reklama

Na kunu elektronicky

Noční můrou chatařů, chalupářů a všech majitelů automobilů, kteří bydlí blízko přírodě nebo v místech, kde se vyskytují myši a krysy, se mohou stát již zmínění hlodavci, ale také kuny a tchoři. Rádi se stěhují pod karoserie vozů, a tak se stává, že ráno otevřete kapotu, abyste zjistili, proč vaše jindy spolehlivé autíčko nechce nastartovat a ke svému velkému překvapení v něm najdete vykousané tunely v polstrování, rozkousané kabely k zapalování, uskladněná vajíčka, nakradená v sousedově kurníku či zbytky po hodokvasu nočních lovců.

Na kunu elektronicky

Speciálně kuna (a také krysa) je na zabydlování motorů vozů expert. Kuna prospí den v pelíšku, který si buduje v dutých stromech (proto se jí pod kapotou tolik líbí), a v noci cestuje po svém poměrně velkém teritoriu – na němž má další záložní úkryty. A tak si často ustele právě pod kapotou odstaveného vozu. Klienty pojízdného hotelu prozradí blátivé ťapičky a charakteristický zápach, kterým si značkují své území a obydlí. Zbavit se jich dá velkou námahu, protože když si nějaké místo oblíbí, tvrdošíjně na něm setrvávají. A tak nešťastníci poctění touto nevítanou návštěvou, zkoušejí různé triky, jak je z vozu vystrnadit. Patří k nim třeba i lidské vlasy a psí chlupy, vložené do textilního sáčku nebo staré silonky zavěšené pod kapotou, či páchnoucí chemikálie (chlor), různé spreje na kuny apod.

Jak na to moderně? S plašičem kun!

Jak na to moderně? S plašičem kun!
Jak na to moderně? S plašičem kun!
Jak na to moderně? S plašičem kun!
Jak na to moderně? S plašičem kun!

Na trhu se objevily elektronické plašiče kun – výrobky, které by nepříjemné hosty měly zaplašit. Patří k nim i produkty firmy Format1 – přístroje AOdHa a AOdHn pro osobní vozy a autobusy. Odhánějí myši, krysy, potkany, lasičky, kuny, tchoře a jiné škůdce. K jejich základním vlastnostem patří vysoká účinnost, nízká spotřeba: AOdHa: max. 0,2 W; AOdHn: max. 0,4 W, snadná instalace (přístroj stačí pouze upevnit a připojit k napájecímu napětí), automatické zapínání/vypínání (sledování a vyhodnocování svorkového napětí akumulátoru – při chodu motoru je přístroj vypnut), fakt, že neruší žádné přístroje (rádio apod.) i nízká cena.

Hlavní zásady pro instalaci:

Přístroj AOdHa (AOdHn) musí být umístěn tak, aby nijak nebránil servisním pracovníkům v provádění pravidelné kontroly a údržby automobilu. Elektroakustický měnič - plašič kun, vystupující na jedné straně z krabičky, musí směřovat do ochraňovaného prostoru, nesmí být zacloněn či dokonce zakryt jakýmkoli předmětem, který by bránil vyplnění celého chráněného prostoru vyzařovaným zvukem/ultrazvukem. Nesmí být vystaven přímému styku s oleji a tuky ani stříkající vodě, která se při jízdě za nepříznivých podmínek může v chráněném prostoru vyskytovat. Kulatý reproduktorek nesmí být otočen proti měkkým hmotám, které vyzařovaný ultrazvuk pohlcují.

TIP

Ochranu sáčkem nelze doporučit, neboť díky němu může dojít ke zhoršení vyzařování ultrazvuku a tím k výraznému poklesu účinnosti. Přístroj nesmí být přichycen k předmětu, který se za jízdy chvěje nebo dokonce kmitá. Nesmí být vystaven teplotě vyšší než cca 80 °C.

Výrobce jej doporučuje připevnit např. ke svazku vodičů vedoucích od baterie. Napájecí vodiče se mají připojit co nejblíže k baterii.

Více o konkrétních typech plašičů kun se dozvíte na www.format1.cz.

Publikováno: 1. 12. 2008, Autor: Elena (text), JK (foto), Profil autora: Redakce