reklama

Stavba a rekonstrukce umělého potoka – 1. díl

Vodní prvky v zahradě mají mnohý význam: působí esteticky, jsou biotopem pro vodní živočichy a rostliny, v parných letních dnech zvlhčují vzduch v blízkosti našeho obydlí. Tím, jak voda proudí, tak se okysličuje a čistí (což můžeme ještě více podpořit zabudováním filtrů do oběhu).

Stavba a rekonstrukce umělého potoka – 1. díl

Náš potok je specifický tím, že ač se jedná o prvek umělý, jeho koloběh působí přirozeně. Většinou bývá stavěn společně s jezírkem, z kterého je výkonným čerpadlem a potrubím vedena voda do prameniště potoka, odkud gravitací teče zpět do jezírka. Abychom dosáhli tohoto efektu, je třeba si řádně propočítat spád řečiště budoucího potoka. Je nutné počítat s elektrickou přípojkou k čerpadlu. Potok můžeme v některých místech nasvítit (např. umístěním světel pod hladinu, do prameniště, k lávce…). I zde je třeba promyslet, jak bude vedeno elektrické připojení.

Stavba a rekonstrukce umělého potoka – 1. díl
Stavba a rekonstrukce umělého potoka – 1. díl
Stavba a rekonstrukce umělého potoka – 1. díl
Stavba a rekonstrukce umělého potoka – 1. díl

Budeme se věnovat opravě starého potoka, v němž byla poškozena fólie. Zároveň bude řečiště rozšířeno a v některých místech budou prohloubeny tůňky. Postup prací je od jisté chvíle totožný jako při budování zcela nového potoka s tím rozdílem, že při kopání nového potoka jej hloubíme kompletně celý a odpadává fáze vyčištění starého poškozeného koryta.

Postup

 • Stavba a rekonstrukce umělého potoka – 1. díl
  Stavba a rekonstrukce umělého potoka – 1. díl

  Hned, jak vypneme vodní systém v potoce a odtok vody z něj, vyčistíme řečiště od kamenů a štěrku.

 • Stavba a rekonstrukce umělého potoka – 1. díl
  Stavba a rekonstrukce umělého potoka – 1. díl

  Kameny, které vyndáme z potoka, bude potřeba před dalším použitím opláchnout proudem vody od bahna a nečistot.

 • Stavba a rekonstrukce umělého potoka – 1. díl
  Stavba a rekonstrukce umělého potoka – 1. díl

  Po odkrytí fólie se ukazuje, že byl na opravu potoka nejvyšší čas. Fólie a horní geotextilie jsou na mnoha místech shrnuté.

 • Stavba a rekonstrukce umělého potoka – 1. díl
  Stavba a rekonstrukce umělého potoka – 1. díl

  Kameny třídíme podle druhů na hromady, abychom je mohli posléze znovu využít.

 • Stavba a rekonstrukce umělého potoka – 1. díl
  Stavba a rekonstrukce umělého potoka – 1. díl

  Po odstranění fólie se nám objeví původní koryto potoka, v tomto případě i s prameništěm.

 • Stavba a rekonstrukce umělého potoka – 1. díl
  Stavba a rekonstrukce umělého potoka – 1. díl

  Upravíme, případně rozšíříme řečiště potoka podle našich představ, návrhů a možností.

 • Stavba a rekonstrukce umělého potoka – 1. díl
  Stavba a rekonstrukce umělého potoka – 1. díl

  Malými přehrádkami ze zeminy můžeme v potoce vytvořit tůňky. Ovšem pozor, aby nám nakonec voda v tůňkách nevytékala přes okraje.

 • Stavba a rekonstrukce umělého potoka – 1. díl
  Stavba a rekonstrukce umělého potoka – 1. díl

  Břehy zařízneme kolmo asi 20cm, abychom mohli funkčně položit fólii.

 • Stavba a rekonstrukce umělého potoka – 1. díl
  Stavba a rekonstrukce umělého potoka – 1. díl

  Jestliže máme tvar budoucího potoka hotový, odstraníme všechny kamínky a ostré hrany ze dna, abychom zabránili protržení fólie. Poté natáhneme spodní geotextilii, která zabezpečuje a chrání fólii proti poškození od země. POZOR! Máme-li vodní systém z jezírka do prameniště veden hadicí korytem potoka, můžeme jej v tuto chvíli položit. Může se také položit až do štěrku potoka, ale hrozí riziko, že při sesypání štěrku bude hadice obnažena.

 • Stavba a rekonstrukce umělého potoka – 1. díl
  Stavba a rekonstrukce umělého potoka – 1. díl

  Vyměříme a svaříme si fólii, kterou poté položíme na spodní geotextilii. Většinu fólie můžeme navařit mimo terén potoka – například na rovné zemi, na deskách…

 • Stavba a rekonstrukce umělého potoka – 1. díl
  Stavba a rekonstrukce umělého potoka – 1. díl

  Při svařování jezírkové fólie počítejte s přesahy a raději dejte rezervu, kterou po dokončení odříznete. Je to snadnější, než navařovat chybějící kusy fólie.

 • Stavba a rekonstrukce umělého potoka – 1. díl
  Stavba a rekonstrukce umělého potoka – 1. díl

  Ke svařování fólie používáme horkovzdušnou pistoli a váleček.

 • Stavba a rekonstrukce umělého potoka – 1. díl
  Stavba a rekonstrukce umělého potoka – 1. díl

  Některé spoje budeme muset svařit přímo na místě a tam si sváry podložíme prknem. Svár totiž musí být absolutně těsný. Spoj svařujeme z obou stran – z rubu i lícu.

 • Stavba a rekonstrukce umělého potoka – 1. díl
  Stavba a rekonstrukce umělého potoka – 1. díl

  Pro snadnější a pečlivější svařování je třeba mít obě části svařované fólie co nejvíce napnuté. Můžeme si také pomoci bodovým svařením obou dílů.

 • Publikováno: 17. 7. 2020, Autor: FOX (text a foto), Profil autora: Redakce