reklama

Správně zrytý záhon dopomůže ke kvalitní půdě i vysokým výpěstkům

S podzimní přípravou půdy prázdných záhonů není radno otálet. Jde o jednu z nejdůležitějších podzimních činností, která přímo ovlivňuje úrodu nejen v následujícím roce. Proč rýt, jak hnojit, jaký organický materiál využít a co nedělat - to vše, ale ještě mnohem více přinášíme v následujících řádcích.

i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Podzimní příprava půdy záhonů je velmi důležitá a pro půdu i rostliny nesmírně prospěšná. Nepodceňujte rytí a hnojení (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Celá příprava půdy podzimních záhonů začíná dokonalým zbavením plochy od nejrůznějších plevelů. Nesmíte je vytrhávat, neboť spousta druhů těchto nezvaných hostů má perfektní reprodukční schopnost a například přeslička nebo pýr se na zahradě rozmnoží i tehdy, když v půdě zůstane jen kousek kořene vytržené rostliny. Mechanická likvidace, tedy důkladné vyrytí i s kompletním kořenovým balem je to nejlepší, co můžete pro zahradu udělat.

Po zlikvidování plevelů a vyčištění plochy je čas na navezení organického materiálu. Využijte vlastní kompost, posekanou trávu, listí, nadrcené kousky rostlin ze zahrady. Vše rozhoďte na plochu. Důležitá je správná technika rytí. Na lehkých a středně těžkých půdách stačí rýč s rovným koncem, jílovitá půda je zpracovatelná pomocí rýče se špičkou.

Rytí probíhá tak, že zryjete první brázdu a půdu z ní rozhodíte po zbývající části záhonu. Následný postup je takový, že chodíte v brázdě, organický materiál klopíte na bok brázdy a zásadně nesešlapáváte ornou půdu, na které pěstujete. Takto se postupuje až do posledního řádku. Důležité je také to, aby se organické hnojení dostalo po celé výšce brázdy, jedině tak tlející materiál uvolní živiny do profilu ornice. Pokud zarýváte hnojení na dno, pak je to špatně, protože živiny zůstávají tam, kde jsou, a na povrch se dostanou až další podzim, kde je jejich účinek už nevalný.

Zarývání zeleného hnojení
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Zarývání zeleného hnojení

Rytí je důležité i z pohledu likvidace škůdců. Na povrch se dostanou nejen vajíčka škůdců, ale i další drobní škůdci, kteří tak mohou vymrznout. Pro zahradu už nebudou představovat nebezpečí. Po rytí rozhodně ponechejte záhony v takovém stavu, v jakém jsou. Mráz si s hroudami velmi dobře poradí.

Přehled nejčastějších chyb při podzimní péči o záhony

  • Zarývání plevelů včetně jejich kořenů vede k namnožení a zamoření celé zahrádky.
Před rytím je nutné řádné vypletí
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Před rytím je nutné řádné vypletí
  • Současné použití vápnění a hnoje, vápnění totiž účinek hnoje neutralizuje – vápno sníží obsah dusíku v půdě.
  • Absence organického hnojení vede k vyčerpání půdy, která nedrží vláhu, a výsledkem je velice nízký výnos. Vyčerpaná půda je výrazně prachovité konzistence.
  • Pošlapání ornice na záhonech -  následné rozbití ušlapaných ploch je náročné, nesnadné a trvá i více než rok.
  • Rytí jednou za dva roky nebo více let je na škodu. Každoročním rytím rostliny využijí až o 20 % dusíku více, než když se půda neryje. Dusík postupně v půdě klesá a v případě pouhého povrchového kypření se vyplavuje do spodních vod. Pravidelné rytí také půdu provzdušní, promíchá a aktivuje mikrobiální život.

Zdroj: zahradkarskaporadna.cz

Na podzim dejte stromům potřebnou péči:

Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.

Publikováno: 15. 11. 2021, Autor: Radoslav Ptáček, Profil autora: Radoslav Ptáček