reklama

Jak na trávník podle vašich představ od A-Z

Hustý zelený koberec trávníku je víc než jen okrasa zahrady. Už dva čtvereční metry vyprodukují množství kyslíku potřebné pro jednoho člověka. A navíc ucelené trávníkové plochy působí neobyčejně příznivým a uklidňujícím dojmem – svěže zelená barva má prokazatelně pozitivní vliv na lidskou duši.

i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
O trávník pravidelně pečujte, jen tak může být doopravdy krásný (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Je nutné si uvědomit, že aby byl trávník krásný a zdravý, vyžaduje soustavnou péči od jara až do zimy. Dokonce se říká, že tolik obdivovaný anglický trávník je výsledkem trpělivé práce nejméně po dobu padesáti let. Zanedbáme-li běžnou péči o travní porost, projeví se náš prohřešek velice rychle.

Cesta ke zdravému trávníku

Nejlepší a nejjistější cestou, jak napravit travní porost, poškozený z více než 50 %, je založit trávník nový. Trávník zakládáme většinou jako dlouholetou zahradnickou kulturu, proto je třeba dodržovat určitý postup a pravidla. Prvním z nich je, že než se pustíme do práce, musí být zřejmé:

 • jaké požadavky má trávník splňovat
 • jak má trávník vypadat (například reprezentační, užitkový, volně rostoucí)
 • jak budeme trávník využívat a zatěžovat (zátěžový, okrasný, pro sportovní plochy kvetoucí louka, na kvalitní zelené krmivo, do stínu, do sucha, golfový trávník)
 • kolik času jsme ochotni věnovat péči o něj a jaké máme možnosti pro zajištění údržby trávníku (sečení, zavlažování, přihnojování, prořezávání, provzdušňování)
V současnosti získává květinová louka stále více příznivců
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
V současnosti získává květinová louka stále více příznivců

Vybíráme osivo

Pro každý druh trávníků jsou sestaveny speciální travní směsi. Při nákupu si dobře prostudujme základní informace, uvedené na obalu, abychom mohli vypěstovat travní porost žádoucích vlastností. Musíme si ujasnit účel, ke kterému budeme trávník používat. Každá travní směs také vyžaduje jiné, často odlišné ošetřování, zejména výšku pokosu, frekvenci sečení, zatížení pohybem osob nebo zvířat.

Na trhu je celá řada travních směsí v široké nabídce druhů (například směs pro trávníky anglického typu, pro méně zatěžované okrasné trávníky, pro rekreační a sportovní plochy, s jetelem na kvalitní zelené krmení a seno, parková směs, hřištní, golfová, standard, obnova, luční) a různá balení – sáčků od 0,5 kg přes 2kg papírové tašky, 10kg tašky až po 20kg pytle. Nejčastěji požadovanými typy pro běžné zahrady jsou dekorativní (okrasný), zátěžový nebo volně rostoucí trávník (louka).

Dekorativní trávník plní hlavně estetickou funkci a je nejméně vhodný pro zatěžování provozem. Vyžaduje dokonalou přípravu půdy, plochu bez nerovností a intenzivní, časově náročnou péči, udržující nízko střižený pažit ve svěží barvě. Zátěžový trávník lze běžně využívat a zatěžovat. Je určený pro pěší provoz a zároveň plní estetickou funkci.

Vybírejte kvalitní osivo
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Vybírejte kvalitní osivo

Volně rostoucí trávníky (louky) se hodí do míst, kde je nesnadné sekat (trávu sečeme jen dva až třikrát za rok), a také do sadů. Kromě trav obsahují i jeteloviny a další pestře kvetoucí byliny. Kdo má vyšší požadavky na složení trávníku, měl by se obrátit na odborníka některé z renovovaných trávníkářských firem, který podle požadavků na trávník a stanoviště sestaví travní směs na zakázku.

Příprava půdy pro výsev

Před vlastním výsevem je nutná důkladná příprava místa. Plochu budoucího trávníku vyčistíme (od kamení, kořenů po vykácených stromech, stavební suti a od jiných odpadků). Podle vláhových poměrů v půdě zřídíme buď drenáž (do rýhy v zemi položíme do štěrkopískového lože drenážní trubky), nebo závlahu (rozvedeme některý ze závlahových systémů). Pak upravíme terén v požadovaném sklonu.

Důležitou fází, kterou bychom neměli v žádném případě ošidit, je očištění svrchní i spodní vrstvy půdy od drnů, oddenků, hlíz a kořenů vytrvalých rostlin trávníkových plevelů. Máme dvě možnosti, jak plevel potlačit: buď mechanicky, nebo chemicky. K prvnímu způsobu si pořídíme zahradní lopatku, dloubák, malé vidle nebo vytrhávač plevele. Rostliny vyrýváme i s kořínky. Pro chemickou likvidaci koupíme v zahradnictvích či hobbymarketech osvědčené přípravky na likvidaci plevelů.

Je to sice způsob finančně nákladnější, ale jednodušší. Vždy postupujeme přesně podle návodu na obalu přípravků, které se aplikují obvykle rozpuštěné ve vodě přímo na list rostliny buď postřikem, nebo pokropením. Vyčištěnou, odplevelenou půdu řádně prokypříme do hloubky 15 až 20 cm a zapravíme do ní zásobní hnojení fosforem a draslíkem, nejlépe v podobě kombinovaného průmyslového hnojiva. Je-li půda příliš kyselá, přidáme vápno.

Pro trávníky jsou nejvhodnější středně těžké půdy. Máme-li pozemek spíš těžký, jílovitý, přidáme do půdy písek. Lehkou půdu promísíme s humusovitými substráty (rašelina, drcená kompostovaná borka, piliny, dobře rozložený kompost). Půda má být dostatečně pórovitá, má obsahovat půdní vzduch.

Před založením trávníku věnujte pozornost přípravě půdy
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Před založením trávníku věnujte pozornost přípravě půdy

Na upravené, vyčištěné a zkypřené podloží rozprostřeme chráněnou zeminu nebo ornici, tzv. vegetační vrstvu, do výšky 10 až 20 cm. Takto připravenou půdu necháme asi tři týdny ležet ladem. Po této době opět odstraníme nové výhonky plevelů. K dalšímu kroku budeme potřebovat kovové hrábě. Povrch uhrabeme a jemně utužíme. Do nejsvrchnější vrstvy půdy zapravíme tzv. startovací dávku průmyslového hnojiva.

Nový trávník zakládáme buď zjara, v době, kdy se půda začne ohřívat, ale ještě není horko, tedy od 15. dubna do 15. května, nebo na podzim mezi 15. srpnem až 15. zářím, kdy jsou podobné podmínky. V těchto obdobích bývá dost srážek a přiměřeně slunce.

Vyséváme osivo

Menší plochy lze osít ručně, na větší použijeme secí strojek. Ruční výsev vyžaduje určitou zručnost a správný odhad. Abychom stanovené množství osiva stejnoměrně rozptýlili po celé ploše, je vhodné rozdělit osévanou plochu na menší díly a úměrně k ploše těchto dílů si rozdělit i travní směs. Protože se větší dávky směsi lépe rozptylují, lze smíchat travní osivo se stejným množstvím suchého písku nebo pilin.

Osivo můžeme také promíchat se zakoupeným travním substrátem a tuto směs pak rozprostřeme po osívané ploše přibližně v centimetrové vrstvě. Abychom měli jistotu, že osivo skutečně rozmístíme po ploše optimálně, rozdělíme si dávku určenou na čtvereční metr ještě na půl. Polovinu nasypeme do květináče s malým otvorem ve dnu a kývavými pohyby posypeme rovnoběžně osévanou plochu.

Druhou polovinu vysejeme stejným způsobem kolmo na předchozí směr. Tak oséváme celou plochu. Kromě toho že tráva vzejde ve stejnoměrné hustotě, nemůže se nám stát, že se nám osiva nebude dostávat. Po vysetí povrch půdy lehce zavláčíme (stačí jemně uhrábnout kovovými hráběmi), zaválíme nebo udusáme prkny. Než porost plně vzejde, osetou plochu stále zaléváme. Půda nikdy nesmí přeschnout.

Pro výsev si můžete pořídit vozík, který může dále sloužit pro aplikaci granulovaného hnojiva
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Pro výsev si můžete pořídit vozík, který může dále sloužit pro aplikaci granulovaného hnojiva

Vyschne-li povrchová vrstva půdy s naklíčenými semeny, výsev se tím zničí a musíme ho zopakovat. Při zalévání dáváme pozor, aby nevznikl na povrchu půdní škraloup. Ten musíme narušit buď válcem s hroty, nebo jemně hráběmi, aby vláha mohla proniknout do půdy. Pro výsev travního osiva je nejvhodnější doba, kdy je půda v profilu vlhká, ale na povrchu oschlá, aby se po ní dalo chodit. Je-li v následujících dnech hlášen mírný déšť, nebudeme muset zalévat.

První sečení

První sečení provádíme při výšce travního porostu 10 cm (pozor, v této době jsou mladé rostlinky trav ještě nedostatečně zakořeněné) a kosíme ho na výšku 5 až 6 cm. První pokosení provádíme šetrně, s ostře nabroušeným ostřím žacího nářadí; nejlepší je použít kosu, na menší plochu srp. Tupá nebo různě narušená ostří způsobují vytrhávání mladých rostlinek.

Ve vzešlém pažitu se také začnou objevovat plevele. Jednoleté druhy častým kosením samy ustoupí, vytrvalé rostliny je třeba buď vypíchnout ručně i s podzemní vytrvalou částí, nebo použít chemii – selektivní herbicid. Při každém sečení trávník přihnojíme dusíkatým hnojivem s přídavkem vápníku. Další péče závisí na ročním období a každoročně se opakuje.

Z porostu pravidelně odstraňujte nežádoucí plevel
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Z porostu pravidelně odstraňujte nežádoucí plevel

Péče po celý rok

Každý trávník vyžaduje pravidelnou a celoroční péči. Za správně vykonané zásahy (sečení, zavlažování, přihnojování, odplevelování, přísevy, provzdušňování), provedené ve správný čas, budeme odměněni bohatým travním porostem.

Jaro

Jakmile nám to dovolí počasí – poslední zbytky sněhu zmizí a půda rozmrzne, kovovými hráběmi odstraníme z trávníku napadané nebo naváté listí, sesbíráme větve, případně kameny a trávu posekáme na výšku asi 4 cm. Potom hráběmi nebo sekačkou se sběrným košem uklidíme zbytky stařiny. Další důležitou prací je provzdušnění. Ostrými prořezávacími hráběmi vyhrabeme či prořežeme stávající drn do hloubky 3 až 5 mm.

Na větší plochy použijeme motorový vertikutátor. Tímto zásahem trávník provzdušníme, odstraníme mech a vznikající plst. Pozor, provzdušňujeme trávník nejméně dva roky starý! Pokud travnatá plocha žloutnoucí nebo hnědavou barvou vykazuje zamokření, musíme zvolit pracnější způsob ošetření: nejprve trávník propichujeme ostrými vidlemi nebo aerifikačním válcem, pak vzniklé otvory zasypáváme ostrým křemičitým pískem, čímž upravíme poměr vzduchu a vody v půdě a zároveň narušíme tuhost půdy.

Na malé plochy můžete použít vertikutační hrábě
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Na malé plochy můžete použít vertikutační hrábě

Pro regeneraci rostlin aplikujeme plné kombinované hnojivo (30 g na 1 m2), můžeme rozhodit i malou dávku ledku vápenatého (10 g na 1 m2). Nevyhovující půdní reakci (optimální je pH 5,5 až 6,5) upravíme mletým vápencem, ještě lépe dolomitickým vápencem, který obsahuje navíc hořčík (100 až 200 g na 1 m2).

Nikdy nevápníme a nehnojíme současně, ba ani nemícháme vápenatá a dusíkatá hnojiva! Jsou-li v trávníku silně poškozená místa, přisejeme do nich travní směs použitou při založení trávníku nebo travní směs Obnova. V dubnu začíná tráva výrazně růst, proto také začínáme kosit. Tráva má mít výšku asi 4 až 5 cm, na zastíněných místech má být vyšší – asi 5 až 6 cm. Zvolenou výšku udržujeme.

Léto

Před sečením vždy nabrousíme žací nůž, aby byl řez hladký a aby nedocházelo k vytrhání rostlin. Sečeme přibližně v týdenních intervalech a můžeme se držet následujícího pravidla: při teplotách vyšších než 25 °C zkracujeme porost o třetinu délky, při 20 až 25 °C o jednu polovinu a při teplotě pod 20 °C můžeme zkracovat o dvě třetiny délky porostu. Jinak trávník slunci těžko odolá, zežloutne a prořídne.

Trávník nesmí přeschnout. Zavlažujeme buď většími dávkami vody jednou za 3 až 4 dny, nebo menšími dávkami každý den brzy ráno či po západu slunce. Nikdy nezavlažujeme za plného slunce, abychom nezpůsobili úpal rostlin a také prudký rozvoj travních rzí a plísní. Na zahradách nad 500 m2 lze vybudovat zavlažovací systém s podzemním rozvodem vody plastovými trubkami k několika vodním „zásuvkám“, rozmístěným do nejvíce zavlažovaných míst. Pokud chceme zalévání zautomatizovat, pokryjeme zavlažované části zahrady výsuvnými postřikovači.

Inteligentní systémy umožňují nastavit nejen tvar zavlažované plochy, ale také naprogramovat počet a délku zalévání. V 14denních intervalech trávník přihnojujeme granulovanými, tekutými, dusíkatými či kombinovanými hnojivy. Tím uhradíme živiny odčerpané pokosem a udržíme svěží zelený vzhled trávníku.

Trávník potřebuje pravidelnou závlahu
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Trávník potřebuje pravidelnou závlahu

Podzim

Na konci vegetačního období se dá napravit, co jsme přes léto zanedbali. Poškozený travní porost lze znovu dosít a do zimy můžeme vypěstovat nový trávník. Průběžně také shrabáváme padající listí. Během roku se vytvoří na travním drnu plstnatá vrstva mechu, lišejníků, kořenů a různých organických nečistot. Ta brání přístupu vzduchu a odebírá vodu a živiny. Trávník vyčistíme hráběmi a nezapomeneme jej provzdušnit vertikutátorem.

Při nedostatku vláhy trávníky důkladně zalijeme. V říjnu přestáváme kosit. Před zimou trávníku dodáme vápník. Sekačku budeme vybírat podle velikosti plochy. Čím větší máme plochu trávníku, tím větší záběr stroje bude výhodnější. Na menší zahrady vystačíme s elektrickými stroji, ale od 1000 čtverečních metrů volíme ty s benzinovým pohonem. Tím odpadne starost s vedením a délkou šňůry. Na svažité pozemky volíme sekačku s pojezdem.

Nezapomeneme se také informovat o výkonu, nastavitelné výšce sečení, spotřebě, způsobu údržby, řešení obslužných prvků, popřípadě i o sacím systému pro sběr posečené trávy i spadaného listí, možnosti mulčování nebo dokonce provzdušňování. Rozhodně je dobré věnovat pozornost návodu na použití a adresáři servisních firem pro konkrétní výrobek!

Trávník pravidelně sekejte na doporučenou výšku
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Trávník pravidelně sekejte na doporučenou výšku
 • Ruční sekačky - Stačí na sečení malých trávníků. Jsou lehké, dobře se tlačí.
 • Motorové válcové (vřetenové) sekačky - Jsou vhodné pro menší plochy. Elektrické jsou levnější a tišší než benzinové.
 • Motorové rotační sekačky - Poradí si i s přerostlou trávou. Pokud jsou vybavené travním košem, nemůžeme je využít i při podzimním sběru listí. Pro větší plochy je vhodné vybírat mezi těmi, které jsou poháněné benzinovým motorem.
 • Vznášedlové sekačky - Jsou určeny především na rovinatý nebo jen mírně svažitý terén. Snadno se s nimi pracuje.

Potřeby a pomůcky

Výsadba:

 • osivo
 • trávníkový substrát
 • chemický přípravek pro ničení plevelů, např. Roundup, Touchdown, Bofix, Agrofit
 • kombinované hnojivo
 • rýč
 • hrábě
 • vanička na promíchání substrátu s osivem
 • prkna na udusání půdy

Údržba:

 • cererit nebo jiné hnojivo na trávníky
 • mletý vápenec nebo dolomitický vápenec
 • hrábě
 • vertikutační hrábě
 • hrábě na listí
 • odstraňovač pampelišek
 • kosa
 • srp nebo sekačka
 • zavlažovací systém
 • písek

Základní travní směsi do okrasné zahrady

Travní směs Vlastnosti a použití
Parková Druhy a odrůdy s nižší tvorbou zelené hmoty. Vhodné pro málo zatěžované okrasné trávníky do parků a zahrad.
Hřištní Druhy odolné sešlapávání s rychlou regenerací. Vhodné pro plochy aktivně využívané při sportu a rekreaci.
Standard Druhy s rychlým počátečním růstem a zapojením. Vhodné k počátečnímu rychlému ozelenění méně významných ploch. Směs pro zakládání víceletých travních porostů pro produkci sena.
Luční Směs pro zakládání víceletých travních porostů pro produkci sena nebo pro založení květnatého trávníku lučního typu.
Obnova K dosetí a rychlé regeneraci poškozených trávníků.
Do stínu nebo do vlhka Jsou určeny pro extrémní stanoviště, kde nelze použít jiné druhy směsí.

Péče o trávník podle kalendářních měsíců

Travní rok v měsících 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
sekání     X XX XX XX XX XX XX XX X  
hnojení       X XXX     X        
kultivování       X XX X   X        
zasypání pískem         X XX     X      
zavlažování         X XX XX XX X      
vytrhávání plevele         X XX XX X        
odstraňování mechu       X XX XX X          
vyrovnávání půdy       X X         X    
osev       X X       XX XX X  
vápnění     X XX XX       XX XX    
kontrola půdy     X XX           X XX  

Zdroj informací: Baumax

Publikováno: 17. 6. 2022, Autor: bauMax (text a foto), Profil autora: Redakce