reklama

Svatá Tonička (12. 6.) mívá často uplakaná očička aneb červen v lidové meteorologii

Červen je měsícem přelomovým. Hned 1. 6. totiž začíná meteorologické léto a 21. 6. léto astronomické, kdy je na severní polokouli nejdelší den a na jižní naopak nejdelší noc. Ve všech oblastech s nadmořskou výškou přibližně 600 m a nižší během června začíná vegetační léto s průměrnými denními teplotami nad 15 °C.

Červen v lidové meteorologii

Z hlediska klimatického je pro červen tím nejtypičtějším projevem příchod a začátek letního evropského monzunu, zvaného lidově Medard, jehož první vlnu lze s poměrně vysokou pravděpodobností očekávat na konci první červnové dekády, nezřídka se objevuje právě 8. června.

Vítské deště

První červnové dny obvykle bývají ještě pod vládou tzv. fortunátského jara. Právě v tomto období začíná bujně růst i na teplotu ta nejnáročnější vegetace a jako na zavolanou v tu chvíli přichází Medard. Toto období bývá typické vpády chladnějšího oceánského vzduchu nad prohřátý evropský kontinent a z toho vyplývajícími vydatnými srážkami. Samotné medardovské období obvykle trvá až do prvních srpnových dnů a rozpadá se na několik dešťových vln. Na konci první červnové dekády se dostavuje s pravděpodobností okolo 65 % první medardovská vlna, pro kterou se vžil název vítské deště (Vít má svátek 15. června). Vrcholu toto období obvykle dosahuje v polovině měsíce.

Svatojánské deště

Na přelomu druhé a třetí červnové dekády bývá toto deštivé období přerušeno aloisským létem (Alois má svátek 21. června), které se objevuje s pravděpodobností blížící se 70 %. Jde o období poměrně teplé a na rozdíl od předešlého srážkově dosti nevýrazné. Protože však „Medardova kápě, čtyřicet dní kape“, nastupuje již po několika dnech druhá medardovská vlna v podobě svatojánských dešťů (sv. Jan Křtitel se slaví 24. června). Toto období se objevuje s pravděpodobností okolo 60 % a trvá obvykle takřka až do konce měsíce. V životě našich předků hrálo právě toto období velmi významnou úlohu. Dodnes se můžeme setkat s takovými obraty, jako jsou svatojánské bouřky či svatojánské povodně, dodnes si můžeme koupit svatojánské byliny nebo svatojánské masti. Na konci měsíce června by druhá medardovská vlna měla být ukončena teplým a srážkově chudším pavlovským létem.

Publikováno: 5. 6. 2017, Autor: Jaroslav Beran, Profil autora: Jaroslav Beran