reklama

Jarní ošetření proti přezimujícím škůdcům

Jarní ošetření proti přezimujícím škůdcům provádíme na ovocných a okrasných dřevinách. Nejčastěji ošetřovanou rostlinou jsou jabloně. Mezi přezimující škůdce řadíme např. mšice, svilušky, mery, puklice, štítenky, píďalky, na úvodním obrázku červeč čárkovitý atd.

Jarní ošetření proti přezimujícím škůdcům
puklice
puklice
mšice
mšice

Dříve se proti těmto škůdcům používali přípravky na bázi oleje, tyto přípravky již však nejsou na trhu, protože fungovali velmi neselektivně tzn. hubily nejen škůdce, ale i velkou řadu užitečných organismů. V současné době se používají moderní selektivní insekticidy jako je Calypso 480 SC či Mospilan 20 SP.

Jarní postřiky proti přezimujícím škůdcům
Jarní postřiky proti přezimujícím škůdcům
Jarní postřiky proti přezimujícím škůdcům
Jarní postřiky proti přezimujícím škůdcům

Pro lepší ulpění na větévkách dřevin je nutné do postřiku přidat smáčedlo, nám se nejlépe osvědčilo přidávat do postřiku smáčedlo Spartan. Smáčedlo změní povrchové napětí kapky vody a zajistí lepší pokrytí a nestékání postřiku z rostlin. Můžete použít i sadu prodávanou pod názvem „přezimující škůdci“, která obsahuje právě selektivní insekticid a smáčedlo.

Jarní postřiky proti přezimujícím škůdcům
Jarní postřiky proti přezimujícím škůdcům

Velmi důležitý je správný termín ošetření. Zapomeňte na zimní či velmi brzké jarní provedení tohoto ošetření, jako se provádělo u dříve používaných přípravků a dnes by nám již nepřineslo kýžený efekt. Ošetření by se mělo provádět až při rašení, u jabloní nejdříve od stádia myšího ouška až do stádia zeleného poupěte. Pokud si to vyjádříme v teplotách, tak při odpoledních teplotách min. 15°C a při cca 17°C má toto ošetření velmi dobrý účinek i na dalšího škůdce jabloní a tím je květopas jabloňový. Zde se tedy vyplatí počkat a s ošetření neprovádět v zimně, ale opravdu až na jaře.

www.lovela.cz

Publikováno: 14. 3. 2015, Autor: Lovela (text a foto), Profil autora: Redakce