reklama

Hubení nežádoucí vegetace

Na jaře nám všechny rostliny krásně zazelenají, začínají intenzivně růst, ale bohužel nejen na místech, kde si to přejeme, ale i třeba v zámkové dlažbě, na cestách, parkovištích, podél plotu, kde nám prorůstá plevel třeba do drátěnky, nebo na záhoncích, kde se teprve chystáme vysévat či vysazovat námi pěstované rostliny.

Hubení nežádoucí vegetace

V této době nastává čas na použití neselektivního neboli totálního herbicidu. Tento typ herbicidu hubí veškerou zelenou vegetaci. Do rostlin je přijímán přes zelené části rostlin a cévními svazky rostliny je, ale rozveden i do kořenů. Je tak vhodný i k hubení vytrvalých, hluboko kořenících plevelů, jako je např. pcháč či pýr. Zasažené rostliny začnou během několika dnů vadnout, postupně žloutnou a k uhynutí celé rostliny včetně kořenu dojde za 2-3 týdny. Herbicid nepůsobí přes půdu, nijak se v půdě nepohybuje a nehubí semena. Do rostliny se také nedostane přes kmeny stromů, čehož můžeme využít, pokud chceme vyhubit třeba plevel pod ovocnými stromy.

Hubení plevele
Hubení plevele

Při práci s totálními herbicidy si vždy musíme dát pozor, abychom postřikem nezasáhli listy nebo jiné zelené části rostlin, které nechceme vyhubit, zároveň postřik neprovádíme za vysokých teplot a za větru, aby nedocházelo k úletu postřikové kapaliny. Pokud totálním herbicidem likvidujeme plevel na záhonech před výsadbou či výsevem nových rostlin, můžeme po cca 14 dnech, kdy nám plevel zaschne, bez obav přistoupit k výsadbě či výsevu, totální herbicidy nepoškozují tyto nové rostliny.

Hubení plevele
Hubení plevele
Hubení plevele
Hubení plevele

Totální herbicid se dá použít v době vegetace, tzn. od dubna do října, pro vysokou účinnost je důležité, aby plevele dosáhly dostatečné plochy povrchu listů zajišťující vstřebání přípravku. Optimální doba pro aplikaci proti vytrvalým plevelům je těsně před nebo na začátku květu.

Hubení plevele
Hubení plevele
Hubení plevele
Hubení plevele

Další možností jejich použití je hubení náletových dřevin buď postřikem celého keře či stromu, nebo nátěrem řezné plochy pařezu. Tím nezpůsobíme dřívější rozpadnutí pařezu, ale zabráníme tomu, aby pařezy znovu obrážely. Předpokladem úspěchu je, že řezná plocha pařezu je čerstvá a nezaschlá. Při tomto způsobu použití totální herbicidy neaplikujeme postřikem, ale koncentrát si naředíme s vodou jen v poměru 1:1 a štětečkem potřeme řezné plochy pařezů.

Vhodnými totálními herbicidy jsou třeba Kaput, Gladiator, Touchdown Quattro.

Publikováno: 1. 5. 2016, Autor: Lovela (text a foto), Profil autora: Redakce