reklama

Deratizace a jak na ni

Myši, krysy a potkani neopustili blízkost lidských sídel ani v době počítačů a moderních technologií. Místo krysaře s píšťalkou však využíváme nejrůznější chemické (i mechanické) prostředky.

Deratizace a jak na ni

CO JE DERATIZACE

Je to soubor opatření, vedoucí k hubení nebo omezování výskytu škodlivých hlodavců žijících trvale nebo přechodně v lidských sídlech. Ochranná a ohnisková deratizace se provádí v prvé řadě za účelem ochrany lidského zdraví, teprve na druhém místě je snaha zabránit ekonomickým škodám, které hlodavci působí.Ochranná a ohnisková deratizace je zdravotnicko-epidemiologickým opatřením, jehož účelem je zabránit vzniku a šíření infekčních nemocí lidí, které hlodavci přenáší, jako např. Weilovy žloutenky (může být smrtelná), salmonelóz, onemocnění Sodoku (onemocnění z krysího kousnutí), myšího tyfu, Q - horečky, tuberkulózy, krysí skvrnivky, tularemie, a spousty dalších vážných a smrtelných onemocnění.Deratizační prostředky jsou vysoce účinné přípravky k hubení škodlivých hlodavců – potkanů, krys a myší domácích. Jako účinná látka je používán WARFARIN a nyní i BRODIFACUM. Přípravky jsou dodávány ve dvou formách – práškové a granulované.

HISTORIE

Potkani a krysy provázeli člověka už od dob dávných, žili v jeho obydlích a svými nemocemi měli za následek mnohé světové epidemie, kdy celé národy podléhaly ničivým nemocem, jako například mor.V Evropě se už ve starověku vyskytovaly profese , které dokázaly odchytávat a likvidovat škodlivé hlodavce. U nás pocházejí první zmínky o „deratizátorech“ ze 14. století. V nastávajících dobách tito krysaři, jak se jim říkalo, své profese zdokonalovali. Nerozlučnými pomocníky jim byli speciálně vycvičení malí a obratní pejsci, kteří dokázali s přehledem odchytávat potkany a krysy. Samozřejmě byli tito lidé velice váženými a byli všude vítáni a také dobře placeni.

DNES

V dnešní době se používají velice moderní a účinné metody a přípravky šetrné k životnímu prostředí a vysoce bezpečné pro lidi i zvířata. Lidé zabývající se touto profesí procházejí mnohými odbornými kurzy a školeními od hygieniků, kde na příslušných okresních stanicích skládají zkoušky (ze zákona č. 258 / 1998 Sb. povinné), nutné k výkonu své náročné profese. Dnešní deratizátor musí být odborně vybaven a vyškolen, aby zvládl nároky dnešní doby, dokázal zlikvidovat škodlivé hlodavce v obydlích, provozovnách a dokonce i v celých městech. Svou profesí tak chrání životy lidí před výskytem onemocnění a vzniku a šíření epidemií.Samozřejmě, že v domácnostech a na chatách a chalupách si s dnešními moderními přípravky může poradit člověk sám. Když se bude držet přesně návodu, je hubení hlodavců bezpečné a jednoduché.

Jak na deratizaci? KUMATOX G

Jak na deratizaci? KUMATOX G
Jak na deratizaci? KUMATOX G

Jak na deratizaci potkanů a myší? Jed na potkany a myši – v prášku. Granulovaná požerová nástraha modře zbarvená, určená k hubení škodlivých synantropních hlodavců (potkani, krysy a myši domácí) ve vnitřních prostorách uzavřených objektů a v jejich těsné blízkosti. Používá se bez dalších úprav. Nástraha pro hlodavce je směsí atraktivních potravin a warfarinu. Hlodavci je dobře přijímána. Přijímána musí být několik dnů.

Granulovaná požerová nástraha modře zabarvená, určená k hubení potkanů, krys a myší domácích v prostorách hospodářských a obytných objektů. Obsahuje chuťový odpuzovač pro lidi. Používá se bez dalších úprav.Účinná látka:Warfarin 0,1 % (1g v kg nástrahy)

Návod k použití:Nástrahy se pokládají na místa největšího výskytu hlodavců, do blízkosti jejich nor, obvyklých zdrojů potravy a vody a na cestičkách k nim. Hromádky granulí se kladou na nepropustné misky vhodně zakryté nebo nejlépe do deratizačních krmítek tak, aby byl zamezen přístup jiným zvířatům a také nedošlo ke kontaminaci potravin a krmiv. Množství a hustota rozmístění nástrah se řídí podle četnosti hlodavců v daném objektu.Pro potkany a krysy: 1 až 5 hromádek o hmotnosti 100–500 g na 100 m2.Pro myši: 1 až 3 hromádky o hmotnosti 25–100 g na 100 m2.Nástrahy je třeba kontrolovat a doplňovat tak dlouho, pokud trvá odběr. Nespotřebované zbytky nástrah je nutné sklidit, uhynulá zvířata sbírat a zakopat na vyhrazeném místě.

KUMATOX S

KUMATOX S
KUMATOX S

Antikoagulační rodenticidní přípravek k přípravě nástah proti potkanům, krysám a myším domácím. Kumatox se smíchá s vhodnou návnadou (vločky, šrot, mleté nebo drcené bílé pečivo, chléb, zelenina, ovoce, škvarky, maso, ryby, uzeniny, apod.) a 5 až 10 % potravinářského oleje nebo ovocného sirupu. Vše se dobře promíchá. Obměňování návnady v podobě těchto doplňků je na místě, protože hlodavci jsou inteligentní živočichové a velice mlsní, takže jakmile si na jednu návnadu zvyknou či po ní někteří z nich zahynou, dávají si na ni pozor.Připravená nástraha se pokládá do míst výskytů hlodavsů, do blízkosti jejich nor, cestiček apod. nejlépe do deratizačních krmítek.Hlodavci musí přijímat nástrahu několik dní a nástraha se musí dle potřeby doplňovat.

Jemný modrý prášek k přípravě nástrah proti potkanům, krysám a myším domácím.Účinná látka:Warfarin 0,45 % (4,5 g v 1 kg přípravku)

Návod k použití:Smíchejte 1 díl Kumatoxu s 8 díly vhodné návnady (vločky, šrot, mleté nebo drcené bílé pečivo, chléb, zelenina, ovoce, škvarky, maso, ryby, uzeniny apod.). Pokud Kumatox k návnadě dobře nepřilne, přidejte 5–10 % potravinářského oleje nebo ovocného sirupu a vše dobře promíchejte.Hotovou nástrahu pokládejte do míst výskytu hlodavců, do blízkosti jejich nor, cestiček apod., nejlépe do deratizačních krmítek.Pro potkany a krysy: 1 až 5 hromádek o hmotnosti 100–500 g na 100 m2.Pro myši: 1 až 3 hromádky o hmotnosti 25–100 g na 100 m2.Hlodavci musí nástrahu přijímat několik dní (nástrahu podle potřeby doplňujte) a hynou po 5–10 dnech.

BRODITOX G

BRODITOX G
BRODITOX G

Granulovaná požerová nástraha růžově zabarvená, určená k hubení potkanů, krys a myší domácích v prostorách hospodářských a obytných objektů. Obsahuje chuťový odpuzovač pro lidi a některé necílové druhy. Používá se bez dalších úprav.

Účinná látka:Brodifacoum, obsah: 0,005 %Brodifacoum patří mezi koagulační jedy, má kumulativní účinky, ale účinkuje již po jednorázové konzumaci. Při požití snižuje srážlivost krve, zvyšuje prostupnost cév a vyvolává vnitřní krvácení, které je po požití letální dávky příčinou úhynu. Úhyn nastává mezi 3. – 10. dnem po požití letální dávky.Nástraha nevyvolává obranný reflex.

Návod k použití:Nástrahy se pokládají na místa největšího výskytu hlodavců, do blízkosti jejich nor, obvyklých zdrojů potravy a vody a na cestičkách k nim. Granulovaná nástraha je určena pro aplikaci do deratizačních staniček (různé „krabičky“: kartónové – včetně upravených krabic od mléka a ostatních nápojů, plastové, kovové či dřevěné, s průchodem o průměru cca 2 cm pro myši a 7 cm pro potkany, dále pak různé trubky přiměřené velikosti apod., které zamezí přístupu jiným zvířatům). Ve staničkách se hlodavci cití bezpečněji a konzumují tam větší množství nástrahy než na nekrytém místě. Množství a hustota rozmístění nástrah se řídí podle četnosti hlodavců v daném objektu. Na jedno krmné místo: pro potkany a krysy: 10–15 granulí, pro myši: 3–5 granulí. Nástrahy je třeba průběžně kontrolovat a doplňovat po dobu odběru. Nejeví-li ošetřovaná plocha známky výskytu hlodavců po několik dní, je možné nespotřebované zbytky nástrah uklidit, nalezená uhynulá zvířata sebrat a zakopat tak, aby nedošlo ke kontaminaci vody a k ohrožení jiných zvířat. Z důvodu možné resistence na účinnou látku (Warfarin nebo Brodifacoum) doporučujeme občasné střídání přípravků Kumatox a Broditox G.

V případě dalších otázek jak na deratizaci, kontaktujte firmu Druchema Praha.

Publikováno: 3. 11. 2008, Autor: Druchema (text a foto), Profil autora: Redakce