reklama

Je lepší sekat trávu bubnovou nebo lištovou sekačkou?

Ani jsme se nenadáli a je to tady. Tráva na našich pozemcích se náhle vytahuje a roste do značné výšky. S takovou trávou si rotační trávníková sekačka neporadí. Nezbývá, než si pořídit sekačku lištovou a nebo snad bubnovou?

i (Zdroj: Depositphotos)
Na trávu s bubnovou nebo lištovou sekačkou? (Zdroj: Depositphotos)

Čím posekat trávu?

Sekačka lištová

Sečení je na principu kmitající kosy osazené žabkami, v pevných prstech s vroubkovanými břity. Výška sečení se dá nastavit stranovými střevíci. Kmitající kosa uřízne trávu procházející prsty. Nespornou výhodou této sekačky je relativně široký záběr a kvalitní rovnoměrný sestřih, pokud máme měkkou trávu. Běda ale, když je tráva tvrdá, polehlá nebo dokonce podhnilá. To se kvalita sečí rapidně zhorší a práce obsluhy se může stát pěknou dřinou.

Navíc při větším množství travní hmoty potřebujeme při sečení druhého pracovníky, který nám odhrabuje již posečenou trávu od trávy stojící. Nabrání posečené trávy do lišty znamená většinou její ucpání a pracné čistění. Také žací mechanismus je poměrně citlivý na poškození v nerovném terénu nebo na pozemku s krtinami či kamínky. Otupení kosy znamená silné zhoršení kvality pokosu a pokud se podaří utrhnout byť jen jednu žabku na kose, pak nezbývá, než kosu vymontovat, nabrousit a novou žabku nanýtovat.

detail listove sekacky bezprstove1
Detail lištové bezprstové sekačky (Zdroj: Jan Kopřiva)
seceni listovou sekackou je v prerostlem porostu namahave11
Sečení lištovou sekačkou je v přerostlém porostu namáhavé (Zdroj: Jan Kopřiva)

Bubnové sekačky

Proto v posledních letech jsou  nejoblíbenějším strojem na sečení vysoké trávy bubnové sekačky. Bubnová sekačka seče travní porost ocelovými noži, umístěnými na obvodu rotačního žacího disku. Sečený porost je odhazován žacím diskem na stranu. Dle šíře záběru má sekačka jeden nebo dva žací disky. Ručně vedené bubnové sekačky mají obvykle vlastní pojezd, výška strniště je pevně dána konstrukční výškou opěrného spodního disku a je většinou okolo 4 cm. Bubnové sekačky jsou vhodné pro sečení vzrostlého travního porostu i nepravidelně sečeného. Při dodržení správné techniky sečení lze velmi dobře sekat i polehlou nebo podehnilou trávu.

bubnova sekacka 111
i (Zdroj: Jan Kopřiva)
Bubnová sekačka při práci

Vlastní sečení zajišťuje žací disk se čtyřmi ocelovými noži. Společnými rysy kvalitních bubnových sekaček je technické řešení dvojitého žacího disku se zesíleným okrajem, který zaručuje vysokou pevnost disku a spolehlivou ochranu žacích nožů. Uložení čtyř výkyvných nožů pod úhlem 3° zaručuje, že se při nárazu o kámen nože pootočí a nepoškodí. Obsluhu chrání před odletujícími částmi sečeného porostu krytování v plném profilu dráhy nožů žacího disku.

Řádkování sečeného porostu usnadňuje demontovatelná boční zástěrka. Hlavní zásada zní: vždy je nutné přizpůsobit šíři záběru sečení hustotě a kvalitě porostu. Pokud je sečený porost velmi hustý, prorostlý, podehnilý nebo polehlý, je nutné úměrně tomu snížit šíři záběru stroje tak, aby nedocházelo k velkému snižování otáček žacího disku, a tím ke snížené kvalitě sečení.

dvoububnova sekacka10
i (Zdroj: Jan Kopřiva)
Dvoububnová sekačka

Doporučuje se stroj vést při sečení tak, aby plastový kryt žacího disku zasahoval asi 5-10 cm do posečeného porostu. Tím je zajištěn kvalitní pokos bez neposečených pruhů. Při sečení postupujeme porostem tak, aby neposečený porost byl vždy na levé straně stroje. Při sečení v nerovném terénu je nutné dbát na to, aby spodní disk neustále klouzal po zemi a neodskakoval. Odskakování disku má za následek nekvalitní vysečení porostu a nerovné strniště. Svahová dostupnost bubnových sekaček 10°.

Tento údaj je tzv. bezpečná svahová dostupnost, kdy skutečná naměřená hodnota je vydělena normou daným bezpečnostním koeficientem. Při sečení na svazích se vyplatí jezdit  nejlépe po vrstevnici svahu. A ještě jedna zajímavost, pokud sušíte trávu na seno, pak si můžete být jisti, že pokus od sekačky bubnové schne rychleji, než od lištové. Rychlost bubnu trávu trochu pomačká a tím se urychlí vysychání travní šťávy.

listova sekacka4
Lištová sekačka (Zdroj: Jan Kopřiva)
seceni s pouzitim zarazky1
Sečení s použitím zarážky (Zdroj: Jan Kopřiva)

Publikováno: 9. 3. 2021, Autor: Jan Kopřiva, Profil autora: Jan Kopřiva