reklama

Každý rok se opakuje, ale díky této činnosti zlepšíte stav půdy a podpoříte její úrodnost

V souvislosti s probíhající sklizní zeleniny na zahrádce zůstávají některé záhony již volné. Pokud zde nezasejeme zeleninu s krátkou vegetační dobou nebo zelené hnojení, přichází čas na rytí, které je potřebné více, než si můžeme myslet. Kromě zapravení živin zásadně omezíme mnoho neblahých jevů, které se v zahrádce mohou objevit. Proč tedy vlastně rýt?

i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Rytí záhonů provádějte několik dní po sklizni nebo až na podzim, ale nenechejte půdu prázdnou (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Půda na zahrádce má být snadno zpracovatelná, bohatá na živiny a kromě těchto základních požadavků musí zadržovat také vláhu. Velice důležité je omezení odplavování živin a pokles dusíkatých sloučenin, které jsou pro rostliny důležité z hlediska zajištění růstu, do hlubších podorničních vrstev půdy.

Rytí pomáhá rozrušit půdu, zásadně brání v růstu plevelů, které nejlépe prospívají na nekypřené půdě, a dokonce uleví od nežádoucích škůdců. Do půdy kladou vajíčka obávaní škůdci, nejčastěji slimáci a plzáci, a máte tak možnost jim jednoduše zabránit v pokračování jejich množení. Právě vajíčka plžů, kteří škodí nejen na zelenině, zničí nejčastěji první přízemní mrazíky. Ke konci léta je dobré si pomoci trochou vařící vody, která je dokonale zničí.

Nezapomeňte ani na pravidelné hnojení. Přečtěte si i náš další článek na téma "zelené hnojení".

Rytí záhonu
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Cesta k úrodné půdě je dlouhá, každoroční rytí a dostatek živin je základ

Rytí půdy na zahrádce se provádí za účelem nakypření půdy a udržení dusíku. Tím, že zryjete záhony do hloubky zhruba 20 cm, podpoříte aktivaci drobných organismů a promícháte jednotlivé vrstvy ornice, což napomáhá dobré kondici půdy jako takové. Zvláště u těžkých a jílovitých půd je orba nutná, protože dochází k narušení vrstvy, která je nepropustná z hlediska živin, a zadržuje značné množství vody.

Rytí na unavené půdě
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Prachovitá půda vyžaduje přidání spousty živin, tak to při rytí rovnou udělejte

Rytí půdy je vhodné pro zapracování živin v různých formách. Nejčastějším komponentem pro zúrodnění je kvalitní kompost, který je plný živin a mikroorganismů, díky čemuž se omezí únava půdy. Ta se mírně zahřívá a hrubé složky pomáhají provzdušnění ornice. Pro náročnější rostliny se používá chlévský hnůj, jenž tvoří významný zdroj dusíkatých sloučenin. Na zahradě je možné s ním hnojit poměrně vydatně. Nejlepší je přímé zapracování při rytí na bok brázdy, kdy při jeho rozkladu dochází k zúrodnění celé výšky ornice. Nikdy se však hnůj nepoužívá pro plochy, kde bude pěstován česnek, ten jej nesnáší.

Práci na zahradě vám usnadní kvalitní nářadí. Podívejte se na naše tipy. 

Velmi vhodnou alternativou ke kompostu a hnojení je zelené hnojení. Tato technika je založená na rychle rostoucích rostlinách, které za krátkou dobu vytvoří velké množství hmoty. Před rytím je vegetace rozsekána nadrobno a zaryta do půdy. Používá se nejen u těžkých půd, ale také na okrajích polí, u záhonů se symptomy vyčerpání půdy nebo jiných pěstebních ploch, které potřebujete zúrodnit.

i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Kromě luskoobilní směsi, která obsahuje hrách, pelušku a oves, využijte například svazenku, která je vhodná i pro pěstování jako medonosná a půdopokryvná rostlina, nebo hořčici či řepku olejnou. Hustý výsev před rytím je vhodný z důvodu, že rostoucí vegetace vytlačí plevele, které zde jednoduše neporostou.

Naučte se hnojit zeleně:

Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.

TIP:

Bez důkladné péče nedocílíte hezkého trávníků. Víte, jak ho připravit na zimu? Přečtěte si naše tipy. 

Publikováno: 21. 8. 2021, Autor: Radoslav Ptáček, Profil autora: Radoslav Ptáček

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.