reklama

I práce se sněžnou frézou vyžaduje bezpečnostní opatření

Stejně jako při práci s jakýmkoliv (motorovým) strojem i práce se sněžnou frézou vyžaduje dodržování určitých bezpečnostních pravidel, která vás i vaše okolí ochrání před možným zraněním či škodami na majetku. Odborníci ze společnosti Briggs & Stratton radí používat při práci zejména zdravý rozum, který však úzce souvisí s dodržováním několika základních pravidel.

I práce se sněžnou frézou vyžaduje bezpečnostní opatření

Čtěte manuál sněžné frézy!

Možná to zní otřepaně, ale než se pustíte do práce, vždy si přečtěte manuál k danému stroji, což platí samozřejmě i u sněžných fréz. Je až s podivem, kolik zákazníků si návod před prvním použitím nepřečte a pak se diví, když je něco špatně. Nespoléhejte se na to, že už jste s „podobným strojem“ zacházeli a raději obětujte pár minut pečlivé přípravě. V manuálu na konkrétní typ sněžné frézy se dozvíte také konkrétní funkce stroje a jeho požadavky na správnou funkci.

Používejte vhodný oděv

Ačkoliv je celkem logické, že v zimě se při práci venku teple oblékneme, přesto bychom měli věnovat zvýšenou pozornost svému oděvu. Důležité je ochránit se před mrazem (zvláště pokud je pod nulou, případně když se chystáte trávit prací delší dobu), a to zejména okrajové části těla jako nos, uši, prsty apod. Vždy noste čepici a vhodné rukavice, které vás zahřejí a zároveň neomezují v bezpečném ovládání stroje. Oděv by neměl mít plandající rukávy a nohavice, respektive části, které by se mohly zamotat do běžícího stroje, což se týká i dlouhých vlasů, které raději schovejte pod čepici. Neméně důležitá je pevná, izolovaná obuv s protiskluzovou podrážkou, která zabrání případným pádům na náledí.

Benzín byl, je a bude hořlavý

A stejně tak jeho výpary, které se mohou vznítit i díky překvapivě vzdáleným zdrojům tepla. Naplňujte proto nádrž motoru venku, na dobře odvětraném místě, a to pouze po spodní část hrdla nádrže tak, aby mělo palivo místo pro rozpínání. Nikdy palivo nelijte do horkého či běžícího motoru. Nejdříve jej vypněte a nechte vychladnout alespoň dvě minuty, než vůbec otevřete víčko od nádrže. Pokud se vám palivo vylije mimo, co nejdříve místo očistěte a počkejte, než se případné zbytky benzínu vypaří do vzduchu. Teprve pak motor nastartujte.

Palivo skladujeme ve schválených nádobách s těsnícím víčkem, mimo dům a dostatečně daleko od zdrojů tepla (bojler, plynový kotel, apod.). Pokud frézu přemisťujete, zabezpečte ji ve vzpřímené poloze, s prázdnou nádrží a s uzavřeným ventilem paliva (pokud je jím stroj vybaven). Pravidelně kontrolujte uzávěry, případné prasklinky či únik paliva.

Benzín byl, je a bude hořlavý
Benzín byl, je a bude hořlavý

Pozor na pohyblivé části sněžné frézy

Statisticky nejčastější zranění při práci se sněžnou frézou vznikají při čištění frézy od zbytků sněhu. Než se do toho pustíte, vždy vypněte motor a ujistěte se, že ostří se přestalo točit. Nikdy vnitřek frézy nečistěte přímo rukou, použijte raději delší smetáček. Moderní frézy jsou vybaveny bezpečnostním opatřením, které kontroluje přítomnost obsluhy.

Pracujte opatrně a za dobré viditelnosti

Při odhazování sněhu může fréza také zachytit a poté mrštit například led či kamínky. Z bezpečnostních důvodů tedy směřujte výhozový komín pryč od kolemjdoucích či přihlížejících osob a čehokoli, co by se mohlo poškodit. Sněhovou frézu také nepoužívejte na strmých svazích. Při odklízení sněhu na mírných svazích buďte extrémně opatrní, zejména při změně směru. Sněhovou frézu nikdy nepoužívejte za snížené viditelnosti nebo při nedostatku světla.

Při dodržování výše zmíněných pravidel snížíte riziko úrazu či škody na majetku na minimum a současně tak zajistíte správnou funkci vaší frézy.

O společnosti Briggs & Stratton

Americká společnost Briggs & Stratton se sídlem v Milwaukee ve státě Wisconsin je největším světovým výrobcem vzduchem chlazených benzínových motorů určených motorovým strojům pro venkovní použití. Briggs & Stratton Power Products Group, LLC je v Severní Americe číslo jedna ve výrobě přenosných generátorů a tlakových myček. Je také předním výrobcem produktů k péči o trávník a zahradu pod značkami Simplicity, Snapper, Ferris, Murray a Victa. Produkty Briggs & Stratton se vyrábějí a prodávají ve více než 100 zemích světa.

Publikováno: 30. 11. 2012, Autor: Briggs & Stratton (tisková zpráva), Profil autora: Redakce