reklama

Mulčování udržuje povrch záhonů bezplevelný a dodává zahradě upravený a čistý vzhled. Víte, čím ještě prospívá?

Mulčování představuje metodu, kdy položením organické hmoty na povrch půdy zlepšujeme teplotní a vlhkostní podmínky stanoviště. Položením mulče okolo rostlin příznivě regulujeme hospodaření s vláhou i teplotou.

i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Mulčování kůrou udrží záhonky čisté a bez plevelů (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Za teplých dnů mulč udržuje vlhkost v půdě, omezuje výpar a zároveň brání přehřívání půdy. Organický materiál mulče se postupně rozkládá a podílí se i na obohacování půdy o humus. Dalším úkolem mulče je zamezení růstu nežádoucích plevelných rostlin.

Mulčování kůrou

Patří mezi nejčastější druhy mulče v okrasných zahradách. Kůrou se mulčují výsadby dřevin i trvalek. K bujně rostoucím dřevinám volíme hrubou frakci kůry, do trvalek je vhodnější použít jemněji podrcenou kůru. Materiál vždy bereme z dobře ověřených zdrojů. Kvalitní kůrový mulč je nádherný voňavý materiál, který perfektně doplní nové i stávající výsadby. Kůra by vždy měla být ošetřena propařením, které odstraní zárodky chorob a škůdců. Neošetřená kůra může na záhoně udělat více škody než užitku. Plísně a ostatní patogeny na sebe nenechají dlouho čekat a z kůry se začnou přesouvat i na keře a květiny.

Aby vrstva mulče plnila svou funkci a držela záhon v bezplevelném stavu, je potřeba, aby její vrstva byla alespoň 15 cm. Kůra je organický materiál a vlivem klimatických podmínek se během času rozkládá a její vrstva se snižuje. Pravidelně bychom měly kůru přisypávat a udržovat požadovanou výšku. Často se kůra používá ve spojení s černou netkanou textilií, kterou se pokryje povrch záhonu a teprve pak se nasype mulč. Textilie bezpečně zamezí prorůstání plevelů a kůry není potřeba tolik. Textilie je ale vhodná zejména mezi keři, v trvalkovém záhoně je lepší mít pouze vrstvu mulče.

Kůra je nejlepším mulčem do trvalkových záhonů
i (Zdroj: Daniela Dušková)
Kůra je nejlepším mulčem do trvalkových záhonů

Mulčování štěpky

Štěpkovače patří mezi šikovné zahradní pomocníky. Pořezané větve stromů a keřů můžete okamžitě zpracovat na jemnou drť, kterou lze použít stejně jako kůru. Štěpkování patří mezi skvělé recyklační ekologické metody. Odpadá sušení a pálení větví, případně jejich vyhazování do odpadu. Štěpky stejně jako kůra podléhají rozkladu a jejich vrstvu je potřeba doplňovat. Používejte je v sadě, k okrasným stromům a keřovým skupinám, hodí se všude tam, kde nároky na estetické působení nejsou tak velké. Na malý záhonek do předzahrádky zvolte raději kůru.

Štěpka patří k levným a velice dobrým mulčovacím materiálům
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Štěpka patří k levným a velice dobrým mulčovacím materiálům

Mulčování trávou

Při sekání zahrádky se sběrný koš plní rychle. Posekanou trávu můžete kompostovat nebo využít pro mulčování. Spolehlivě redukuje prorůstání i vytrvalých plevelů. Její použití situujte do pohledově méně exponovaných ploch, mnozí ji s oblibou sypou například do přioraných brambor, kde je později ruční pletí velmi nepohodlné.

Posečenou trávou se dá dobře zamulčovat i výsadba brambor
i (Zdroj: Daniela Dušková)
Posečenou trávou se dá dobře zamulčovat i výsadba brambor

Štěrkování

Štěrkování jako takové řadíme mezi mulčovací způsoby jen okrajově. Jedná se spíše o estetickou záležitost. Štěrkový povrch se hodí do skalek, výsadeb bylin a teplomilných rostlin. Štěrkové výsadby působí čistě a rostliny zde velmi pěkně vyniknou. Tento kryt kromě estetické působnosti působí proti prorůstání plevelů a odvádí od rostlin vlhkost. Mnoho skalniček a středomořských rostlin vlhkost nesnáší a štěrková výsadba jim velmi prospívá. Štěrk je vhodné pokládat po výsadbě rostlin na drenážované záhony a to alespoň ve výšce 6 cm. Mezi štěrk a propustný substrát můžete položit vrstvu netkané textilie.

Štěrkový povrch pozvedne zahradní výsadbu
Štěrkový povrch pozvedne zahradní výsadbu (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Štěrková plocha působí velmi upraveně
Štěrková plocha působí velmi upraveně (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Mulčování lučního porostu

V tomto případě posečenou trávu nikam nepřemísťujeme, zůstává přímo na louce. Posečené a uschlé seno by se nikdy nemělo pálit. Je to způsob zcela barbarský a velice nešetrný k přírodě i životnímu prostředí. Navíc to (naštěstí!) zákony přímo zakazují. Pokud nemáte na seno odbyt a nevíte, co s tím, pořiďte si travní mulčovač. Tento způsob zpracování trávy je ve většině kulturních zemí hojně využíván. V podstatě jde o pokosení trvalého lučního porostu speciálním žacím strojem, který trávu rozdrtí na drobné kousíčky a rozprostře po strništi. Takto zpracovaná travní hmota se v závislosti na dešťových srážkách a slunečním svitu během 1 až dvou týdnů zcela rozloží.

Slouží tak jako kvalitní zdroj hnojiva a humusu, kdy nenásilným způsobem tvoří v přírodě uzavřený cyklus. Navíc odpadá starost kam s travní hmotou. Často se objevují názory, že když se louka neposeče, stejně přes zimu vyhnije a pohnojí porost. Je to velice milná představa, neboť neposečený porost slouží jako úkryt obtížného hmyzu a škůdců, kteří se tak přemnoží, dále dochází k nežádoucímu šíření plevelných druhů rostlin, jako je šťovík, pcháč a řada náletových dřevin. Mulčování je ekologická likvidace trávy a plevelů. Při mulčovaní neudržovaných ploch, kde roste plevel, nálety a podobný odpad, při pravidelném  a správném systému mulčování dochází již během krátké doby k rekultivaci pozemku.

Na pravidelně udržované travní plochy je hezký pohled a jsou součástí krajinotvorby. Mulčovač je zkonstruován tak, že pokud máte na pozemku  drobné nerovnosti, tyto nerovnosti vyrovnává. Stroje se liší především výkonem motoru a šířkou žacího ústrojí. K největšímu mulčovači o záběru 70 cm je dokonce možné připojit jednoosý sedadlový vozík – sulku. Obsluha se tak stává vysoce komfortní, neboť je stroj obsluhován vsedě a nikoliv pěšky jdoucím řidičem. Na závěr ještě jedno důležité upozornění. Mulčovače jsou výhradně určeny pro údržbu extenzivních ploch a luk, nikoliv jako sekačka intenzivních trávníků, kde svým provedení nemohou plně uspokojit požadavky na pokos. Naopak ani ta nejkvalitnější rotační sekačka s mulčovacími kyty nezajistí potřebnou údržbu horské louky.

Zdroj: www.goodhousekeeping.com

Víte, jak využít bílou netkanou textilii?

Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.

Publikováno: 13. 11. 2021, Autor: Daniela Dušková, Profil autora: Daniela Dušková