reklama

Jak vyrobit budku pro ptáčky na míru: Kvalita se vyplatí!

Chceme-li se od jara do podzimu těšit ze zpěvu stěhovavých ptáků, můžeme jim vyrobit budky přímo na míru. I když by se zdálo, že jde o maličkost, dáme si záležet a vyrobíme jim budku kvalitní. Ptáčci si u nás zvyknou a budou se vracet, vyvádět mladé po několik let – a kdo by chtěl, aby se mu jeho byteček hned rozpadal, že?

Jak při výrobě budky pro ptáčky postupovat 

1. krok: boky budky zkosíme

Základ budky tvoří dva boky z borové spárovky 18 × 25 cm. Pro sespádování stříšky boky zkosíme. Na jedné straně ubereme cca 5 cm. Pilkou klín odřízneme. Stejně odřízneme boky, postavíme je na podklad a vložíme zadní, 15 cm široký díl. Po přiložení na něj orýsujeme výšku a zkosení, pod kterým jej zkrátíme.

Budka pro ptáčky: boky zkosíme
i (Zdroj: Pavel Zeman)
Budka pro ptáčky: boky zkosíme

2. krok: zkrátíme přední vyšší díl

Stejně tak zkrátíme i přední vyšší díl, u něj však pod úhlem 45° odřízneme ještě 5 cm široký proužek.

Budka pro ptáčky: díl zkrátíme
i (Zdroj: Pavel Zeman)
Budka pro ptáčky: díl zkrátíme

3. krok: vyřízneme vletový otvor 

Děrovací pilkou vyřízneme vletový otvor. Vhodný průměr změříme posuvným pravítkem. Jeho střed je asi 5 cm od horní zkosené hrany předního dílu.

Budka pro ptáčky: vyřízneme vletový otvor
i (Zdroj: Pavel Zeman)
Budka pro ptáčky: vyřízneme vletový otvor

4. krok: připevníme laťku pro snadný vlet i výlet

Z vnitřní strany, asi 2–3 cm pod vletový otvor, připevníme dvěma šroubky krátký odřezek nebo laťku. Ta bude ptákům usnadňovat vlet a výlet z budky.

Budka pro ptáčky: laťka pro snadný vlet i výlet
i (Zdroj: Pavel Zeman)
Budka pro ptáčky: laťka pro snadný vlet i výlet

5. krok: připevníme dvířka budky

Budku máme připravenou a můžeme začít sestavovat. Jednoduchý mechanismus je teď nejlépe vidět. Dvířka a jejich horní díl musí být sestavena přesně. Pro snadné čištění budky jsou dvířka výklopná. Delšími vruty k sobě sešroubujeme nejprve dva boky a přední kratší díl budky. Delším vrutem vložená dvířka připevníme. Nedotahujeme napevno, aby šla dvířka vyklopit. Přesně do sebe zapadající zkosení zamezuje pronikání vody.

Budka pro ptáčky: připevníme dvířka
i (Zdroj: Pavel Zeman)
Budka pro ptáčky: připevníme dvířka

6. krok: připevníme stříšku budky

Do zadní strany stříšky je nutné zapustit cca 45 cm dlouhou lať, za kterou budku připevníme na strom. Její průřez obkreslíme a vyřízneme pilkou. Stříšku připevníme čtyřmi delšími vruty ke korpusu budky, do vybrání vložíme připravenou lať a připevníme ji k zadní stěně budky.

Budka pro ptáčky: připevníme stříšku
i (Zdroj: Pavel Zeman)
Budka pro ptáčky: připevníme stříšku

7. krok: provedeme povrchovou úpravu budky

Nakonec celou budku kvalitně povrchově upravíme, před zavěšením na strom necháme barvu řádně vyschnout a vyvětrat.

Budka pro ptáčky: povrchová úprava
i (Zdroj: Pavel Zeman)
Budka pro ptáčky: povrchová úprava

Publikováno: 26. 1. 2018, Autor: Pavel "Kutil" Zeman , Profil autora: Pavel "Kutil" Zeman