reklama

Jak ochránit brambory před některými chorobami?

Brambory jsou nedílnou součástí našeho jídelníčku, a proto se pěstují snad na každé zahrádce. Velkým nebezpečím je ale houbové onemocnění plíseň bramborová (Phytophthora infestans). Jedná se o nejčastěji se vyskytující houbové onemocnění napadající brambory.

i (Zdroj: Depositphotos)
Ochrana brambor (Zdroj: Depositphotos)

Jak ochránit brambory před chorobami?

Plíseň bramborová

Velkým nebezpečím je houbové onemocnění plíseň bramborová (Phytophthora infestans). Jedná se o nejčastěji se vyskytující houbové onemocnění napadajících brambory. Její přítomnost se projeví především na listech, kdy nať zasychá postupně od špiček listů přes řapíky až po stonky. Na spodní straně listů můžeme pozorovat povlak houbových vláken. Další příznaky jsou patrné na hlízách, na kterých se objevují tmavé skvrny jak na povrchu, tak i na řezu. Deštivým počasím dochází ke zplavování spor houby do hlíz a k jejich rychlému infikování.

Chemická ochrana se provádí jako preventivní postřik a v současné době je k dispozici velice kvalitní přípravek Infinito, který po zaschnutí odolává i deštivému počasí. Použití tohoto přípravku snižuje následně i výskyt plísně v hlízách. Přípravkem Infinito ošetřujeme maximálně 3x během vegetace v minimálních intervalech 7 dnů. Přípravek je dále možné použít i k ošetření polních rajčat proti plísni bramborové, okurek proti plísni okurkové a kuchyňské cibule proti plísni cibulové. Pokud se nám ale v tuto dobu plíseň v nati objeví, vyplatí se urychleně tuto posekat a brambory vykopat a to i za cenu, že ještě nedosáhly hlízy maximální velikosti. Pokud totiž dojde k následnému infikování hlíz, můžeme se být jisti, že úrodu nebo její velkou část vyhodíme. Hlízy, napadené plísní není možné prakticky skladovat.

plisen bramborova
i (Zdroj: Jan Kopřiva)
Plíseň bramborová decimuje listy

Mandelinka bramborová

Těžko určit, zda je větším problémem u brambor plíseň nebo škůdce mandelinka bramborová (Leptinotarsa decemlineata). Dospělí brouci přezimují v půdě v hloubce 10 až 40 cm, kde jim neškodí nepřízeň počasí, především mrazy. Jakmile dojde na jaře k prohřátí půdy na 14 °C v hloubce asi 25 cm, vylézají brouci z půdy. To většinou bývá v době, kdy brambory začínají rašit. V případě, že brambory ještě nemají listy, živí se mandelinky na plevelných lilkovitých rostlinách. Především v podmínkách zahrádek, kde není možnost umístit nové porosty brambor alespoň 200 m od loňské výsadby, mají vylíhlí brouci ihned k dispozici zdroj potravy.

Toto je také hlavní důvod, proč jsou zahrádkářské plochy podstatně více napadány než porosty velkovýrobců. Přestože má mandelinka bramborová své přirozené nepřátele, jejich význam v omezení výskytu tohoto škůdce vzhledem k jeho množství je malý. Z ptáků snižují populaci mandelinky především špačci, kosi, koroptve a bažanti. Z obojživelníků pak ropuchy. Z hmyzu to jsou střevlíci, slunéčka, škvoři a pavouci sekáči. Nejúčinnějším termínem pro postřik je období vývoje larev v 1. vývojovém stádiu. V tomto období jsou larvy likvidovány velmi spolehlivě, proto se vyplatí provádět postřik co nejdříve .Z účinných postřiků registrovaných proti mandelince je vhodné použít např. Decis Protech nebo Mospilan 20 SP.

mandelinka bramborova -dospelci
i (Zdroj: Jan Kopřiva)
Mandelinka bramborová je jeden z nejúpornějších škůdců na bramborách

Plevel jako škůdce

Kromě plísně a mandelinky bramborové je v porostech brambor velkým problémem zaplevelení. Zde je na místě použít přípravek Sencor. Je to listový a půdní herbicid. V případě, že plevele teprve klíčí, působí výhradně prostřednictvím půdy. Při aplikaci na vzešlé plevele se navíc plně uplatní působení listovou plochou. Plevelohubný účinek přípravku trvá až 12 týdnů, podle druhu půdy, půdní vlhkosti a teploty. Přípravek má široké spektrum účinnosti, mezi plevele, citivé na Sencor, patří :

  • bažanka roční, plevele heřmánkovité, hluchavky, hořčice rolní, chrpa modrák, kokoška pastuší tobolka, konopice polní, lebedy, lilek černý (pouze v děložních listech), lipnice roční, mák vlčí, merlík bílý, mléče, pěťour maloúborný, ptačinec žabinec, rdesno červivec, rdesno ptačí, rozrazily, ředkev ohnice, violka rolní, zemědým lékařský.

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Aplikace se provádí preemergentně, tedy před vzejitím brambor, většinou po poslední proorávce na slepo nebo postemergentně při maximální výšce porostu 10 cm s přihlédnutím k citlivosti jednotlivých odrůd. Po aplikaci se nesmí následovně provádět kultivační práce, tím by došlo k narušení tzv. herbicidní bariéry a snížení účinnosti herbicidu.

porost brambor po chemickem odpleveleni
Porost brambor po chemickém odplevelení (Zdroj: Jan Kopřiva)
Květy brambor
Kvetoucí brambory mají elegantní květy (Zdroj: Jan Kopřiva)

Víte, které odrůdy brambor jsou vhodné na bramborový salát?

Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.

Publikováno: 2. 3. 2021, Autor: Jan Kopřiva, Profil autora: Jan Kopřiva