reklama

Skleník vyžaduje každoroční dezinfekci proti chorobám a škůdcům

Nikomu se nechce každoročně vyvážet půdu ze skleníku a navážet novou. Proto se vyplatí každoročně skleník dezinfikovat proti škůdcům pomocí dýmovnice a půdu pak dusíkatým vápnem. Pokud jste o těchto metodách ještě neslyšeli, není nic jednoduššího, než se s nimi seznámit a poté je ve svém skleníku vyzkoušet.

Skleník je potřeba po skončení sezóny ošetřit a vydesinfikovat (Zdroj: Depositphotos)

Péče o skleník v podobě desinfekce

Každoroční vyvážení staré půdy ze skleníku a navážení nové je technicky poměrně náročné. Pěstování na stejném místě ale mnohdy vede ke vzniku půdní únavy a tím k neúspěšnému pěstování právě díky deficitu některých prvků. Deformace a nevzhledné skvrny na plodech jsou toho důkazem. Právě plodová zelenina, ať již rajčata či papriky jsou plodiny poměrně náročné na dostatek vápníku v půdě. Na nedostatek reagují vznikem velmi nápadných nekróz květního konce plodů, kdy při následné a rychlé infekci saprofytickými houbami dojde k totálnímu znehodnocení mnohdy pěkných plodů.

Úklid skleníku
Skleník je nutné pečlivě vyčistit, ale samotný úklid nestačí (Zdroj: Depositphotos.com)

Čím desinfikovat skleník

Velice dobrým řešením je aplikace dusíkatého vápna, které má navíc i dezinfekční účinky. Postupujeme tak, že na dobře zrytý záhon se provede aplikace rozhozem a pak následuje zapravení vápna do půdy s následným zalitím a zakrytím takto ošetřených záhonů igelitovou fólií na dobu 3 - 4 týdnů. Poté již můžeme začít s výsevem či výsadbou rostlin.

Rozhoz vápna
Vápno se pohází na zeminu ve skleníku (Zdroj: Jan Kopřiva)

Dusíkaté vápno lze v obchodní síti zakoupit pod označením Perlka, ta obsahuje přibližně 20 % N a asi 50 % CaO. Při aplikaci pozitivně působí na půdní úrodnost. V půdě se hydrolyzuje na kyanamid a vápno. Vzniklý kyanamid působí v půdě fungicidně, insekticidně, herbicidně a repelentně.

Zapravení vápna
Vápno jednoduše hráběmi zapravíme do půdy (Zdroj: Jan Kopřiva)

Perlka se při katalytickém procesu včetně mikrobiálního rozkladu v půdě přemění na močovinu, která se dále transformuje na čpavkový a nitrátový dusík. Rychlost je závislá na půdní vlhkosti a teplotě. Při tomto procesu, který trvá přibližně dva týdny, dochází k ničení plevelných semen v půdě, klíčících plevelů, slimáků včetně jejich vajíček a původců houbových chorob kořenů a stébel.

Kropení vodou
Aby vápno začalo pracovat, je potřeba ho pokropit vodou (Zdroj: Jan Kopřiva)

Postupně po dobu 7 - 10 týdnů se rovnoměrně uvolňuje dusík v přijatelné formě pro rostliny. Pro rostliny se zvyšuje dostupnost vápníku, což se příznivě projeví likvidací plísní a zlepší se skladovatelnost sklizených produktů. Při použití v kompostech se urychluje jejich zrání a odstraní se jejich zápach a hmyz. Nepostradatelné je použití dusíkatého vápna při pěstování košťálové zeleniny (zelí, květák, kapusta, kedlubny, ředkvičky aj.). Působí proti nádorovitosti košťálovin, což je parazitická půdní houbová choroba.

Zakrytí
Pomocí igelitu půdu zakryjeme (Zdroj: Jan Kopřiva)

Aplikuje se 2 až 3 týdny před výsevem nebo výsadbou košťálovin v dávce 80 až 100 g/m2 s důkladným zapravením do povrchové vrstvy půdy. Dávkování dusíkatého vápna pro jednotlivé plodiny je od 30 do 60 g/m2. Z hlediska spolehlivosti účinku je vhodné používat horní hranici doporučené dávky. Pro rychlou orientaci malospotřebitelů: jedna vrchovatě naplněná polévková lžíce dusíkatého vápna odpovídá přibližně 20 gramům.

Zakrytí půdy
Půdu zakryjeme igelitem a necháme proběhnout chemickou reakci (Zdroj: Jan Kopřiva)

 Vyhlaste boj přezimujícím škůdcům

Mnozí tito škůdci mohou ve skleníku pohodlně přezimovat a v plné síle se vrhnou na naše mladé rostlinky. Jejich nerušené zimování můžeme ale lehce ukončit použitím vykuřovací jednotky Ultimate super SG. Tato dýmovnice je vhodná pro použití v prázdných uzavřených prostorách skleníku. Jednotku postavíme na ohnivzdornou podložku a před zapálením důkladně protřepeme. Pak odtrhneme nálepku na horním víčku, přiloženou prskavku uchopíme za drátěný konec a vsuneme opatrně do otvoru tak, aby z plechovky vyčnívala pouze zašpičatělá část pyrotechnického povlaku s obnaženým drátem kolmo vzhůru. Po té zúžený konec zapálíme zápalkou nebo zapalovačem. Při zapalování několika dýmovnic v prostoru postupujeme směrem ke dveřím, abychom nepracovali v dýmu.

Dýmovnice
Dýmovnice spolehlivě odstraní všechny přezimující škůdce (Zdroj: Jan Kopřiva)

Asanovaný objekt musí být předem mechanicky vyčištěn a uklizen. Při vykuřování je nutné okna, dveře a větrací otvory neprodyšně uzavřít. Do zadýmovaného prostoru nevstupujeme po dobu 24 hodin. Jedna vykuřovací jednotka postačí k dokonalému ošetření 250 – 500 m3. Dým obsahuje jedovatý organofosfát, který zlikviduje dospělce i larvy přezimujícího hmyzu.

Vykuřování
Dýmovnici podle návodu zapálíme a necháme působit (Zdroj: Jan Kopřiva)

Publikováno: 27. 11. 2019, Autor: Jan Kopřiva, Profil autora: Jan Kopřiva