reklama

Jak hospodařit s dešťovou vodou

Věděli jste, že podle novely Zákona o Vodách nesmí stavební úřad vydat stavební povolení, pokud není vyřešeno nakládání se srážkovými vodami? A víte, jak s dešťovou vodou efektivně hospodařit?

Jak hospodařit s dešťovou vodou

Co Vám seminář přinese

Cílem semináře je představit možnosti efektivního hospodaření s dešťovou vodou.Na semináři bude shrnuta základní legislativa týkající se této problematiky a povinnosti z ní vyplývající. Dále budou prezentovány základní způsoby hospodaření s dešťovou vodou s důrazem na vsakování a využívání dešťové vody v domácnostech. Ukážeme Vám praktický kalkulátor, který Vám pomůže navrhnout vhodnou nádrž pro Váš objekt, a také příklady již realizovaných projektů.

Co Vám seminář přinese
Co Vám seminář přinese

Program

 • 10:00 - 10:20 Základní legislativa a její aktuální změny
 • 10:20 - 11:00 Jak hospodařit s dešťovou vodou - vsakování a využívání
 • 11:00 - 11:20 Návrh optimální velikosti nádrže
 • 11:20 - 11:55 Zásady projektování a výstavby vsakovacích zařízení
 • 11:55 - 12:15 Ukázky realizace jednotlivých návrhů
 • Odborní garanti

 • Ing. Lukáš Mudroch, GLYNWED s.r.o.
 • Ing. Ondřej Samek, GLYNWED s.r.o.
 • Ing. Robert Oliva, Šetelík Oliva s.r.o.
 • Informace a přihlášky najdete na www.glynwed.cz nebo pište na blankova@glynwed.cz.

  Publikováno: 15. 2. 2012, Autor: Glynwed (tisková zpráva), Profil autora: Redakce