reklama

Výsadba stromu s kořenovým balem

U nového nebo rekonstruovaného domku většinou zakládáme nebo obnovujeme zahradu a kromě květin a keřů sázíme i nové stromky, ať už okrasné nebo ovocné. Abychom se z jejich vzhledu i plodů mohli těšit, je třeba při výsadbě dodržet určité zásady.

Výsadba stromu s kořenovým balem

Budete potřebovat

kůly, půlky kůlů na příčky, sekera nebo kladívko, jutový popruh, tkaloun šíře asi 4 cm

pásmo, krumpáč, lopata, štafle, palice, pilka, hřebíky - menší „papíráky“, větší asi 80 mm, nůžky

Výsadby provádíme na jaře a na podzim. Dbáme o to, abychom rostliny a dřeviny po nákupu dostali do půdy co nejdříve. Pokud je musíme nějakou dobu přechovávat nevysazené, je třeba je v čistých balech (tedy bez kontejnerů a květináčů) přikrýt zeminou - založit. Pravidelně a vydatně je zaléváme.

Budete potřebovat
Budete potřebovat
Budete potřebovat
Budete potřebovat

Postup

 • Výsadba stromu
  Výsadba stromu

  Podle výsadbového plánu změříme střed jámy, do které má být strom vysazený.

 • Výsadba stromu
  Výsadba stromu

  Vykopeme jámu, která bude po obvodu asi o 10 až 15 cm širší, než je bal stromu, abychom zeminu dostali řádně k balu. Hloubku jámy nám opět určí bal. Pokud je země hodně tvrdá, je vhodné ji v jámě nakopat, aby do ní kořeny mohly lépe prorůstat.

 • Výsadba stromu
  Výsadba stromu

  Správné usazení stromku do jámy. Při usazování posuzujeme kromě hloubky také vzhled stromu (tedy jak jej natočit).

 • Výsadba stromu
  Výsadba stromu

  Zasypáváme pečlivě a pokud možno směsí lepší zeminy s původní.

 • Výsadba stromu
  Výsadba stromu

  Průběžně udusáváme, aby nevznikala kolem balu vzduchová bublina.

 • Výsadba stromu
  Výsadba stromu

  Po zasypání balu utvoříme kolem stromu mísu, aby voda při zalévání neodtékala ven.

 • Výsadba stromu
  Výsadba stromu

  Menší stromky připevňujeme k jednomu kůlu.

 • Výsadba stromu
  Výsadba stromu

  Kůl zatloukáme mimo bal stromu, šikmo, pohledově vhodně.

 • Výsadba stromu
  Výsadba stromu

  V místě, kde se kůl dotýká kmínku, omotáme kmen pruhem juty. Zabráníme tak odření mladé kůry stromu.

 • Výsadba stromu
  Výsadba stromu

  Tou samou jutou pak přivazujeme kůl ke kmínku. V tomto případě „na osmu".

 • Výsadba stromu
  Výsadba stromu

  Větší stromy budeme připevňovat až na tři kůly s příčkami.

 • Výsadba stromu
  Výsadba stromu

  Kůly zatloukáme svisle a na stejnou výšku. Opět je zatloukáme mimo bal stromu!

 • Výsadba stromu
  Výsadba stromu

  Příčky si odměříme a delšími hřebíky přitlučeme pohledově vodorovně k vrškům kůlů.

 • Výsadba stromu
  Výsadba stromu

  Kmen omotaný jutou připevníme postupně ke kůlům tkalounem, který zajistíme proti posunutí krátkým hřebíkem.

 • Výsadba stromu
  Výsadba stromu

  Strom tím srovnáme.

 • Výsadba stromu
  Výsadba stromu

  Nakonec strom hodně prolejeme vodou.Zálivku opakujeme častěji, zvláště při suchém počasí. Čerstvě vysazeným rostlinám nějaký čas trvá, než prokoření do okolní země a začnou brát vláhu z ní.

 • Publikováno: 23. 4. 2010, Autor: FOX (text a foto), Profil autora: Redakce