reklama

Plíseň sněžná je nepříjemnou houbovou chorobou, která umí trávník silně znehodnotit

Okrasný trávník často zaujímá velkou plochu naší zahrady. Aby plnil svou okrasnou i užitnou funkci, musí být v perfektní kondici. Dobrý stav trávníku indikuje zdravá zelená barva v průběhu vegetace a hustý, zapojený růst travin. V období vegetačního klidu je velkým nepřítelem plíseň sněžná.

i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Jarní trávník s typickými okrouhlými mapami způsobenými plísní sněžnou (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Plíseň sněžná je onemocnění vyvolané houbou, které velmi negativně působí na celkový vzhled trávníku. Rozsah poškození zpravidla indikujeme až na jaře, když roztaje sněhová přikrývka. Nejlepší ochranou proti plísni sněžné je důsledné dodržování preventivních opatření.

Jak poznáme plíseň sněžnou?

Abychom byli schopni s plísní sněžnou bojovat a ideálně jí předcházet, je velmi důležité pochopit podstatu onemocnění. Plíseň způsobuje houba rážovka sněžná (Monographella nivalis). Napadá všechny druhy trávníků, včetně golfových hřišť. Škody může způsobit také v porostech obilovin. Šíří se zejména osivem, proto vždy zakládáme trávník pouze z certifikovaného - kvalitního osiva. Plíseň přežívá také na zbytcích rostlin.

Hygiena trávníku, včetně důsledného sekání a hrabání, je hodně důležitá. Onemocnění může propuknout kdykoliv, houba pro svůj rozvoj preferuje zejména podmínky typické pro předjaří. Nejčastěji se šíří pod sněhovou pokrývkou, kdy půda není zcela zmrzlá. Vlhko a nedostatek vzduchu silně podporují rozvoj a šíření. Onemocnění bývá zpravidla také častější na utužených půdách s nedostatkem vzduchu.

Plísni lze předejít správnou péčí
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Plísni lze předejít správnou péčí

Jak plíseň sněžnou rozpoznat?

Napadení trávníku plísní sněžnou se celkem dobře diagnostikuje. V první řadě se jedná o nejběžnější chorobu travin. Velmi typické je i období, kdy se plíseň projevuje. Vzhled, a to zejména v pokročilejším stadiu, je zcela typický. Plíseň nejprve vytváří drobné bílé chomáčky, které se rozrůstají a propojují. Rozšiřuje se v typicky ohraničených, často kruhových mapách, jež se postupně zvětšují.

Napadené traviny jsou zprvu bělavě zbarvené, můžeme na nich pozorovat tenké pavučinky tvořené myceliem houby. Plíseň napadá zprvu listy, později přechází i do kořenů. Napadené kořeny začnou uhnívat, později celé rostliny sesychají a odumírají. Bělavé skvrny se postupně mění ve žlutohnědé a nakonec ve zcela holá místa bez travního porostu.

Léčba

Na plíseň sněžnou se většinou přijde pozdě, často až na jaře, když roztaje sníh. Zpravidla pak koukáme na mapovité skvrny odumřelé trávy. Silně napadené trávníky ve stadiu, kdy se plíseň již dostala do kořenového systému, se zachraňují velmi obtížně. Šíření plísně může zastavit postřik fungicidním přípravkem v několika opakováních.

Na jaře je nejlepším řešením celý komplex ošetření. Trávník pečlivě vyhrabeme a odumřelé traviny zcela odstraníme. Nejlepší je vyrýt i kořeny a celé postižené trsy odstranit. Houba přežívá na zbytcích rostlin. Čím pečlivěji trávník vyčistíme, tím lépe. Celý porost provzdušníme - nejlépe vertikutačními hráběmi. Zbytky pečlivě vyhrabeme. Místa, kde trávník zničila plíseň, zryjeme a případně vylepšíme kompostem. Povrch urovnáme a utlačíme. Vysejeme nové osivo a semena zapravíme jemně do zeminy hráběmi. Podle potřeby dosejeme travní osivo i v ploše celého trávníku.

Plíseň sněžná v počátečním stadiu napadení
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Plíseň sněžná v počátečním stadiu napadení

Po vertikutaci je vhodné pravidelně rozhodit na plochu směs jemného kvalitního kompostu s příměsí křemičitého písku. Na jaře je v půdě většinou dostatek půdní vlhkosti, a zálivka proto není vyloženě nutná. Pokud je ale jaro suché, zajistíme trávníku dostatečnou zálivku. Pro jistotu můžeme plochu ošetřit i fungicidním postřikem.

Prevence

Nejlepším způsobem, jak s plísní bojovat, je prevence. Pozornost věnujeme třem základním předpokladům: kvalitní osivo, příprava pozemku a následná péče.

Pokud zakládáme zcela nový trávník, použijeme pouze certifikované osivo, které je ošetřeno proti houbovým chorobám. Toto osivo použijeme samozřejmě i v případě, že trávník doséváme. Vždy také vybereme osivo správného typu pro naše podmínky a stanoviště. Na trhu je celá řada travních směsí. Pro každé stanoviště se najde speciální směs. Vybírat můžeme mezi osivem určeným do stínu, na slunce, do sucha, do vlhka. Zvolit můžeme směs určenou pro intenzivní sekání, golfové hřiště nebo pro okrasnou louku.

Příprava pozemku před výsevem musí být pečlivá a důkladná, plíseň sněžná napadá častěji trávníky na utužené půdě s nedostatkem vzduchu, proto vždy pozemek pečlivě zryjeme. Pokud je potřeba, vylepšíme půdu o kompost a kvalitní písek. Zeminu zpracujeme do jemné drobtovité struktury a urovnáme povrch.

Pečlivě srovnaný a uhrabaný povrch nezapomeneme ošetřit válcováním. Zejména to  platí v případě, že trávník zakládáme u novostavby, kde je terén silně zhutněný od pojezdu strojů. Zde je třeba skutečně důkladná příprava. Důležitá je hluboká orba, případně výměna části půdy a navezení kvalitní ornice.

Péče o trávník

Trávu je třeba sekat pravidelně, a to kvalitně nabroušenou sekačkou. Velmi důležité je i poslední podzimní setkání - ideálně sekačkou se sběrným košem, případně posečenou trávu velmi pečlivě vyhrabeme.

Samozřejmostí by mělo být i hrabání listí. Před příchodem zimy a sněhu musí být povrch trávníku naprosto čistý. S hrabáním a odstraňováním listí nám hodně pomůže sekačka se sběrným košem, která sebere jak posečenou trávu, tak i listí. Pokud pozemek hrabeme hráběmi, je třeba práci opakovat až do úplného opadu všech listů.

Před příchodem zimy je třeba trávník vyčesat, zbavit jej napadaného listí a pohnojit vhodným podzimním hnojivem
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Před příchodem zimy je třeba trávník vyčesat, zbavit jej napadaného listí a pohnojit vhodným podzimním hnojivem

Půdu provzdušňujeme takzvanou vertikutací. Trávník patří k velmi intenzivní výsadbě. Musí snášet celou řadu aktivit, jako je běhání, běžná chůze, případně odpočívání na trávníku. Kořeny navíc vytváří hustý a kompaktní drn. Půda přirozeně časem slehává a její provzdušnění by mělo být součástí pravidelné péče.

Frekvence ošetření by měla být dvakrát do roka: na jaře a na podzim. Použít můžeme jak speciální stroje, tak i takzvané vertikutační hrábě, které prořežou drn. Veškerou starou trávu a zbytky musíme po vertikutaci vyhrabat. Poté na pozemek aplikujeme směs kompostu, písku a kvalitního hnojiva s pozvolným účinkem. V zimě vyžaduje trávník také péči. Pokud je v zimě proměnlivé počasí, půda není zmrzlá, ale drží se na ní sníh, je vhodné sníh odhrabat či lopatou odházet.

Celkové ošetření trávníku samozřejmě musí doplňovat zálivka v průběhu vegetace a občasné přihnojení. Zaměříme se zejména na kvalitní hnojiva určená přímo pro trávník. Na podzim traviny potřebují více draslíku, ale naopak minimum dusíku.

Zdroj informací: cs.wikipedia.org

Podívejte se, jak na anglický trávník:

Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.

Publikováno: 25. 2. 2022, Autor: Daniela Dušková, Profil autora: Daniela Dušková