reklama

Ochrana vinné révy proti houbovým chorobám

Na zahrádkách se stále častěji pěstuje vinná réva, ať už jsou to stolní odrůdy určené ke konzumaci nebo moštové odrůdy určené pro výrobu vína. Pěstování vinné révy se však neobejde bez potřebné ochrany pro houbovým chorobám.

Ochrana vinné révy proti houbovým chorobám
Ochrana vinné révy proti houbovým chorobám
Ochrana vinné révy proti houbovým chorobám
Ochrana vinné révy proti houbovým chorobám
Ochrana vinné révy proti houbovým chorobám

Nejvážnější a nejrozšířenější chorobou révy je Plíseň révová, které se také někdy říká peronospora. Nejdříve se na listech objevují žlutozelené vodnaté skvrny a na spodní straně se objevuje bělavý povlak spor. Napadené bobule hnědnou a zasychají. Onemocnění se šíří především za vlhkého, deštivého a teplého počasí. Nejdůležitějším opatřením proti této chorobě je provést 2-3 ošetření v období po odkvětu v intervalech cca 14 dnů. Ochrana se provádí postřikem fungicidními přípravky např. Acrobat MZ WG, Dithane DG Neotec, Melody Combi 65,3 WG, Polyram WG, Quadris Max, Ridomil Gold MZ Pepite.

Ochrana vinné révy proti houbovým chorobám
Ochrana vinné révy proti houbovým chorobám
Ochrana vinné révy proti houbovým chorobám
Ochrana vinné révy proti houbovým chorobám

Další významnou chorobou, jejíž výskyt v posledních letech bývá velmi častý a způsobuje i větší škody než zmíněná peronospora je Padlí révové. Napadá všechny zelené části keře, kde se na napadených místech vytváří bílošedý moučnatý povlak. Neškodlivější a nejviditelnější je pak samozřejmě napadení bobulí, u kterých dochází k jejich praskání. Ideální pro šíření padlí je teplé počasí a střídání vlhkosti vzduchu (přeháňky, mlhy, rosy). Tam kde se nám padlí vyskytuje pravidelně ošetřujeme cca 2x ještě před květem, prvně ve fázi 5-6 listů. Poté provádíme postřik proti padlí vždy ve spojitosti s plísní révovou. Můžeme použít tzv. tank mix, kde nejdříve rozděláme ve vodě přípravek proti plísni révové a pak přidáme přípravek proti padlí. Vhodnými přípravky proti padlí jsou: Discus, Karathane New, Quadris Max, Zato 50 WG.

Ochrana vinné révy proti houbovým chorobám
Ochrana vinné révy proti houbovým chorobám
Ochrana vinné révy proti houbovým chorobám
Ochrana vinné révy proti houbovým chorobám

Třetí velmi závažnou chorobu je pak Plíseň šedá neboli botrytida . Nejviditelnější příznaky jsou na dozrávajících a zralých bobulích, kde se objevují hnilobné skvrny, pokožka se odlupuje a praská,. Za vlhkého počasí se na napadených částech objeví šedé povlaky spor. Důležité je pro pěstitele zabránit napadení právě dozrávajících bobulí. Ochranu provádíme postřikem v době tzv. zaměkávání hroznů (první polovina srpna). Zde použijeme přípravky: Teldor 500 SC, Melody Combi 65,3 WG, Rovral Aquaflo.

Ochrana vinné révy proti houbovým chorobám
Ochrana vinné révy proti houbovým chorobám
Ochrana vinné révy proti houbovým chorobám
Ochrana vinné révy proti houbovým chorobám

Problémy s chorobami vinné révy se vás netýkají, ale máte problémy třeba se mšicemi na růžích? I s tímto si můžete lehce poradit. Na stránkách www.lovela.cz v Zahrádkářské poradně najdete řešení pro každý problém týkající se rostlin.

Publikováno: 20. 6. 2014, Autor: Lovela (text a foto), Profil autora: Redakce