reklama

I za naším domem může vyrůst anglická zahrada

Anglická zahrada bývá označována také jako anglický park. Tyto zahradní kompozice byly velmi oblíbené v 18. století a právě z Anglie se rozšiřovaly do celé Evropy. Postupně vytlačily nákladné, honosné a symetrické francouzské zahrady. Pokud se vám právě anglický styl zahrad líbí, podívejte se, jaké prvky by měla anglická zahrada obsahovat, na co se nesmí zapomenout a čím bude právě ta vaše zahrada nejvíc anglická.

i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Anglická zahrada může vyrůst za naším domem (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Anglická zahrada a historie

Anglická zahrada se dostala do popředí na přelomu 17. a 18. století, kdy se honosné a symetricky tvarované (do té doby velmi oblíbené) francouzské zahrady začaly pozvolna měnit. Do módy přišla lehká ležérnost, uvolnění a volnost. Humanismus a romantismus nastoupily jako slohy nejen do stavebnictví, ale i do dalších odvětví lidské činnosti. Pravidelnost v zahradnictví, přesně střižené živé ploty, uměle tvarované parky a dokonalá symetrie začaly ustupovat jisté nepravidelnosti a pohádkové představě kouzelné, snové zahrady. 

Anglické zahrady milují vodu - nejlépe ve spojení s dekorativním prvkem, jako je kašna nebo vodopád
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Anglické zahrady milují vodu - nejlépe ve spojení s dekorativním prvkem, jako je kašna nebo vodopád

Podle jedné z teorií, které vysvětlují vznik anglických zahrad, byl příčinou Golfský proud. Ten vytváří v oblastech Anglie právě ono nepříjemné mlhavé počasí, a to mělo také údajně vliv na znehodnocování umně tvarovaných prvků zahrad francouzských. Další z možných a pravděpodobných teorií také hovoří o chudnoucí anglické šlechtě a nákladnosti udržování francouzských zahrad. 

Nejpravděpodobnější teorie bude nejspíše ta, že angličtí mořeplavci objevili kouzlo asijské Číny a pokusili se její prvky přenést do Anglie v podobě rostlin a zahradního stylu. Také angličtí básníci byli na počátku vzniku anglických zahrad inspirování přirozenou přírodou a její krásou. 

Výjimkou nejsou masivní dekorativní prvky, které slouží k odpočinku
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Výjimkou nejsou masivní dekorativní prvky, které slouží k odpočinku

Ať je prvotnost vzniku anglických zahrad připisována komukoliv, jisté je, že vznikl originální zahradní styl, který se postupně rozšířil z Anglie do všech koutů Evropy, ale posléze i do "Nového světa" -  do Ameriky. Do té doby bezvadně zastřihované keře, symetricky vysazované a stříhané stromy a dokonale barevně sladěné květiny společně se zahradními dekoracemi, kterým vévodily kašny, jezírka a barokní sousoší, začaly zásadně měnit svůj koncept. 

Podle filosofických principů spisovatele Addisona a básníka Popeho se nákladně udržované zahrady měnily na divočinu s přemírou přírodních prvků a naivních doplňků. Addison dokonce údajně propojil zelinářskou zahradou a záhony květin. V sadovnickém sborníku z roku 1728 nalezneme sbírku nákresů zahrad směšujících volné křivky a pravidelné vzory. 

Užitečnost se promítá ve spojení okrasné zahrady se záhony plnými zeleniny a bylinek
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Užitečnost se promítá ve spojení okrasné zahrady se záhony plnými zeleniny a bylinek

Zatímco první pokusy vymanit se z matematicky narýsovaných systematických zahrad, kopírujících zahradu ve Versailles, byly přijímány se značnými rozpaky, tak průkopníci z řad nižší šlechty byli nejdříve považováni za šetřílky a chudáky, nemající na zručného zahradníka. Postupně se ležérní a originální styl anglických zahrad začal šířit. Zasloužili se o to především umělci - spisovatelé a básníci. 

Jedním z prvních uznaných anglických parků byl park u Stowe House, kde dnes nalezneme prestižní soukromou školu. Tento park nechal lord Cobham rekonstruovat v roce 1714 právě z původní francouzské zahrady. Její obvod tvoří nepravidelný polygon, plochu zahrady člení paprskovité aleje vzrostlých stromů na polygonální boskety a boční partery.

Bosket: skupina stromů, která tvoří pozadí zahrady. Účelem je vytvoření rozdělené plochy nebo prvku samostatně rostoucího hájku. Bosket tvořilo minimálně 5 stejně rostlých a tvarovaných stromů, jejich podloží se zpevňovalo štěrkem, neboť údržba trávníku pod stromy byla značně náročná.

Bosket představuje malý háj nebo les, tvořený skupinou stejně rostlých stromů
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Bosket představuje malý háj nebo les, tvořený skupinou stejně rostlých stromů

Parter: označení pro přízemní část zahrady. Je to obvykle ta část zahrady, kterou je možno členit na pravidelné záhony, a ty spolu vytvářejí geometrické obrazce. 

Ukázka parteru čili symetrického uskupení záhonů
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Ukázka parteru čili symetrického uskupení záhonů

V Čechách se s typickou anglickou zahradou můžeme setkat třeba v Lednici nebo ve Veltrusích. 

Hlavní prvky anglické zahrady

Od starého půdorysného pojetí výsadby v parku ve francouzském stylu nabývají anglické parky nepravidelných rysů -  typických pro přírodně krajinářský park. 

Hlavní dekorací jsou napodobeniny nejrůznějších slohů: od antiky přes sloh románský, barokní i egyptský nebo orientální. Není výjimkou, když v anglické zahradě nalezneme napodobeninu minaretu nebo antickou sochu. Velmi oblíbené jsou umělé a pravé zříceniny. 

Jednou ze zajímavých dekorací jsou napodobeniny antických sloupů
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Jednou ze zajímavých dekorací jsou napodobeniny antických sloupů

V anglických zahradách se dále můžeme setkat s venkovními voliérami s ptactvem, dřívější doby umožňovaly i klece s medvědy a dalšími divokými zvířaty.

Anglická zahrada má být především malebná. Ať už malebnost spatřujeme v původním, divokém pojetí nebo v její upravenější a moderní podobě, měla by anglická zahrada představovat výrazný prvek venkovské zahrady, doslova okrasný statek. Všechny rostliny, ale i pole, louky a vodní díla by měly tvořit esteticky vyvážené dílo. Výsledkem je záměrně kultivovaná krajina sloužící nejen ozdobným účelům, ale také hospodářským cílům.

Anglická zahrada sází na jednoduchost a barevnost
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Anglická zahrada sází na jednoduchost a barevnost

Zatímco francouzské zahrady představovaly okázalou strohost, anglické zahrady oproti tomu vynikaly naivní romantikou a prostotou. 

Anglický přírodně krajinářský park je nepravidelný, nemá přímé linie a je nesymetrický. Má budit dojem přírodních tvarů původní krajiny. 

Co anglické zahradě dodává její originalitu:

 • Přiměřenost - přizpůsobování zahrady vyváženou skladbou rostlin a dekorací
 • Užitečnost - zahrnuje všechno, co vede k účelnému bydlení s elegancí, praktičnost a přiměřený komfort
 • Řád - je dokonalý a čistý, ale přesto nesází na dokonalé linie

Dalšími typickými prvky jsou symetrie, jednoduchost, malebnost, rozmanitost, kontrast, asociace, majestátnost nebo oživení. Je ale pravdou, že přes všechno uvedené působí některé anglické zahrady až kýčovitě. 

Anglická zahrada je tvořena především typickým anglickým trávníkem, k jehož péči se přistupuje se vší vážností a přesností. V současné době je údržba trávníku do anglické dokonalosti poměrně jednoduchá díky zahradní technice a skvělé skladbě travního osiva a hnojiv. 

Dokonalým prvkem je anglický trávník
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Dokonalým prvkem je anglický trávník
 • Anglický trávník by měl být doplněn hájkem nebo lesíkem ve stylu bosketu. 
 • Dekorace v anglické zahradě napodobují všechny možné architektonické styly. 
 • Terén by měl být zvlněný, jen zcela výjimečně plochý. 
 • Vodní plochy jsou žádoucí, avšak na místo velkých jezírek se dává přednost řekám a potokům.
 • S řekami je také spojen další výrazný prvek, a tím je most, nejlépe kamenný. 
 • Cesty mají mít typický tvar písmene S. Čím je cesta klikatější, tím je lepší. 
 • Vstupní část do zahrady by měla být orámována vstupní bránou, ideálně ještě "vrátnicí".
 • Vysazované rostliny jsou především tuzemské, ale díky módním vlnám mohou převládat i cizokrajné, zejména orientální nebo asijské. Styl výsadby určuje převážně zahradní architekt.
Moderní pojetí anglické zahrady sází na praktičnost a užitečnost, spojenou s elegancí a estetikou
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Moderní pojetí anglické zahrady sází na praktičnost a užitečnost, spojenou s elegancí a estetikou

Zajímavosti anglické zahrady

Anglická zahrada jako by se snažila vměstnat do svého prostoru vše. Pole, louky, lesy, vodní plochy nebo spíše řeky, údolí, travnaté plochy, záhony, ostrovy, umělé příkopy nebo vodopády. Asi nás už nepřekvapí, pokud v typické anglické zahradě nalezneme umělou jeskyni, antické sousoší, obydlí čarodějnice nebo třeba loděnici. Anglická zahrada nabídne rovněž bizarnosti typu zvěřince, tureckých stanů, divadelní scénu pod širým nebem, minaret, studnu, obydlí poustevníka nebo mauzoleum. 

V typické anglické zahradě nalezneme zvlněný terén, terasy, dokonalý trávník, vodu, ale i zvířata a lidi jako dekoraci
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
V typické anglické zahradě nalezneme zvlněný terén, terasy, dokonalý trávník, vodu, ale i zvířata a lidi jako dekoraci

Anglická zahrada využívá jako estetický doplněk a dekoraci také živá zvířata, a nejen ta v klecích a voliérách. Běžnou "dekorací" jsou pasoucí se ovce nebo umělé řeky plné ryb. Dekorace představují dokonce i lidé. Jsou to nejen pastevci, ale i čarodějnice a nepraví poustevníci, kteří se nechávají najímat jako herci.

Anglický park působí blahodárně na lidskou psychiku. Je proto často umisťován v blízkostech sanatorií, lázní nebo léčeben. Má působit uvolněně, snivě a romanticky. 

Pokud chcete vytvořit anglickou zahradu, snažte se docílit zejména vhodného propojení prostoru okrasné zahrady, háje, užitkové zahrady a vody. Umisťujte do své zahrady dekorace, které nesou patinu doby. Vsaďte na romantismus, antiku či orient. Nebojte se kombinovat zdánlivě nekombinovatelné, avšak šetřete s výběrem materiálu. Anglická zahrada vyžaduje kámen, dřevo a zeleň.

Zdroj informací: Wikipedia

K anglické zahradě patří anglický trávník:

Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.

Publikováno: 31. 12. 2021, Autor: Pavel "Kutil" Zeman, Profil autora: Pavel "Kutil" Zeman