reklama

Jak dopřát užitečným ptáčkům na zahradě bydlení podle jejich představ

Novou nebo opravenou dobře vyčištěnou budku zabezpečíme ptákům příbytek, sobě uděláme radost z blízkosti opeřených přátel a zahradě tak zajistíme přirozenou ochranu před škůdci.

Základní pravidla pro výrobu bydlení ptáčků na zahradě

Budka musí být bez bidélka, aby nebyla přístupná pro predátory.

Měla by být člověkem otvíratelná kvůli čištění.

Veškeré řezané nebo jinak opracované plochy očistíme od třísek a zarovnáme tak, aby k ostatním částem lépe přisedly.

Důkladně upevníme zejména závěsnou lištu.

Dno přibíjíme vsunuté mezi boční stěny. Do dna vyvrtáme jeden až čtyři otvory, aby mohla odtéct voda.

Střechu budky můžeme překrýt nepropustným materiálem (lepenka, linoleum, plech) tak, aby na všech stranách o několik milimetrů přesahoval.

Životnost budky zvýšíme také impregnačním nátěrem nebo nenápadnou barvou (zelená, hnědá). Nátěr prodlouží životnost budky a zároveň sníží její nápadnost v přírodě.

Jak dopřát užitečným ptákům na zahradě bydlení na míru 2
i (Zdroj: pixabay.com)
Jak dopřát užitečným ptákům na zahradě bydlení na míru 2

Vyvěšování, kontrola a údržba

Nejvhodnějším termínem pro vyvěšování budek je podzim, ale vhodné je i  časné jaro.

Nejčastější používanou výškou pro drobné pěvce jsou 2 až 3 metry. Budku ke stromu buď přitlučeme, nebo zavěsíme drátem.

Orientace není příliš důležitá, volíme ji však tak, aby otvor nebyl orientován ve směru převládajících srážek (u nás směr jižní nebo jihovýchodní). Ptáci raději osidlují budky vyvěšené na světlém místě než v hustém porostu.

Po skončení hnízdní sezony je potřeba budku vyčistit a popřípadě odstranit závady. Vyčištěním budky odstraníme kromě starého hnízda také hnízdní parazity.

Jak dopřát užitečným ptákům na zahradě bydlení na míru 3
i (Zdroj: pixabay.com)
Jak dopřát užitečným ptákům na zahradě bydlení na míru 3

Prima tip

Podle ptačího druhu se řídí rozměry vletového otvoru i budky samotné: Ø 28 mm: drobní ptáci (např. sýkora modřinka); Ø 32 mm: sýkora koňadra, lejsek černohlavý, brhlík lesní; Ø 34 mm: vrabec domácí; Ø 45-60 mm: špaček obecný; Ø 110- 150 mm: puštík obecný.

Publikováno: 5. 6. 2017, Autor: Jaroslav Beran, Profil autora: Jaroslav Beran