reklama

Příprava sněhové frézy na zimu

Sněhová fréza je šikovný a velmi výkonný stroj, který usnadní odklízení sněhu především v horských oblastech, kde větší množství sněhu málokoho překvapí. Překvapit ale může neočekávaná závada, ústící v nutnost házet masy sněhu lopatou. Co v rámci přípravy sněhové frézy na zimu nesmíme zanedbat? A proč používat kvalitní palivo?

Příprava sněhové frézy na zimu

Příprava sněhové frézy začíná u motoru

Srdcem každé sněhové frézy je čtyřtaktní spalovací motor s vodorovnou klikovou hřídelí. Pro svůj spolehlivý chod i v době tuhých mrazů potřebuje především čistý olej dle doporučení výrobce, kvalitní benzin a čistou zapalovací svíčku. Olej v motoru vlastně neplní jenom mazací funkci. Částečně se podílí i na odvodu tepla a především, díky důsledně provedené aditivaci motor uvnitř čistí od usazenin, které se podílí na postupném úbytku výkonu, zvýšení hlučnosti a spotřeby paliva. Předepsaný typ oleje je uveden v návodu k obsluze motoru. Nejčastěji se jedná o vysoce kvalitní celoroční mazivo, které je schopné mazat motor i v extrémních podmínkách. Představte si například situaci, že venkovní teploty dosáhnou hodnoty -15 °C. S hustším typem maziva je motor prakticky nespustitelný, protože náplň se promění ve hmotu připomínající med a mající velmi vysoké odpory, které zabrání motoru v roztočení. Řídký olej také při startování rychleji utěsní prostor mezi pístními kroužky a válcem a brání vzniku nežádoucího suchého tření, což motor vážně poškozuje.

U motoru nezapomeňte na výměnu oleje a zakrytí nasávacích otvorů chlazení
U motoru nezapomeňte na výměnu oleje a zakrytí nasávacích otvorů chlazení

Před zimou je nutné každoročně olej vyměnit dle doporučení návodu k obsluze. Abyste olejovou náplň v motoru zahřáli, motor nastartujte a ponechejte několik minut v lehce zvýšených otáčkách. Olej se prohřeje, zřídne a také se rozvíří případné nečistoty, usazené na dně skříně. Následným vypuštěním motor téměř dokonale zbavíte této kapaliny, ale aby se nový olej nekontaminoval tím starým, nechte jej řádně z motoru vykapat. Ponechání stroje v mírně nakloněné poloze směrem dolů tak, aby níže byl výpustný šroub, je žádoucí. Po několika hodinách zátku našroubujte zpět, ale s citem. Použití hrubé síly může vyústit až ve stržení závitu v odlitku skříně motoru. Také nezapomeňte na kontrolu a případnou výměnu těsnění pod touto zátkou. Poté naplňte motor předepsaným množstvím oleje a proveďte jeho kontrolu pomocí měrky. Po výměně oleje a vychladnutí motoru proveďte také kontrolu zapalovací svíčky. Pokud má elektrody zbarvené do oranžova až červena, spalování probíhá správně. Šedá nebo výrazně zčernalá svíčka pak znamená nutnost kontroly v odborném servisu za účelem kvalifikovaného seřízení motoru.

Všechny převody vyžadují kontrolu, skříně s ozubením pak i výměnu maziva
Všechny převody vyžadují kontrolu, skříně s ozubením pak i výměnu maziva

Proč vysokooktanový benzín?

V rámci platné legislativy je do klasického Naturalu přimícháván bioethanol, který ale motorům vůbec nesvědčí. Jeho dlouhodobé uchovávání v motoru má za důsledek poškození karburátoru, protože ten je ve smyslu dodržení emisních předpisů vyroben s neuvěřitelnou přesností. Ve chvíli, kdy dojde v tryskách a kanálcích karburace k usazení lepivé vrstvičky, je zle. Motor špatně startuje, ztrácí v zátěži výkon a kolísají mu otáčky. Řešením je pak čištění nebo výměna karburátoru. Abyste problémům předešli, používejte stabilizátor paliva nebo sáhněte po dražších prémiových palivech, která jsou obohacena jiným typem biosložky, ta je vůči motorům mnohem méně agresivní.

Převody a péče o ně

Sněhové frézy mají převody řešeny kombinací řemenových a třecích převodů. Po odkrytování skříně mezi motorem a pracovním bunkrem povolte řemeny a přesvědčte se, že všechny napínací kladky běhají ve svých uloženích tak, jak mají. Zadřené ložisko na jedné z kladek znamená minimálně poškození řemene a nemožnost s frézou pracovat, dokud nebude opravena. V rámci odkrytování také zasáhněte tlakovým vzduchem a celou skříň stlačeným vzduchem vyfoukejte. Pak se podívejte na třecí disk, což je hlavní řadicí element pojezdu. Na plném kole je navulkanizována guma, která nesmí být poškozena. K poškození nejčastěji dochází tak, že uživatel řadí rychlost při vypnutém motoru. Nezapomeňte také nafoukat pojezdová kola na předepsaný tlak. Stavebnicové stroje pak využívají odstředivou spojku a převody s ozubením v olejové lázni. Potřeba seřízení ovládacích prvků je tak minimální, ale nutná je pravidelná kontrola množství a výměna oleje.

Pracovní šnek a jeho střižné kolíčky nesmí být poškozeny
Pracovní šnek a jeho střižné kolíčky nesmí být poškozeny

Pracovní šnek a další

Poté, co jste provedli údržbu na motoru a převodech, podívejte se ještě na stav pracovních prvků. Začněte kontrolou nepoškozenosti bunkru, kluznic a ořezávacích lišt. Pokud je zde vše v pořádku, prohlédněte šnek a ventilátor. Určitě se vám vyplatí pořídit si náhradní střižné kolíky, které brání poškození šneku či jeho převodovky při nárazu na pevnou překážku. Měnit je ale za běžné šrouby nedává smysl. Výsledkem takové úpravy je velmi drahá oprava, při nárazu šneku například na velký kámen se může až roztrhnout středová převodovka. I u ní se podívejte na stav maziva a případně doplňte.

Nezapomeňte ani na prověření stavu bunkru frézy a jeho kluznic
Nezapomeňte ani na prověření stavu bunkru frézy a jeho kluznic

Na závěr

Po dokončení údržby sněhové frézy nastartuje motor a přezkoušejte funkčnost všech ovládacích prvků. Jedině tak máte možnost případně provést ještě nutné doseřízení, třeba když zjistíte, že ovládání pojezdu je zatuhlé.

Publikováno: 26. 11. 2019, Autor: Jaromír Malich (text), Depositphotos (foto), Profil autora: Redakce