reklama

Několik dobrých důvodu, proč na podzim rýt půdu na záhonech

Rytí půdy na záhonech je jednou z nejdůležitějších podzimních činností vůbec. Tato činnost natolik zlepšuje vlastnosti ornice, že je vhodné se na ni zaměřit i tehdy, pokud máte lehkou písčitou půdu, která se slehává jen velmi mírně. O všech aspektech podzimního rytí a nejčastějších chybách si řekneme na dalších řádcích.

Rytí je po všech stránkách prospěšné, zbavíte se hrud, škůdců, přidáním organické hmoty podpoříte úrodnost a zamezíte vyčerpání půdy (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Půda na záhonech se postupně vyčerpává. Především na živiny náročná zelenina dokáže odčerpat docela velké množství důležitých látek a i když budete plochu mezi rostlinami kypřit, slehávání ornice nezabráníte. Podzimní rytí je výhodné právě proto, že se dokonale nakypří ornice v celé výšce svého profilu. A pokud necháte záhony v hrubé brázdě, vlastnosti půdy se tak ještě zlepší, dojde k roztrhání hrud mrazem, zvýšení vláhozádržných vlastností a aktivaci drobného života, které stojí za přeměnou organického materiálu na humus a živiny.

Rytí půdy je zvláště vhodné v případě těžkých jílovitých půd, protože přidáním organické hmoty, písku a dřevěného popele dojde k postupné úpravě vlastností. Postupně zmizí nadměrné zadržování vláhy, půda bude každoročně snáze zpracovatelná, a když je před rytím znát, že půda je opravdu zamokřená, je možno ještě před zahájením kultivace položit drenáž do podorniční vrstvy.

Přebytečná voda se tak odvede a už příští rok můžete vyzkoušet pěstování prvních druhů zeleniny. Nezapomeňte přidat opravdu velké množství organické hmoty, kromě trávy s listím je vhodnou složkou hnůj a kompost, který ale dodejte do těžké půdy neprosítovaný. Hrubé složky půdu provzdušní.

Zapravování hnoje při rytí, ideální pro brambory a jinou náročnou zeleninu
Zapravování hnoje při rytí, ideální pro brambory a jinou náročnou zeleninu (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Právě při rytí je nejvhodnější doba na přidání organického materiálu – a to nejen u těžkých půd. Přeměna na humus a živiny je důležitá, protože jen díky funkci půdních mikroorganismů dochází k tomu, že i u lehkých typů půd nedojde k úplnému vyplavení živin do spodních vod.

Zarývání hmoty hrubší konzistence je vhodné hlavně u těžkých půd
Zarývání hmoty hrubší konzistence je vhodné hlavně u těžkých půd (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

V posledních letech je obvyklým problémem průnik dusíkatých sloučenin do spodních vod. Jde o špatnou technologii péče o půdu, protože každoroční rytí nebo orba podstatně zlepšují využití dusíku rostlinami. Pokud je půda pouze podmítána nebo povrchově kypřena, dusík klesá v půdě do nižších vrstev pod ornicí, odkud je vyplavován.

Pokud zvětšujete výměru a rozrýváte trávník, pak je toto místo skvělé pro pěstování brambor
Pokud zvětšujete výměru a rozrýváte trávník, pak je toto místo skvělé pro pěstování brambor (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Rytí záhonů také účinně odstraní některé nepříjemné škůdce. Třeba slimáci během září kladou vajíčka do půdy a právě rytím je objevíte. Jejich ponecháním na povrchu vymrznou nebo je vyzobou ptáci, kteří vajíčky rozhodně nepohrdnou. A pokud pustíte na zryté záhony slepice, máte povrch půdy dokonale vyčištěný nejen od škůdců, ale také plevelů.

Zdroj informací: inStory.cz

Publikováno: 28. 9. 2022, Autor: Radoslav Ptáček, Profil autora: Radoslav Ptáček