reklama

Vliv techniky sečení na stav trávníku

Na stav trávníku má velký vliv kromě úrovně jeho komplexní péče i technika sečení. Ne každá technika je vhodná pro různé typy porostů, většinou chybnými rozhodnutími napácháme více škod. Jakou techniku sečení použít na jaký typ trávníku? Co je obecně největší chybou při sečení?

i (Zdroj: Depositphotos)
Při pravidelném sečení je nutný sběr trávy, mulčování pěstěné trávníky může i poškodit (Zdroj: Depositphotos)

Velká část majitelů domů se zahradami si potrpí na pěkný a pěstěný trávník, který se seká nejčastěji rotační sekačkou, která je vybavena objemným sběracím košem. Na velkých plochách pak přijde vhod například zahradní traktor. Velkou chybou, prováděnou při rotačním sečení je obecně nedostatečná údržba, pramenící z konstrukce. Nože v sekacím ústrojí nejsou vidět a často tak přehlédnete jejich otupení. Výsledkem tupého žacího nože je poškozování stébel jejich trháním, které se projevuje nehezkými zaschlými konci stébel a zelený koberec pak vypadá jakoby zažloutle.

Častým omylem je nasazené mulčování. Mulčovacím klínem je dnes vybavena prakticky každá rotační sekačka a jednoduše řešené sečení bez nutnosti vyprazdňování sběracího koše vypadá lákavě. Jenže pokud bude trávník nepřiměřeně sečen a ještě mulčován, veškerá sekaná hmota se nestačí rozložit. Zvláště ve stinných místech pak dojde k zahnívání porostu, vzniku nehezkých tmavých skvrn a ve stínu pak k tvorbě mechu, který v trávníku nemá co pohledávat. Pokud tedy vlastníte víceúčelový rider s přední sekací hlavou, nezbyde vám nic jiného, než k němu pořídit ještě tažený sběrač, aby tráva byla odklizena.

Odklízení posekané trávy
i (Zdroj: Depositphotos)
Posekanou trávu uložte do kompostu a promíchejte, stane se z ní vynikající organické hnojení

Mulčování se technologicky nejvíce vyplatí tam, kde je zapotřebí sekat dvakrát až třikrát ročně, tedy vysoké zaplevelené porosty i s drobnými náletovými dřevinami. Plocha se pomocí mulčovače poseká, plevel je sekáním oslaben a během tří let jsou viditelné první větší známky změn v porostu.

Rozdrcením sekané hmoty také dochází k částečnému přihnojení porostu, mulčovači nevadí ani krtince nebo mraveniště, které bleskurychle zarovná. Velmi masivní tvarovaný nůž vyžaduje jen občasné broušení, k jeho otupení dochází na velmi zanedbaných porostech, kde se sekají ve velkém až centimetrové nálety. Mulčování je vhodné třeba na chalupu, když se potřebujete probojovat přerostlou trávou, která za vaší nepřítomnosti vyrostla v džungli, která už křovinořezem není udržovatelná.

Sečení trávy bez sběru
i (Zdroj: Depositphotos)
Ponechání posekané hmoty na ploše je vhodné tam, kde sečete jen dvakrát až třikrát do roka

Pro květnaté luční porosty s velkou výškou nejčastěji sáhněte po bubnové sekačce. Jde o stroj, který si poradí s opravdu vysokou trávou a při sečení porost ukládá do řádku. Takto posekaný porost využijte na sušení nebo krmení. U bubnového sečení je zapotřebí pravidelně kontrolovat ostří, jinak dochází k nedostatečnému dovysekání porostu a strništi, ze kterého se tráva velmi špatně hrabe. Nože sekačky jsou otáčecí a případně je dobré mít v záloze celou náhradní sadu. Nikdy však neměňte nože za neoriginální, jde o významné riziko hlavně z důvodu špatných mechanických vlastností nožů.

Bubnová sekačka
i (Zdroj: Jaromír Malich)
Bubnová sekačka se používá tam, kde se tráva odklízí na krmení nebo sušení

Máte robotickou sekačku? Postavte jí domeček

Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.

Publikováno: 16. 6. 2021, Autor: Jaromír Malich, Profil autora: Jaromír Malich