reklama

Plánujeme zahradu: Venkovská zahrada

Toužíte mít zahradu, která jako by ani zahradou nebyla? Stále kvetoucí a živá venkovská zahrada má totiž nezaměnitelné kouzlo a potěší svým přirozeným půvabem. Podstata se totiž ukrývá za prakticky nepostřehnutelnou koncepcí.

i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Venkovská kvetoucí zahrada má své neopakovatelné kouzlo (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Kořeny venkovských květinových zahrad musíme hledat hluboko v minulosti. Postupně se vyvinuly z hospodářských zahrad a jejich vzhled ovlivnily okrasné zahrady panské a šlechtické i účelové zahrady rolnické, jež bývaly neodmyslitelnou součástí každé chalupy. 

Moderní venkovská zahrada

Původní venkovská zahrada mívala dvě oddělené pěstitelské části: jednu menší okrasnou přiléhající k domu a druhou rozsáhlejší za domem. Stejně tak měla svá pevná pravidla i výsadba rostlin a dřevin, například mezi domy se sázely vysoké stromy, nikoli však ovocné, protože měly za úkol tvořit ochranné pásmo zamezující rychlému šíření požáru. 

Současné venkovské zahrady se od těch původních až tolik neliší, také se rozkládají v okolí rodinných domů obyvatel vracejících se z města na venkov, jen jejich užitková část se proměnila na okrasnou s důrazem na přirozenost. Nejpodstatnější a také nejefektivnější složkou moderní venkovské zahrady je vegetace vysázená tak, aby působila přirozeně a jako by zde byla odjakživa. Protože jen promyšlená koncepce osazení dokáže navodit správnou atmosféru. A právě k tomuto kroku se vyplatí přizvat zahradního architekta.

Rané tulipány vykvétají už v březnu
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Rané tulipány vykvétají už v březnu

Práce zahradního architekta

Pro navrhování domu oslovíme architekta, pro zařízení interiéru designéra a na návrh zahrady využijeme služeb zahradního architekta. Všechny tyto profese pracují s prostorem, vytváří ho a rozmýšlí, jak jej budeme užívat a obývat. Co je odlišuje, je to, že zahradní architekt pracuje především s rostlinným materiálem nebo přírodními prvky a se všemi vlastnostmi a aspekty, které se k nim vážou. To je hlavně proměnlivost v čase, tedy jednotlivých sezonách a ročních období a proměny během života, kdy rostlina vzrůstá a sílí od semínka přes sazeničku a mladou rostlinu až do dospělosti.

Zahradní architekt při plánování bere v úvahu všechny aspekty krajiny
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Zahradní architekt při plánování bere v úvahu všechny aspekty krajiny

Krásná a proměnlivá zahrada

Dobrého zahradního architekta poznáte podle toho, jak citlivě vnímá okolí a jakou pozornost věnuje všem aspektům rostlin. Dobře ví, že my, jako stálí uživatelé zahrady ji budeme sledovat ne jenom v jediném okamžiku největší atraktivity a krásy, ale po celý rok, od jara do zimy. Uvidíme, jak rostliny rostou, jak se zbarvují během rašení, kdy nakvétají a také kdy se jednotlivé druhy setkávají v květu, jak se barevně proměňují listy a i to, kdy je vidět jen větvení, pupeny a barevná kůra.  

Na zahradě stále něco vykvétá a barvy se doplňují
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Na zahradě stále něco vykvétá a barvy se doplňují

Stále kvetoucí louka

Pojďme se podívat například na ukázku starého úvozu, který je osázený jarními cibulovinami, drobnými i většími rostlinami. Kvetou zde různé sorty narcisů – jsou to drobné narcisy i větší, raně kvetoucí, nejrůznější kultivary raných tulipánů a mezi nimi se přirozeně rozrůstají fialky. Kromě nich modře vykvétají ladoňky a něžné bílé puškinie.

Poté, až dokvetou a začnou vyrůstat trávy, vyraší i česneky a další byliny jako šalvěj, svízel a samozřejmě kopretiny. Tato promyšlená kvetoucí zahrada se bude neustále proměňovat, protože od března do června nakvétají stále nové cibuloviny a byliny a pokaždé vypadá trošku jinak. Poté je nahradí trávy a trvalky.

Rozkvetlá louka je velmi efektní součástí venkovské zahrady
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Rozkvetlá louka je velmi efektní součástí venkovské zahrady

Jednoduché pravidlo kombinování

Základní otázkou je, na jakých principech navrhovat právě kombinace cibulovin, jež na sebe upoutají již časně zjara. Určitě reagujeme na odstíny a tóny jednotlivých barev, což je pro celkový efekt asi nejdůležitější. Rozmýšlíme také dobu, kdy konkrétní cibuloviny vykvétají a řešíme kombinace cibulovin s dalšími rostlinami – například trvalkami a keři.

To ale neznamená, že sledujeme jen kontrast a harmonii květů, ale určitě se zamýšlíme například i nad tím, jak se při rašení zbarvuje list, jestli je bronzový nebo světle zelený. Nepominutelný je také vzrůst a tvar těchto společenstev, aby se nepřekrývaly a každý z nich měl prostor, ve kterém má šanci vyniknout.

Při osazování bereme ohled nejenom na barvu, ale i vzrůst rostlin
i (Zdroj: Depositphotos)
Při osazování bereme ohled nejenom na barvu, ale i vzrůst rostlin

Zásady venkovské zahrady

Určitě bychom měli vždy nějakým způsobem reflektovat okolní krajinu a zohledňovat veškeré vizuální i podmínkové aspekty. To znamená, že je dobré sledovat a do "hry“ zapojit i rostliny, které rostou v okolí, ať už jsou to stromy, keře nebo byliny.

Pro venkovskou zahradu jsou určité druhy rostlin, které jsou typické
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Pro venkovskou zahradu jsou určité druhy rostlin, které jsou typické

Vegetační složka ale není to jediné důležité v zahradě. Měli bychom dbát také na celkový soulad vysazovaných rostlin a dalších technických prvků, jako je například oplocení, schody, zídky nebo mobiliář. Ale především bychom se vždy měli držet jedné jediné zásady – používat veškeré rostlinné a další materiály, které jsou přirozené a lokální.

Zdroj informací: pořad Receptář prima nápadů

Publikováno: 30. 1. 2023, Autor: Jana Šulcová, Profil autora: Jana Šulcová