reklama

Kdy a jak na zimní prostřih ovocných stromů a keřů?

Prořezávání stromů a keřů patří k základní péči o jejich zdraví a je předpokladem dobré úrody. Prořezem zajistíte dostatečný průchod světla k pupenům a květům, což znamená bohatší úrodu. Starší stromy se omladí a vytvarují. Řezem se odstraní případné zárodky chorob. Konec zimy a brzké předjaří, tedy doba vegetačního klidu, je ideální pro prořez ovocných stromů a keřů bobulovin. Které stromy a keře je vhodné v zimních měsících prořezat a jak správně postupovat?

i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Kdy je správný čas na zimní řez ovocných stromů a keřů? (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Kdy je vhodná doba na předjarní a zimní prořez ovocných stromů?

Ideální dobou pro zimní prostřih ovocných stromů a keřů je únor a počátek března. Tedy v době, kdy se ještě teploty mohou pohybovat pod bodem mrazu. Je nutné prořez správně načasovat a počkat, až nejtužší mrazy poleví. Teploty by po prořezu neměly klesnout pod více než -5 °C. Pak by hrozilo promrznutí čerstvých ran.

Ovocné stromy v zimě prořezávejte až v době, kdy teplota neklesá pod -5 °C. Ideální je konec února a počátek března
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Ovocné stromy v zimě prořezávejte až v době, kdy teplota neklesá pod -5 °C. Ideální je konec února a počátek března

Jaké stromy a keře je vhodné prořezávat v zimních měsících?

Zimní prostřih je vhodný pro jádroviny – tedy jabloně a hrušně. V zimních měsících bychom také neměli zapomenout na prořez keřů – rybíz, maliník, ostružiník a angrešt. Peckoviny – švestky, třešně, višně, meruňky a broskvoně se v zimě neprořezávají! Jsou náchylnější, proto se prořezávají později (od dubna do srpna). Nejnáročnější na načasování prořezu jsou ořešáky. Ty se v zimě také neprořezávají! Jejich doba je od června do srpna.

Tři typy prořezů ovocných stromů

V zásadě je možné rozlišit tři typy prořezů: výchovný, udržovací a omlazovací. Zásadním kritériem pro rozlišení jednotlivých typů řezu je stáří stromu.

1. Výchovný řez

Provádí se u mladých stromků (2–6 let). V poslední době stále více roste obliba nižších ovocných stromků s menšími korunami na zakrslých podnožích. Nižší a menší stromky jsou méně náročné na prostor, výživu i sklizeň. Abychom takový ovocný stromek dokázali vypěstovat, je nutné se zejména v prvních letech po výsadbě věnovat správnému výchovnému řezu.

2. Udržovací řez

Je prováděn u plně rostlých a plodících stromů. Tento typ řezu má za cíl hlavně podpořit úrodu a zajistit dobrý růst stromku. Neudržovaný stromek se postupně rychle vyčerpává a má velké výkyvy v plodnosti.

3. Omlazovací řez

Je určený hlavně pro prořez starších, neudržovaných a divoce rostoucích stromů. Má za cíl poměrně radikálně prořezat strom. Řezem se odstraní poškozené, nemocné a přehoustlé větve. Opravdu starý strom se však raději nepokoušejte zmladit najednou, měl by být postupně prořezávaný v několika následujících letech. Pokud je strom omlazený najednou, pak během krátké doby vyžene prakticky z každého očka nový výhon. Můžete se setkat s označením vlci – to jsou prudce rostoucí vzhůru směřující nové výhony.

Řez prováděný v prvním roce při podzimní výsadbě
Řez prováděný v prvním roce při podzimní výsadbě (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Řez prováděný v prvním roce při jarní výsadbě
Řez prováděný v prvním roce při jarní výsadbě (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Jaké nářadí při zimním prostřihu používat?

Záleží, jaký typ zimního prostřihu budete provádět a jak silné větve budete odstraňovat. Na zakrácení drobných výhonů a tenkých větví budou stačit klasické zahradnické nůžky. Pro odstranění silnějších větví použijte pákové nůžky, pro prořez velkých větví je ideální použít zahradnickou pilku. Při prořezávání větví ve výškách můžete použít i teleskopické zahradnické nůžky nebo pilky. Zde však pozor na přesnost a čistotu řezu.

Nástroje by vždy měly být dostatečně ostré, aby provedly čistý a hladký řez. Dbejte také na čistotu nástrojů, abyste do čerstvé rány stromu nezanesli infekci.

K řezu vždy používejte čisté a ostré nástroje. Řez by měl být čistý a hladký. Pozor na roztřepené konce a oloupanou kůru v okolí řezu
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
K řezu vždy používejte čisté a ostré nástroje. Řez by měl být čistý a hladký. Pozor na roztřepené konce a oloupanou kůru v okolí řezu

Čerstvou ránu je důležité ošetřit speciálním zahradnickým balzámem na uzavírání ran – štěpařským voskem. Ten vytvoří na řezu vrstvu, která zabrání vniknutí choroboplodných zárodků do rány. Mnoho zahrádkářů k ošetření ran také používá latexovou barvu. Takto ošetřete zejména větší rány po odstranění větších větví. Drobné řezy, kterými byly zakráceny drobnější větvičky, to zvládnou i bez ošetření.

Základní techniky řezu

Řez v kroužku

Používáme v případě, že potřebujeme odstranit celou větev. Větevní kroužek je vizuálně rozeznatelné místo, kde větev přirůstá ke kmeni nebo se zde setkávají dvě větve při rozvětvení. V rozvětvení vždy odstraňte slabší větev. Místo se bude snáze hojit. Pozor na podříznutí a větší zásah do kmene. Postupujte vždy tak, že větev nejprve naříznete odspodu, konečný řez pak provádějte svrchu. Zamezíte tím zalomení větve vlivem její vlastní váhy.

Řez na pupen nebo na očko

Používáme v případě zakracování větví. Výhon se zkracuje šikmým řezem nad pupenem. Pozor však na příliš těsné zaříznutí a poškození pupenu. Ponechání příliš dlouhého výhonu nad pupenem také není dobré. Důležitá je šikmost řezu pro snadnější hojení. Kolmý řez se hůře hojí.

Řez ve větvení

Používá se v případě nutnosti odstranění kolmo rostoucí starší větve a ponechání větve boční. Opět je důležité dodržet šikmý řez.

Schéma naznačuje správný řez na pupen nebo na očko. Správná varianta je 1, větev je zakrácená několik milimetrů nad očkem šikmým řezem. Další jsou nesprávné: 2) řez je proveden příliš blízko pupenu, 3) řez je příliš daleko od pupenu, 4) řez má špatný sklon
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Schéma naznačuje správný řez na pupen nebo na očko. Správná varianta je 1, větev je zakrácená několik milimetrů nad očkem šikmým řezem. Další jsou nesprávné: 2) řez je proveden příliš blízko pupenu, 3) řez je příliš daleko od pupenu, 4) řez má špatný sklon

Jak prořezávat jabloně a hrušně?

U výchovných řezů jádrovin zkracujeme hlavní i postranní výhony v druhém roce po výsadbě o polovinu. V následujícím roce o třetinu a v dalším o čtvrtinu. Zároveň odstraňujeme všechny drobné výhonky, které rostou na hlavních větvích a směřují do centra koruny nebo se vzájemně kříží. Po olistění by zbytečně bránily průniku světla do koruny stromu. Tyto výhony nestačí pouze zkrátit, je nutné je zcela odstranit. Stromek by měl mít jeden hlavní výhon a ideálně čtyři výhony vedlejší.

Pokud je správně prováděn výchovný zimní prostřih, pak je provedení udržovacího řezu velmi snadné. Stačí pouze odstranit poškozené větve a ty, které se v koruně kříží a nadměrně ji zahušťují. Mladé stromky, které byly vysazeny na podzim, prořezáváme až v předjaří, ty které vysazujeme na jaře, prořežeme při výsadbě.

Jak na prořez keřů rybízu, maliníku, ostružiníku a angreštu?

Bobulové keře bychom také měli prořezávat v zimních měsících. Po výsadbě se keře řežou na jeden až tři pupeny. Pravidelný zimní prořez pak slouží k prosvětlení. Odstraňují se starší výhony (více než tříleté). U kmínkových druhů postupujeme obdobně jako u tvarování korun stromků.

Zdroj informací: Andrea Drobílková

Publikováno: 18. 2. 2024, Autor: Redakce, Profil autora: Redakce