reklama

Nebojte se říznout do stromu - je ten pravý čas!

Provést řez stromů je pro mnohé pěstitele každoroční, či jednou za pár let se opakující povinnost. Koruny stromů i porosty keřů potřebují pro svůj rozvoj vzduch a světlo. Ovocné stromy a okrasné dřeviny by se proto měly pravidelně zastřihávat, aby se dobře prořezávaly i během květu a doby sklizně. Někdo řeže sám, protože ví jak, jiný si najme odborníka, zkušeného sadaře. Ať tak či tak, s trochou šikovnosti, teorie a zdravého úsudku můžete řez provést opravdu svépomocí. Přinášíme vám právě tu trochu teorie. Zbytek je plně ve vašich rukou.

Nebojte se říznout do stromu - je ten pravý čas!
Kdy provést řez stromů
Kdy provést řez stromů

Letní řez

Cílem letního řezu je zvýšení plodnosti a úrodnosti stromů a podpoření vybarvenosti plodů. Letním řezem zpomalíme celkový růst stromů. Není třeba se bát, že by letní řez vyvolal intenzivní růst výhonů jako je tomu u řezu zimního. Odstraněním přebytečných letorostů, často nepotřebných pro stavbu koruny, pomůžeme stromu šetřit síly. Proud přijímaných živin je po letním řezu rovnoměrně rozváděn do zbývajících částí stromu, kde bude mnohem lépe využitý. Dalo by se říci, že v letním období se provádí spíše řez slabších přebytečných a suchých větví. Jak správně postupovat?

 • zbavíme strom kolmo vzhůru rostoucích letorostů (tzv. vlky) nebo těch rostoucích dovnitř koruny.
 • odřežeme letorosty, které zabírají prostor nad plodnými větvemi, které tímto bývají zbytečně zastíněny
 • odstraníme všechny suché, nemocné nebo ulomené větve

I když se vám bude strom zdát najednou holý, až "podivný", vězte, že jste pro něj udělali to nejlepší. Slunce krásně vybarví plody, které by jinak skončily jako malé, kyselé, k jídlu nijak nelákající, na vitamíny a minerály strádající chudinky.

Zimní řez

Zimní řez
Zimní řez

Zimním řezem se rozumí řez prováděný v období vegetačního klidu, což bývá období od února či března, které trvá do doby počátku rašení. Při zimním řezu odstraňujeme odplozené dřevo. POZOR však - silný zimní řez vyvolává mohutný růst nových výhonů, které se tvoří na úkor zakládání květních pupenů, proto je nutné přistupovat k řezu s opatrností a rozmyslem.

 • na začátku období zimního řezu začínejte úpravou odrůd odolnějších mrazu
 • pokračujte odrůdami citlivějšími na mráz
 • části větví ohnuté silně dolů odlehčete sesazením na vodorovně rostoucí výhon
 • dále odřízněte všechny výhony rostlé dovnitř a také ty, které zastiňují níže postavené větve
 • předejít vyholení vnitřku koruny lze tak, že budeme při řezu dbát na to, aby se uvnitř tvořily nové výhony a mladé letorosty
 • nenechte přehoustnout výhony, jež se tvoří na vnějším okraji
 • větve řežte vždy asi 0,5 cm nad pupenem, pod úhlem 30° – 45°, aby se list rozvinul anebo řežte ve větvení.
Zimní řez
Zimní řez

 • tenké a oslabené stromy a keře nelze řezem oživit
 • nepravidelný tvar koruny, skloněné a táhlé výhony - to vše mohou být průvodní jevy nevhodné polohy stromu, vlhkostních poměrů, vyvážení živin či určité antipatie k okolním dřevinám i trávníku, proto než se vrhnete do řezu, zkuste se podívat po příčinách nepravidelnosti a odstranit je
 • vždy platí, že zdravá a bujná rostlina snáší řez mnohem lépe, než slabá.
 • při práci dbejte na provádění hladkých, neotřepených řezů, přičemž u řezů větších, než 1 cm v průměru, musíte rány ochránit před infekcí zamazáním štěpařským voskem

Jaké způsoby řezů provádíme?

První řez:

První řez provádíme u nově vysazených stromů ihned po výsadbě, vysazujeme-li na jaře. Vysazujeme-li na podzim, provedeme řez během následujícího jara. Už při sázení je dobré, abyste upravili poškozené a příliš dlouhé kořeny, stejně jako poškozené a odumřelé větve. Pro urychlení kořenění potřebuje nový strom co největší listovou plochu, které mu dodává energii ze Slunce.

Jaké způsoby řezů provádíme?
Jaké způsoby řezů provádíme?

 • začínáme výběrem a zkrácením hlavního výhonu
 • odstraníme konkurenční výhonky - vybereme tři až čtyři hlavní větve rovnoměrně okolo hlavního výhonu a zkrátíme je o polovinu až 2/3 tak, aby byly jejich nejvrchnější pupence stejně vysoko; ostatní větve odstraníme
 • svislé výhonky rovněž ořežeme a odstraníme i výhonky rostoucí směrem dovnitř koruny.
 • první květy nově zasazeného stromu odstraňte, abyste posílili tvorbu kořenů a rostlina se nevyčerpávala kvetením. Dobré zakořenění je důležité pro další růst a příjem živin z půdy díky rozsáhlému kořenovému balu.

Výchovný řez

Výchovný řez se provádí od 2. roku po vysazení, a to dalších 3 až 5 let. Provádíme jej zpravidla na jaře s cílem zajištění správného poměru mezi kořenovou a nadzemní soustavou. Výchovný řez slouží pro vytvarování požadovaného pěstitelského tvaru. Výchovný řez se po několika letech ukončuje se požadovaného pěstitelského tvaru. U špičáků je cílem výchovného řezu založení korunky (řez na korunku), zatímco u stromků s již založenou korunkou se provádí především seřezávání bočních výhonů ve stejné výšce. Hlavní výhon musí převyšovat ostatní výhony o deset až patnáct centimetrů. Jak postupovat?

Jaké způsoby řezů provádíme?
Jaké způsoby řezů provádíme?

 • zkraťte hlavní výhon
 • pokraťte boční výhonky o čtvrtinu a také pokraťte padající výhonky
 • odstraňte nový druhý centrální výhonek
 • odřízněte výhonky rostoucí směrem dovnitř koruny
 • křížící se větve musí být také odstraněny

Udržovací řez

Nastupuje po období výchovného řezu, tedy prakticky při nástupu stromu do plodnosti. Jeho hlavním smyslem je zajistit optimální plodnost a fyziologickou vyrovnanost ovocného stromu. Provádíme jej přibližně od čtvrtého roku po výsadbě. Reguluje se tak plodnost, jelikož se strom nesmí vyčerpat nadměrnou tvorbou plodů. Někdy se tímto řezem omezují rozměry korun. Obvykle dojde tímto řezem k odstranění přibližně 20 % mladých výhonů a větví stromu.

 • dochází k odstraňování nevhodných výhonů
 • je důležité udržet prosvětlenou korunu
 • reguluje se počet květních pupenů a tím i plodů, jejichž nadměrná tvorba strom vyčerpává
 • obnovuje se plodné dřevo

Tvarovací řez

Jak název napovídá, tímto řezem dáváme stromu požadovaný tvar. Na rozdíl od řezu výchovného se jedná spíše o kosmetický a nehluboký zásah.

Jaké způsoby řezů provádíme?
Jaké způsoby řezů provádíme?

Zmlazovací řez

Opět snadná identifikace účelu podle názvu - zmlazovací řez použijte u starých a zanedbaných stromů. Hlavním a jediným cílem je dodat stromům novou vitalitu. Úspěšně zmlazený strom se vrací do dobré kondice a k optimální plodnosti. Dřevo stromu se obnovuje a tím vede k prodloužení plození přibližně o pět let. Jedná se o řez intenzivní a hluboký, často až do dřeva starého 5 a více, někdy až 20 let. Strom po takovém zásahu nepřipomíná strom - značná část koruny je odstraněna, dojde ke značnému zkrácení větví. Proces obnovy koruny trvá dva až čtyři roky. Požadovaný efekt po takovém zásahu můžete však očekávat pouze u zdravých a nepřestárlých stromů.

 • pravidlo u tohoto řezu je prosté - prořezávejte větve jakkoliv poškozené, vzájemně se křížící, přehoustlé, rozbujelé a také větve omezující dozrávání plodů, stínící větvím zdravějším a mladším
Jaké způsoby řezů provádíme?
Jaké způsoby řezů provádíme?

Potřebné nářadí na práci

Pro odstraňování malých výhonů použijte jednoruční nůžky. Na silnější výhony jsou lepší obouruční nůžky nebo pilka. Pro práci v obtížném porostu je mnohdy zapotřebí použít univerzální zahradnické nůžky nebo teleskopické nůžky. Můžete tak provést řez z větší vzdálenosti. Nářadí musí být čisté, protože plocha řezu je velice citlivá na zanesení infekce. Po použití nářadí ihned očistěte a skladujte jej na čistém a suchém místě pro další správné použití. Na zakrytí ran po řezu používejte štěpařský vosk.

Publikováno: 5. 4. 2015, Autor: Agro CS (text a foto), Pavla (foto), Pavel Zeman (foto), Profil autora: Redakce