reklama

Pravidla pro kácení stromů, která byste měli znát

Podzim a zima je obdobím kácení a ořezávání stromů. Dříve však, než se do toho pustíte, měli byste se ujistit, že znáte všechna platná pravidla. I kácení na vlastním pozemku se bez jejich dodržování neobejde.

i (Zdroj: Depositphotos)
I když se chystáte na kácení stromů na vlastní zahradě, není to jen tak. I zde platí jistá pravidla, která byste měli znát. (Zdroj: Depositphotos)

Pro koho platí pravidla pro řezání stromů

Pravidla pro kácení stromů se týkají všech dřevin čili nejen stromů, ale i keřů rostoucích jednotlivě nebo ve skupinách ve volné krajině i v sídelních útvarech mimo pozemky plnící funkci lesa. Tato pravidla je chrání před poškozováním a ničením. Kácení dřevin se pak neobejde bez povolení orgánu ochrany přírody. Povolení pro kácení nemusíte mít pouze v případě, že chcete pokácet strom s obvodem kmene do 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí. A dále pak v případě propojených prostorů dřevin, jejichž celková plocha nepřesáhne 40 metrů čtverečních. Povolení není zapotřebí ani v případě, že jsou dřeviny vedeny v katastru nemovitostí jako plantáž, u ovocných stromů pak zahrada, zastavěná plocha a nádvoří, nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku jako zeleň. V případě, že je však součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí, je zapotřebí si povolení pořídit vždy.

Chystáte se kácet stromy? Motorová pila je velkým pomocníkem. Otestovli jsme pro vás některé druhy motorových pil, tak se podívejte na výsledky.

Pravidla pro řezání stromů platí pro fyzické i pro právnické osoby
i (Zdroj: Depositphotos)
Pravidla pro řezání stromů platí pro fyzické i pro právnické osoby

O kácení

Pokud je kácení nutné a je povoleno, dochází k němu zpravidla v období vegetačního klidu - v době od 1. 11. do 31. 3. Je tomu tak proto, že jsou stromy v tomto období v přirozeném útlumu. Listnaté stromy přijdou o svou zelenou korunu, nehnízdí tu ptáci a nejsou tam ani mláďata veverek. A proto pokud dopředu víte, že chcete nějaký strom pokácet, je dobré si všechny dokumenty připravit v předstihu, abyste se do kácení mohli v zimě bez problémů pustit.

O kácení byste měli vědět něco více, než jen jak se pracuje s motorovou pilou
i (Zdroj: Depositphotos)
O kácení byste měli vědět něco více, než jen jak se pracuje s motorovou pilou

Kdy ke kácení stromů na zahradě nepotřebujete povolení

 • Povolení ke kácení stromů na zahradě nepotřebujete v případě, že chcete kácet ovocné stromy.
 • Nepotřebujete ho ani v tom případě, když neovocné stromy ve výšce 130 cm nepřesáhnou 80 cm.
 • V případě, že souvislé porosty keřů nepřesáhnou plochu 40 metrů čtverečních.
 • Potřebujete vykácet suché, poškozené a život ohrožující stromy.

Nezapomeňte při práci s motorovou pilou dodržovat bezpečností pravidla. Znáte je všechny? Řekneme vám, na co si dát pozor. 

Jsou případy, kdy ke kácení stromů povolení nepotřebujete. Víte, v jakých případech?
i (Zdroj: Depositphotos)
Jsou případy, kdy ke kácení stromů povolení nepotřebujete. Víte, v jakých případech?

Kdy povolení ke kácení na zahradě naopak potřebujete

 • Povolení ke kácení na zahradě potřebujete tehdy, kdy se chystáte pokácet nějaký památný strom nebo strom v chráněné oblasti.
 • Když mají být pokáceny neovocné stromy, které ve výšce 130 cm nad zemí přesáhnou obvod 80 cm.
 • V případě souvislých porostů keřů, jež přesáhnou rozlohu 40 metrů čtverečních.
 • Pokud by měly být káceny stromy ve veřejně přístupných objektech, v zahrádkářských osadách a na neoplocených parcelách.
Ve většině případů však ke kácení potřebujete povolení
i (Zdroj: Depositphotos)
Ve většině případů však ke kácení potřebujete povolení

Jak je to s kácením stromů v chráněných oblastech?

Chráněné stromy vyžadují víc než obvyklá povolení. Pro chráněné, stářím ceněné stromy a stromy v chráněné lokalitě platí přísnější pravidla. Jestliže byste tedy chtěli takový strom pokácet, potřebujete odborné prohlášení od arboristy, který kvůli tomu provede dendrologický průzkum. Teprve až podle jeho vyjádření je možné o povolení ke kácení uvažovat. Zpravidla se ale takové stromy nekácí, protože jejich hodnota je natolik vysoká, že se vyplatí podniknout vše, co je možné k jejich záchraně, a to i včetně stabilizačních zásahů. Když je však strom v takovém stavu, že jej již skutečně nejde zachránit, legislativa vyžaduje nejprve zrušit ochranný režim, případně vyřídit výjimku ze zákazu. Tu dává pověřený obecní úřad, správa národního parku nebo správa chráněné krajinné oblasti po proběhnutí správního řízení, u něhož je nutno prokázat, že veřejný zájem má větší váhu než zájem ochrany přírody a krajiny.

Jste spíše zastánci manuálního nářadí? Přečtěte si i náš další článek, kde vám řekneme, na co se zaměřit při výběru nářadí na kácení stromů. 

Kácení vzácných a starých stromů má svá specifika
i (Zdroj: Depositphotos)
Kácení vzácných a starých stromů má svá specifika

Když je strom nebezpečný

V případě, že máte na zahradě staré anebo příliš poškozené stromy, které již nerostou, ale ohrožují okolí, máte právo je pokácet bez povolení. Tuto skutečnost však musíte nahlásit na úřadě do 15 dnů od samotného pokácení. Kácení takového stromu ale není určeno pro laiky. Strom by měl zpracovat profesionální dřevorubec, který má s podobným odstraňováním rizikových stromů zkušenosti. Stejnou povinnost mají nejen vlastníci zahrad, ale třeba i záchranáři a elektrikáři, kteří likvidují škody po přírodních katastrofách a kalamitách.

Když je strom nebezpečný, funguje to jinak
i (Zdroj: Depositphotos)
Když je strom nebezpečný, funguje to jinak

Co dělat, když chcete pokácet strom, který vám nepatří?

I když nejste vlastníkem stromu, můžete oficiální cestou upozornit příslušný úřad, samosprávu města či obce o potřebě pokácení poškozeného a jinak nebezpečného stromu na veřejném prostranství. Obec má potom, co obdrží upozornění, povinnost vše prověřit. Za dobrý stav odpovídají totiž oni.

I když vám strom nepatří a je poškozený, můžete proto něco udělat
i (Zdroj: Depositphotos)
I když vám strom nepatří a je poškozený, můžete proto něco udělat

Kam podat žádost o povolení kácení dřevin?

Žádost o povolení kácení, ale i oznámení o kácení se dává na příslušný obecní nebo městský úřad. Žádost se vydává ve správním řízení, kde žadatelem je nejčastěji vlastník pozemku, na němž se dřeviny nacházejí. Žádost může podat i nájemce, ale jen se souhlasem vlastníka. V průběhu řízení může žadatel nahlížet do spisu a dodávat důkazy (například znalecký posudek). K rozhodnutí úřadu by mělo dojít v průběhu 15 dnů od jeho doručení.

Žádost o povolení kácení dřevin vyplňte a zašlete na příslušný úřad
i (Zdroj: Depositphotos)
Žádost o povolení kácení dřevin vyplňte a zašlete na příslušný úřad

Jak by žádost o pokácení stromu měla vypadat a co musí obsahovat

 • Žádost musí obsahovat označení katastrálního území, číslo parcely, popis umístění dřevin i jejich zákres.
 • Dále je nutné spolu se žádostí doložit vlastnické nebo nájemní právo a případně také souhlas vlastníka.
 • Specifikaci dřevin, které mají být káceny. Uveďte jejich druhové jméno, ideálně i to rodové, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí.
 • A v neposlední řadě nesmí chybět ani důvod žádosti.
 • I v případě, že úřadu pouze oznamujete to, že jste již dřeviny pokáceli, musíte doložit skutečnosti, že byly splněny podmínky pro tento postup.
Žádost musí být vyplněna správně
i (Zdroj: Depositphotos)
Žádost musí být vyplněna správně

Nařízená náhradní výsadba

Při projednávání žádosti o pokácení mohou úřady rozhodnout i o tom, že žadatel musí pokácené stromy nahradit výsadbou nových stromů. Součástí takového rozhodnutí je i příkaz o jejich následnou péči po dobu maximálně pěti let. Někdy úřad neurčí náhradní výsadbu, ale žádá po tom, kdo chce kácet dřeviny z důvodu výstavby, odvod do rozpočtu obce, která tyto peníze použije na zlepšení životního prostředí.

Někdy vám úřad může nařídit i výsadbu
i (Zdroj: Depositphotos)
Někdy vám úřad může nařídit i výsadbu

Co se stane, když jsou pravidla porušena?

Jestli fyzická osoba poruší zákon a pokácí dřevinu bez povolení a bez splnění pravidel, hrozí mu pokuta až 20 000 korun. V případě skupiny dřevin může dostat pokutu dokonce až do výše 100 000 korun. Právnickým osobám hrozí pokuta mnohem vyšší, a to dokonce až milionová.

Když pravidla porušíte, hrozí vám nemalá pokuta
i (Zdroj: Depositphotos)
Když pravidla porušíte, hrozí vám nemalá pokuta

TIP:

Pokáceli jste stromy na zahradě a chcete si dřevo uschovat na zimu? Vyrobte si praktický dřevník, díky kterému nebude hromada dřeva překážet na zahradě.

Publikováno: 14. 1. 2020, Autor: Adriana Dosedělová (text), Depositphotos (foto), Profil autora: Adriana Dosedělová