Ale ani tyto zahrady by neměly klasický prvek vody v zahradě postrádat. Plastové tvarované nádrže jsou v OBI nabízeny v různých rozměrech a za pomoci ponorných čerpadel a osvětlení můžete v blízkosti odpočívadla vytvořit velmi zajímavou kulisu. Tryskající voda poskytuje během dne i noci velmi poutavou a uklidňující zvukovou kulisu. Proto se vám pokusíme v našem návodu poradit, jak se s výstavbou jezírek vypořádat. Samotné práci by však měl předcházet plán s praktickým rozvržením v koncepci celé zahrady včetně plánu osázení. Toužíte-li po osázení jezírka leknínem, musíte mu zaručit usazení do hloubky alespoň 50 cm. Také ryby budou potřebovat odpovídající životní podmínky.

Fauna a flóra ve vodě
Fauna a flóra ve vodě
Fauna a flóra ve vodě
Fauna a flóra ve vodě

Váš nákupní seznam

Příklad rybníčku 4×6 m (hloubka 1 m):

hotové jezírko nebo fólie 6,6×8,6 m. ochranná netkaná textilie 6,6×8,6 m, 3 m3 písku, lepidlo na PVC fólii, speciální lepidlo na rybniční fólii, cca 12 košů s rostlinami, cca 7 m rohoží do břehu (kokos/juta), cca 10–20 rostlin, vnější filtrační zařízení (cca 12 m3) s čerpadlem a čističkou, ozdobné kameny

Vaše potřeby:

skládací metr/měřicí pásmo, vodováha/hadicová váha, dřevěné kolíky, provázek/měřicí lať, krumpáč, rýč, lopata, kolečko, kladivo, nůžky, zahradní hrábě, koště, zahradní hadice

U všech materiálů dbejte pokynů výrobce a návodů ke zpracování.

Postup

 • Fauna a flóra ve vodě
  Fauna a flóra ve vodě

  Hotové rybníčkové nádrže z plastu

 • Fauna a flóra ve vodě
  Fauna a flóra ve vodě

  Okolí nádrže si vyznačte pomocí napnutého provázku přibližně 30 cm od skutečného okraje.

 • Fauna a flóra ve vodě
  Fauna a flóra ve vodě

  Výkop pro rybníček by se měl vyhloubit ve tvaru nádrže. Dno výkopu by mělo být asi o 10 cm hlubší, než je hloubka nádrže.

 • Fauna a flóra ve vodě
  Fauna a flóra ve vodě

  Na vodorovných plochách navršte asi 10 cm vrstvu písku. Usnadníte tím vyrovnání nádrže.

 • Fauna a flóra ve vodě
  Fauna a flóra ve vodě

  Vodováhou se přesvědčte, že nádrž je zapuštěna vodorovně. Přitom rybníček naplňte z jedné třetiny vodou.

 • Fauna a flóra ve vodě
  Fauna a flóra ve vodě

  Opět zkontrolujte vodorovnost usazení nádrže a začněte s podsypáváním mezery kolem nádrže pískem. Pomalu dopouštějte vodu.

 • Fauna a flóra ve vodě
  Fauna a flóra ve vodě

  Na závěr do rybníčku nasázíme rostliny. Nejprve osaďte hluboké části, poté přijdou na řadu okrajové části.

 • Fauna a flóra ve vodě
  Fauna a flóra ve vodě

  Pro větší, individuální biotopy se hodí vodní nádrž se dnem z rybníčkové fólie. Žádaný tvar si vyznačíme provázkem, hadicí nebo pískem.

 • Fauna a flóra ve vodě
  Fauna a flóra ve vodě

  Z části vykopané zeminy můžeme po stranách navršit val. Ten se bude později ideálně hodit k založení přítoku v podobě potoka.

 • Fauna a flóra ve vodě
  Fauna a flóra ve vodě

  Vykopejte základ pro rybníček s minimální hloubkou 80 cm a vymodelujte zóny pro bahnité části, mělčiny a hlubokou část. Odstraňte všechny kameny a kořeny.

 • Fauna a flóra ve vodě
  Fauna a flóra ve vodě

  Vnější okraje jezírka musejí mít na všech stranách stejnou výšku. To si můžete snadno ověřit s pomocí dlouhé, rovné latě a vodováhy.

 • Fauna a flóra ve vodě
  Fauna a flóra ve vodě

  Kolem rybníčku vyhloubte zhruba 15 cm hluboký příkop, díky kterému později dobře upevníte podkladovou geotextilii a fólii.

 • Fauna a flóra ve vodě
  Fauna a flóra ve vodě

  Příkop vysypejte asi 10cm vrstvou vlhkého písku Částečně tak ochráníte rybníčkovou fólii před poškozením.

 • Fauna a flóra ve vodě
  Fauna a flóra ve vodě

  Poté vyložte výkop pro jezírko pevnou geotextilií, která je odolná proti hnilobě. Pak rozložte fólii přes jámu a nechte ji na okrajích přesahovat.

 • Fauna a flóra ve vodě
  Fauna a flóra ve vodě

  Délka: délka jezírka + 2× hloubka + 60 cm na okraj. Šířka: šířka jezírka + 2× hloubka + 60 cm okraj.

 • Fauna a flóra ve vodě
  Fauna a flóra ve vodě

  Fólie z PVC (pro hodně velké rybníčky) se často dodává v rolích a do požadované velikosti se musí přímo na místě slepit speciálním lepidlem.

 • Fauna a flóra ve vodě
  Fauna a flóra ve vodě

  Po osázení a naplněnínechte jezírko několik dní odstát. Poté fólii podle struktury břehu zkraťte a založte do příkopu…

 • Fauna a flóra ve vodě
  Fauna a flóra ve vodě

  … nebo ji odřízněte několik cm nad úrovní půdy. Pro vytvoření plynulého přechodu mezi jezírkem a okolní půdou a k zakrytí okrajů jezírka se osvědčil štěrk nebo přírodní kameny.

 • Fauna a flóra ve vodě
  Fauna a flóra ve vodě

  Dno zasypeme štěrkem. Rostlinám zasázeným do dna se nejlépe daří ve speciální zemině pro vodní rostliny. Osazování zjednoduší koše s rostlinami a rohože ukotvené ve břehu.

 • Fauna a flóra ve vodě
  Fauna a flóra ve vodě

  Pokud v jezírku chcete vysadit ryby, osvědčí se vám nainstalování vnějšího filtračního zařízení s čerpadlem a UVC čističkou. Ta odstraní částečky kalu a řasy a zlepšuje kvalitu vody.

Tento článek je připravený ve spolupráci s hobbymarkety OBI.

Publikováno: 17. 10. 2020, Autor: OBI (text, foto), Profil autora: Redakce