reklama

Zakládání květnaté louky: Přilákejte včely i motýly na svou zahradu

Díky úbytku kdysi tradičních luk plných květin mizí z naší krajiny a přírody motýli, včely, hmyz a další opylovači i celé luční ekosystémy. Krajina postrádá pestrost a rozmanitost, což následně narušuje přirozený potravní řetězec i pro další živočichy, jako jsou ptáci, drobní savci, hlodavci, plazi a obojživelníci, kterých z naší přírody také rapidně ubývá. Pokusíme se přírodě pomoci?

Nikoho nenutíme, aby se vzdal svého pečlivě střiženého trávníku úplně. Stačí, když na květinovou louku vyčleníme jenom kousek místa. Nám ubyde práce a starosti s pravidelným sečením a užitečný hmyz u nás najde dostatek potravy. Bude se k nám pravidelně vracet, pokud se na naší květnaté louce úplně nezabydlí, a pomůže nám například s opylováním ovocných stromů. Dáme se tedy do práce?

Na květnaté louce jsou zastoupeny různě vysoké druhy květin
i (Zdroj: Planta naturalis)
Na květnaté louce jsou zastoupeny různě vysoké druhy květin

Několik základních rad a tipů pro úspěšné zakládání a pěstování květnatých luk

  • Louku zakládáme do čisté půdy. Semena přírodních lučních rostlin nelze přisévat do založeného trávníku!
  • Osiva pravých květnatých luk nemícháme s běžným travním a jetelotravním osivem.
  • Půdu pro výsev louky připravíme jako při zakládání pícninářských porostů na poli nebo trávníku na zahradě, ale nehnojíme a nepoužíváme herbicidy.
  • Výsevek semen květnaté louky je 1–2 g na m2 při ručním setí, na poli je možné vysévat sečkou. Hloubka setí je velmi malá – do 0,5 cm, aby měla malá semínka energii vyklíčit. Louka se nezalévá. Semena klíčí postupně během několika týdnů.
  • Nejvhodnější termín výsevu je jaro a podzim, ale vysévat je možné po celý rok.
  • Louku sekáme běžnou travní sekačkou nebo kosou 4–5 cm i více nad povrchem půdy.
  • První rok po výsevu rostou hlavně kořínky lučních rostlin a nad zemí plevel – sekáme při výšce porostu asi 20 cm, aby se nezadusily klíčící rostlinky.
  • Druhý rok po výsevu louka kvete – sekáme 2–3x ročně pro zahuštění porostu (1. seč na konci květu kopretin). Nejvíce lučních květin kvete od května do poloviny srpna.
  • V dalších letech sekáme 1–3x ročně. Žádná další péče o louku není potřeba.
Květnatá louka je půvabným záhonem lučních květin
i (Zdroj: Planta naturalis)
Květnatá louka je půvabným záhonem lučních květin

Zastoupení jednotlivých druhů rostlin v květnaté louce se v průběhu času trochu proměňuje v závislosti na počasí, obhospodařování a stáří louky. Na spíše zásaditějších půdách jsou louky druhově bohaté a květnaté, na půdách kyselejších převládají trávy.

Publikováno: 4. 10. 2018, Autor: Redakce , Profil autora: Redakce