reklama

Tři dny před Jakubem jasné, urodí se obilí krásné aneb červenec v lidové meteorologii

První prázdninový měsíc je v dlouhodobém průměru nejteplejším v roce. A drží ještě další primát: statisticky se právě v červenci vyskytuje nejvíce bouřek a krupobití. Celý červenec tak bývá ve znamení vysokých a ještě vzrůstajících teplot a obvykle i vydatných až přívalových srážek typických pro pokračující vlhké medardovské období, které začalo již v měsíci předešlém. Podívejte se na červenec v lidové meteorologii.

Prokopské deště

Červencového "Medarda" lidová meteorologie rozdělila na dvě období převážně deštivá a dvě mezidobí obvykle sušší. Přestože do prvních červencových dnů může zasahovat ještě teplé a srážkově chudší červnové pavlovské léto, přicházívá zpravidla hned počátkem měsíce s pravděpodobností okolo 60% třetí medardovská vlna zvaná prokopské deště (sv. Prokop se slaví 4. července), která končívá až na konci první červencové dekády. Právě na sv. Prokopa v roce 1997 začaly prudkými lijáky ničivé povodně, které zasáhly podstatnou část Moravy a Slezska a které byly na naše území jednoznačně nejničivější v minulém století. Den sv. Prokopa byl v lidových pranostikách považován vždy za den obzvláště nešťastný. Mějte se proto v tento den na pozoru, doporučuje se omezit veškerou činnost a vyhýbat se nebezpečným místům.

Markétské léto

Na konci první červencové dekády bývá deštivé počasí vystřídáno relativně sušším a teplým markétským létem (Markéta má svátek 13. července), které se dostavuje s pravděpodobností převyšující 70%. Zároveň s markétským létem začíná dle červencové lidové meteorologie i delší období, které pro výskyt největších veder nese příhodný název psí dny.

Magdalénské deště

V druhé polovině druhé červencové dekády přicházívá s pravděpodobností okolo 60% jedna z nejvýraznějších medardovských vln, kterou naši předci nazvali magdalénské deště (sv. Magdaléna má svátek 22. července). Toto období obvykle mívá dva vrcholy, první okolo 20. července a druhý asi v polovině poslední červencové dekády.

Léto sv. Anny

Na přelomu července a srpna deště ustávají a s pravděpodobností okolo 70% se dostavuje pravé vyvrcholení psích dní a léta vůbec, léto svaté Anny (která slaví svátek 26. července). Charakteristické pro toto období je horko a parno až k padnutí.

Publikováno: 29. 6. 2017, Autor: Jaroslav Beran, Profil autora: Jaroslav Beran