reklama

Voda není samozřejmost, važte si jí a šetřete s ní

Voda je pro člověka jednou z nejdůležitějších látek, kterou potřebuje k životu. Používáme ji nejen k pití nebo vaření, ale i k osobní hygieně, mytí nádobí nebo na zahradě. Pokud pitnou vodou nemíníme šetřit, pak se nemůžeme divit vysokým účtům v rámci ročního zúčtování spotřeby vody, a to i tehdy, když máme nastavené poměrně vysoké zálohové platby. Šetření vodou můžeme realizovat nejen v domácnosti, ale především v zahradě.

i (Zdroj: Depositphotos)
Dopřejte rostlinám dostatek závlahy (Zdroj: Depositphotos)

Zde se snažíme o co nejefektivnější využití zálivkové vody. Především jde o to umět využívat dešťovou vodu, kterou uskladníme v nádržích a sudech. 1000l kontejner na vodu, který se naplnil při dešťových srážkách, vydrží dávat vodu na zálivku poměrně dlouhou dobu.

Dešťová voda v sudech
i (Zdroj: Ludmila Dušková)
Využijte dešťovou vodu

Už při výsadbě šetříme vodou

Pokud to s šetřením vody myslíme vážně, začínáme již výsadbou sazenic. Ty bychom měli nechat důkladně nasáknout vodou tak, že je večer před plánovanou výsadbou ponoříme do vody, aby důkladně vodu nasákly. Jámy pro výsadbu je nutné dobře zásobit vodou také, aby zem, do které vysazujeme, nebyla přeschlá. Pak je samotná výsadba velmi snadná a 100% úspěšná. Rostliny, které od samého počátku netrpí přesušením, se velmi dobře ujmou a rychle zakoření. Podmínkou je i kolmá výsadba tak, aby kořeny šly za vodou. Pak již postačí občasné vydatné zalití a o dobrou úrodu určitě nepřijdeme. Chybou, se kterou se často setkáváme, je denní opatrné zavlažení rostlin, kdy dojde pouze k optickému smáčení zeminy, ale voda se ke kořenům vůbec nedostane.  

Konev
i (Zdroj: Ludmila Dušková)
Šetřete vodou již při samotné výsadbě

Prstový test

Ukazováček zapíchneme kolmo do zavlažené půdy. Pokud je zem vlhké v celé délce prstu, máme zalito. Většinou je ale vlhká jen horní vrstva do hloubky několika málo centimetrů a v zalévání musíme pokračovat. Také by měla platit zásada, že zaléváme vydatně a méně často. Zaléváním se půda a rostliny podchlazují, vytváří se půdní škraloup, který zas musíme narušit. Zapomeneme proto na zalévání každý den jen trochou vody.

Kypření omezuje výpar vody

Zalévání a okopávání plodin je nezbytným předpokladem bohaté sklizně. Bez dostatku vzduchu a pravidelného přísunu vody by rostliny doslova živořily. Ale pozor, především při suchém počasí platí léty prověřená zásada, jedno okopání nahradí dvoje zalévání. Zkypřená půda zůstává totiž uvnitř vlhčí a chladnější, lépe izoluje proti horku a účinněji využívá vzdušnou vlhkost (např. rosu) než půda kompaktní, nezpracovaná. Kromě toho zkypřená půda podporuje zvětrávací a rozkladné procesy. Kořeny mohou lépe prorůstat do spodních vrstev a mají tak možnost získat vláhu než rostliny živořící na povrchu nezpracovaného záhonu. Především půdy slévavé s tendencí vytváření půdního škraloupu musíme soustavně udržovat. Pravidelným okopáváním tak šetříme vodu a zvyšujeme vitalitu pěstovaných plodin. Zaléváme brzy ráno nebo k večeru, kdy je odpar nejmenší.

Kypření
i (Zdroj: Depositphotos)
Půdu dostatečně kypřete

Kapková závlaha

Pokud potřebujete zavlažovat záhony, skleník nebo živé ploty, ideálním řešením je kapková závlaha. Tento šetrný způsob zalévání vám ušetří nejen peníze za vodu, ale je prospěšný i pro vaše rostliny. Kapkové hadice vedou vodu přímo ke kořenům rostlin, voda se tak nedostává na listy a nehrozí jejich spálení nebo ohrožení plísní. Po celé délce hadice jsou ve vzdálenosti 33 cm umístěny otvory, ze kterých voda pomalu odkapává. Vydatnost jedné dírky hadice je 2 l za minutu. Kapkové hadice mají průměr 16 mm a prodávají se v baleních po 25, 50 nebo 100 m. Délku hadice si můžete upravit jejím uříznutím.

Zároveň můžete hadice podle potřeby různě napojovat a rozvětvovat pomocí stavebnicového systému, který zvládnete poskládat i bez předchozích zkušeností. Ve skutečnosti jde o hadici s otvory rozmístěnými ve stejné vzdálenosti, které mají za cíl přivádět vodu výlučně ke kořenům rostlin. Nehrozí tak jejich přemokření, napadení plísní nebo spálení listů. Výhodou také je, že si kdykoliv můžete dokoupit jednotlivé díly a soupravu tak jednoduše rozšířit.

Kapková závlaha
i (Zdroj: Ludmila Dušková)
Kapkové hadice zavlažují rostliny přímo u jejich kořenů

Pryžové hadice pro kapkovou závlahu

Jsou zajímavou novinkou přinášející nejen cílenou zálivku, ale především úsporu vody. Hadice jsou velmi lehké. Plastový střed hadice s malými otvory je vložený do pryžového obalu, kdy švy propouštějí malé množství vody, která rovnoměrně po celé délce hadice dodává vodu k rostlinám. Instalace je velmi snadná, postačí pouze připojení na zdroj vody, třeba té ze studny.

Pryžová hadice pro kapkovou závlahu
i (Zdroj: Ludmila Dušková)
Pryžová hadice pro kapkovou závlahu cíleně zavlažuje rostliny, avšak šetří vodou

Vodovaky

Uplatní se především po výsadbě mladých stromků. Vaky se velmi snadno rozloží kolem kmínku a pomocí zipu se uzavřou. Pak se pouze napustí voda, která miniotvory v dolní části propouští vodu ke kořenům stromku. Do vaku se vejde 50 l vody a pozvolné odtékání trvá asi 10 hodin. Výhodou je dokonalé smáčení celého profilu půdy bez ztrát, které nastávají běžnou zálivkou konví, kdy část vody steče mimo kořenový prostor. Pokud máme nízké okrasné dřeviny, využívá se kruhový nízký vak na 60-80 l vody.

Mulčování

Je osvědčená metoda, kdy pomocí umlčovacího materiálu, kterým může být posekaná tráva, kůra, piliny, hobliny ad., účinně snižujeme výpar vody. Nastýlat tak můžeme kolem stromků, kdy kromě ztrát vody zabraňujeme růstu plevelů. Vhodné je i mulčování brambor, kdy se výborně využije posekaná tráva, kterou přímo z koše sekačky sypeme do meziřadí brambor. Tráva zde slouží také jako organický materiál po rozložení a následném zarytí.

Jezírka a mokřady

Pokud je zahrada dostatečně členitá a prostorná, je vhodné založit jezírko nebo vytvořit rašeliniště či přírodní mokřad. Slouží především jako přirozené zadržovače dešťové vody a současně mohou být i zdrojem a zásobárnou vody určené pro zalévání. Voda v zahradě příjemně ochlazuje vzduch během letních veder díky odparu až o 5 °C.

Mokřad
i (Zdroj: Ludmila Dušková)
Pokud máte prostor, založte jezírko či mokřad

Vyrobte si kořenovou závlahu z obyčejné PET lahve

Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.

Publikováno: 16. 7. 2021, Autor: Ludmila Dušková, Profil autora: Ludmila Dušková