reklama

Výsadba stromů v zemním balu

Od března do dubna začíná období výsadby stromů. Ať už se tedy chystáte pořídit si krásné vzrostlé stromy do okrasné zahrady nebo pokukujete po menších ovocných stromcích, právě nadešel váš čas. Poradíme vám, jak vysazovat stromy v zemním balu.

i (Zdroj: Zahradnictví flos)
Výsadba stromů v zemním balu (Zdroj: Zahradnictví flos)

Jak vypadá strom v zemním balu

Klasické prostokořenné stromky se vyrývají tak, že při jejich dobývání ze země odpadne z kořenů většina zeminy. Stromky v zemním balu se naopak vyrývají rýčem i se zemí. Stromek je hned zavinutý do fixačního obalu, který sazenici chrání před postupným opadáváním zeminy. Fixační obal bývá většinou z jutového materiálu a pro snadnější přesun se zpevňuje drátěným košem. Fixační obal i koš se na stromku nechávají i při výsadbě – jutovina v půdě zetlí a drát postupně zkoroduje. Za dva roky už nebude stop ani po jednom.

Stromy vysazujte od března do dubna

Stromy v zemním balu se nevysazují celoročně, ale ve školkách se dobývají vždy tak, abyste je mohli vysadit v období vegetačního klidu. Na jaře to bývá od března do dubna a na podzim od října do listopadu. Záleží ovšem i na sezoně a počasí. První stromy se začínají dobývat ze země zpravidla v říjnu, ale některé choulostivější dřeviny až během listopadu. U menších dřevin naopak platí, že se velmi dobře ujmou od března až do konce května. „Výsadba stromů v zemním balu je poměrně hodně spjatá s počasím. Nejhorší doba pro vysazování je v suchém a horkém počasí, proto se během léta stromy v zemním balu prakticky nevysazují,“ sdílí zkušenosti odborníci ze zahradnictvi-flos.cz v Řeži u Prahy.

mladý stromek
i (Zdroj: Zahradnictví flos)
Nejhorší doba pro vysazování stromů je v suchém a horkém počasí

Jak si vybrat strom v zemním balu

Ať už si stromy v zemním balu objednáváte nebo si je chcete vybrat přímo v zahradnictví, vždy pečlivě zkontrolujte jejich stav a rozhodně si neberte takové kusy, o kterých si nemůžete být jisti, že se ujmou. Kořenový bal stromu by neměl být suchý, ale naopak vlhký. Pokud je jutovina balu suchá, zpravidla to znamená, že strom byl špatně skladovaný, tedy nebyl vhodně zasypán či založen. I kdyby strom vypadal v kondici a celou první sezonu se dobře držel, může vám začít postupně odcházet a během následujícího roku úplně uvadnout. Rostliny by neměly být mezi vykopáním ze země a samotnou výsadbou dlouho zasypané a založené v zahradnictví. Ideální je tedy zajistit si dodávku stromů co nejrychleji po jejich vykopání ze země.

zahrnovaní vysazeného stromu zeminou
i (Zdroj: Zahradnictví flos)
Stromek je třeba zasadit do země co nejdříve po nákupu

Doporučené dřeviny pro výsadbu v zemním balu

V zemním balu se tradičně prodává řada jehličnatých dřevin, největší výběr najdete mezi thujemi, cypřiši, borovicemi a smrky. Velmi dobře se ze zemního balu ujmou i následující dřeviny:

  • javor,
  • střemcha,
  • lípa,
  • líska,
  • habr,
  • hlob
  • magnolie.

Jak vysadit strom v zemním balu

Ještě před samotnou dodávkou stromů si dobře rozmyslete, kam je chcete v zahradě vysadit, a vykopejte pro ně jámy, aby nemusely zbytečně dlouho čekat a neprosychaly jim kořeny. Jámu nekopejte úhledně rovnou, ale naopak v ní dělejte i přirozené prohlubně do stran, aby se kořeny dobře ujaly. Strom vkládejte do jámy vždy v jutovém balu i drátěném obalu, obojí se během dvou let rozloží. Jámu kolem stromu zasypávejte původní zeminou z vykopaného místa, pouze posledních 30 centimetrů zasypejte zeminou vylepšenou o půdu, ve které si vysazovaný strom libuje. Dávejte si pozor, abyste strom nezasadili příliš vysoko nebo naopak příliš nízko a nezasypali jeho kořenový krček. Vzrostlé stromy budete fixovat k ohrádkám z kůlů – ty byste měli zakopávat do jámy společně se stromem, nikoli je do ní zatloukat až později. Pokud byste je zatloukali po samotném vysazení stromu, mohli byste zbytečně poškodit jeho kořeny a už by se nemusel dobře ujmout.

Po výsadbě následuje zálivka

Po výsadbě pečlivě sešlapejte zeminu v celé oblasti jámy a strom vydatně zalijte. Množství vody závisí na počasí, velikosti stromu i stavu půdy, nicméně hned po vysazení byste strom měli zajít asi 20 až 40 litry vody. Na častou zálivku byste měli myslet i v dalších měsících po vysazení a strom pravidelně zalévat alespoň v prvních dvou letech. Vždy platí, že je daleko účinnější vydatná a dlouhá jednorázová zálivka než slabé pokropení třeba každý den. Bohatou zálivku byste měli nově vysazeným stromům dopřávat především v prvních dvou letech po výsadbě. Stromy zalévejte intenzivně tak, aby co nejvíce vláhy proniklo až ke kořenům. Podobným způsobem můžete zalévat všechny rostliny. Intenzivní a vydatná zálivka je totiž daleko účinnější než každodenní krátká zálivka. Voda se déle udrží v půdě a u kořenů rostliny.

Publikováno: 31. 5. 2020, Autor: Zahradnictví flos (text a foto), Profil autora: Redakce