reklama

Údržba nářadí před zimou

Na jaře údržbu nářadí oceníme pro snadnou a kvalitní práci. Před zimou tedy veškeré nářadí zbavíme hrubých nečistot a pomocí drátěného kartáče odstraníme případnou rez. Takto mechanicky očištěné plochy ošetříme olejem. Ideální je použití oleje ve spreji. Naolejované nářadí vydrží i ve vlhčím prostředí bez poškození řadu měsíců. Zvláštní pozornost se vyplatí věnovat ostří. Samotné broušení má u konkrétního nářadí určité zvláštnosti.

Údržba nářadí před zimou

Rýče

Ostří rýče je nutné pravidelně kontrolovat a ztupené ihned nabrousit. Zbrušujeme jej z vnější strany (lícové) pod úhlem 45 °. Pomocí elektrické kotoučové brusky je tato práce hotová během několika minut. Na vnitřní straně sbrousíme hranu jen do roviny, každé zešikmení má za následek zhoršení vedení rýče. Ti, kteří nemají brusku k dispozici, provedou naostření nejprve hrubším pilníkem a po té ostří vyhladí jemnějším. Podceňování pravidelného ostření a rytí tupým rýčem má za následek zahlubování až 2x větší silou. A ještě jedna rada. Při koupi nového rýče věnujte pozornost především kvalitnějším výrobkům, které mají zajištěno tepelné zpracování rydla, kdy vrchní vrstva materiálu je tvrdší a spodní měkčí. Tím dochází k tzv. samobrusnému efektu - zadní vrstva je rychleji obrušovaná než přední. Takový rýč se podstatně pomaleji ztupí.

Nářadí by mělo být po sezóně očištěno a nabroušeno
Nářadí by mělo být po sezóně očištěno a nabroušeno

Motyčky

Pro rozrušení udusané půdy, odplevelování, okopávání či rozbíjení hrud je k dispozici celá řada motyček: úzké, široké, tažné či jednoruční. U všech typů rozhoduje správné zaúhlení a kvalitní ostří. Motyčky, určené ke kopání, mají ostří z obou stran pod úhlem 45°, pro práci v těžkých půdách můžeme brousit pod menším úhlem, tím zajistíme snadnější pronikání nástroje do země. Naopak u motyček tažných či plecích rámečků vytváříme ostří pouze z horní strany, rovná spodní strana se pak lehčeji zařezává do země. I zde je možné ostřit na kotoučových bruskách nebo pomocí pilníků.

Po očištění ukliďte nářadí na přijatelné místo, kde se nepoškodí
Po očištění ukliďte nářadí na přijatelné místo, kde se nepoškodí

Nůžky

Také zahradnické nůžky vyžadují naši pozornost. Zkontrolujeme nožiny, zda se lehce otvírají, následně se podíváme na ostří a pokud vidíme, že je tupé, nebo při řezu nevytvoří rovný řez, je potřeba přistoupit k broušení. Zde nám pomůže speciální brousek, kterým ostří důkladně nejen vyhladíme, ale i nabrousíme. Poté provedeme ošetření olejem. Nakápneme jej do třecích ploch, několikrát otevřeme a zavřeme a máme hotovo.

Zahradnické nůžky je potřeba naostřit a ošetřit olejem
Zahradnické nůžky je potřeba naostřit a ošetřit olejem

Sekery

Bez sekery se asi neobejde žádný zahrádkář. Velmi často potřebujeme upravit opěrné kůly, spravit plot, useknout nežádoucí vegetaci a v neposlední řadě pomocí sekyry zpracováváme dřevo na topení. Ostří se tak velmi snadno poškodí a ztupí. Proto se vyplatí provést důkladné očištění pracovní části, ostří dobře nabrousit a ošetřit olejem. Pro nabroušení použijeme brousek, speciálně určený právě pro sekery.

Sekera bude platným pomocníkem na další sezónu, pokud bude ostrá jako břitva
Sekera bude platným pomocníkem na další sezónu, pokud bude ostrá jako břitva

Krumpáče

Jsme-li nuceni zpracovávat obzvláště těžké půdy nebo dobývat kořeny stromů a keřů, použijeme krumpáč. Nejpoužívanější je krumpáč dvoustranný. Pracovní část je na jedné straně špičatá a na druhé dlátovitá. Krumpáče se vyrábějí z kalené oceli. Tady již není broušení na místě, neboť takto vytvořené ostří je značně krátkodobé. Obrátíme se proto na zámečnickou dílnu vybavenou výhní, kde nám krumpáč tzv. vytáhnou za tepla.

Dbejte, aby na nářadí nezůstala hlína a nečistoty, nářadí pak snadněji rezaví
Dbejte, aby na nářadí nezůstala hlína a nečistoty, nářadí pak snadněji rezaví

Nože sekaček

Těžko dnes asi najít zahradu, kde není k dispozici alespoň elektrická rotační sekačka. Pro větší zahrady nabízí trh řadu velice kvalitních sekaček s benzínovým pohonem. Na rozlehlých pozemcích se pak do stále větší obliby dostávají travní traktory. U všech těchto žacích strojů je pracovním orgánem jeden a více rotačních nožů. Vzhledem k tomu, že těchto nožů se vyrábí nepřeberné množství, liší se i jejich ostří. Převážně se zbrušují ze strany horní, ale u některých typů sekaček, kde se nůž svažuje směrem k zemi, je nutné vytvářet brusný úhel zespodu. Řídíme se proto zásadně návodem na ten který typ sekačky. Pokud svěříme ostření specializované firmě, provedou nám zde i vycentrování. Je to nesmírně důležité, neboť nevyvážený nůž zvyšuje vibrace sekačky, ztěžuje samotnou práci a předčasně opotřebovává některé části motoru. Při broušení nože svépomocí jej po naostření nasuneme na slabou kulatinu nebo silnější šroubovák. Správně vyvážený nůž zůstane ve vodorovné poloze. Pokud se svažuje k jedné straně, musíme tuto ubrousit a centrování dále přezkušovat.

Sekačka by měla projít celkovou údržbou a zaměřte se i na její nože
Sekačka by měla projít celkovou údržbou a zaměřte se i na její nože

Po zakončení této chvályhodné činnosti umístíme nářadí nejlépe do určeného držáku, kde na nás počká do jara příštího roku, kdy jej budeme opět potřebovat.

Publikováno: 29. 11. 2019, Autor: Ludmila Dušková (text a foto), Profil autora: Redakce