reklama

Voda v jezírku by měla být v pohybu, jak to ale provést?

Při budování zahradního jezírka bychom měli myslet na to, že voda potřebuje cirkulovat. Pokud nemáme možnost přirozeného přítoku a odtoku, je dobré se už při výstavbě zamyslet nad různými možnostmi. Co si vybudovat potůček umělý? Nebo do jezírka umístit fontánku? Možností je více.

K zahradnímu jezírku si můžete vybudovat i umělý potůček či vodopád (Zdroj: Pavlína Wagnerová Málková)

Než začneme se stavbou jezírka

Než začneme budovat zahradní jezírko, vybereme pro něj místo tak, aby nebylo pod stromy, v trvalém stínu ani celodenním oslunění. Potom provazem nebo zahradní hadicí vyznačíme jeho tvar, případně obvod vyznačíme vápnem či bílým pískem a několik dní jen pozorujeme, zda nám tady jezírko bude vyhovovat. Na malé jezírko do 4 m2 plochy hladiny je vhodné použít plastové nádrže různých tvarů a velikostí – vyrábějí se od 110 až do 800 litrů. Vykopeme na něj odpovídající jámu, drny si schováme na zakrytí okrajů nádrže. Poté nádrž usadíme tak, aby byla dokonale v rovině, aby po naplnění voda na jedné straně nepřetékala a na druhé pobřežní oblasti nevysychaly. Jezírka o větších rozměrech budujeme s použitím jezírkové fólie, jejíž uložení a svaření je vhodnější nechat odborné firmě.

Jezírko v zahradě
Při budování jezírka dbejte na jeho správné umístění v zahradě (Zdroj: Depositphotos)

Jak si vybudovat umělý potok?

Každý nemá to štěstí, aby mu zahradou protékal potůček. Voda v pohybu má své kouzlo, a tak si potok vybudujeme uměle. Napojíme-li potok na zahradní jezírko, bude vodní efekt dokonalý a voda bude cirkulovat kolem dokola. Umělý potok můžeme udělat tak, že použijeme prefabrikované díly, což jde velmi rychle. Nebo vykopeme mělký a klikatý příkop, který vysteleme jezírkovou fólií a její okraj obložíme podél potoka kameny a kačírek. Vodu v něm vedeme přes ploché kamenné desky, přes který bude voda šplouchat do jezírka.

Potok u jezírka
Aby voda cirkulovala, vybudujte si umělý potůček (Zdroj: Depositphotos)

Potok by se měl vytvářet v místě, kde je alespoň trochu členitý a spádovitý povrch, popř. je potřeba jej vytvořit. Ukončení potůčku by mělo být v malém jezírku. Odtud čerpáme vodu pomocí čerpadla do vybudovaného umělého pramene, zároveň je vhodné připojit také filtraci, abychom vodu uchovali čistou. Výběr čerpadla konzultujte s odborníkem, je potřeba zvolit vhodný výkon i možnost nasávat případně mírně znečištěnou vodu. Do pramene ji vedeme běžnými žebrovanými hadicemi, které se používají u bazénů. Pozor. Na zimu musíte čerpadlo i filtraci odpojit, vodu vylít a vše řádně zazimovat. 

Fontánka v jezírku
Fontánka bude vytvářet příjemnou atmosféru (Zdroj: Depositphotos)

Když máme potok, potřebujeme i vodopád

K pořízení umělého potoku v zahradě bezesporu patří i vodopád. Ten má funkci nejen okrasnou, ale navíc obohatí jezírko, do kterého ústí, o potřebný kyslík. Tvoří jej obvykle vhodně umístěný plochý kámen. Vodopád umístíme ve výšce asi 20 cm, nejlépe na konci potoka, aby voda padala přímo do hlubší části jezírka. Vodopád, stejně jako potok, má uzavřený oběh vody. Ta vytéká z hadice, ukryté mezi kameny, a padá přes plochý kámen dolů do jezírka. Ke stavbě kromě kamenů můžeme použít prefabrikovaná korýtka, která naskládáme na fólií vystlané lože.

Vodopád u jezírka
Vodopád přirozeným způsobem rozpohybuje hladinu (Zdroj: Pavlína Wagnerová Málková)

Co s jezírkem v zimě?

Zahradní jezírko bychom neměli nechat zamrznout, zvláště jsou-li v něm rostliny, anebo dokonce ryby. Proto led pravidelně prorážíme, a pokud chceme zabránit, aby se tvořil, položíme na hladinu míč nebo prázdné a zavřené PET lahve. Vítr jimi bude pohybovat po hladině a tvořící se škraloupy ledu se tak budou neustále narušovat. Kyslík tak může do vody pronikat, škodlivé plyny unikat a voda zůstane zdravá.

Fontána u leknínů
Techniku na zimu z jezírka odstraníme (Zdroj: Pavlína Wagnerová Málková)
Dekorativní prvky v jezírku
Jezírko můžete doplnit různými dekorativními prvky (Zdroj: Depositphotos)

Publikováno: 6. 8. 2020, Autor: Redakce, Profil autora: Redakce