reklama

Výsadba dřevin v okrasné zahradě

Pro každou okrasnou zahradu se hodí rozmanité druhy dřevin, které mohou prostor značně obohatit. Rozhodli jste pro jejich výsadbu? Právě podzim je ideálním obdobím. Poradíme, jaké dřeviny se hodí do malých či větších zahrad, zda je vysadit do skupin, nebo jako solitéry.

i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Výsadbou okrasných dřevin obohatíte každou zahradu (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Okrasné dřeviny vnášejí do zahrady jedinečnou strukturu, která ve svých jednotlivých částech dodává rozmanité a charakteristické siluety řadu let. Listnaté stromy mohou vytvářet působivé kombinace barev a tvarů. Neopadavé dřeviny naopak vytvářejí stálezelené kompozice. Stromy jsou nejrozměrnější, nejdražší a také nejdéle žijící rostliny na zahradě.

Čím měně stromů budete začleňovat, tím je důležitější výběr místa a druh dřeviny. Stejně důležité jsou i klimatické podmínky, složení půdy nebo rychlost a šířka růstu dřeviny. Obrys a tvar koruny jsou vizuálním prvkem, který bude určovat stálý rámec zahrady.

Volba místa pro výsadbu

Každý strom určený k výsadbě by měl mít to nejvhodnější místo na zahradě. Především jde o dostatek světla a ochrany. Některé širokolisté stromy potřebují ke svému růstu chráněné, částečně stinné místo. Pokud se vysadí do exponovaného místa, které není nijak chráněno od větru a slunce, nebude dobře prospívat.

Ve svažitém terénu je přibližně v polovině nejvhodnější klima pro choulostivější rostliny než na úpatí. Pěstování u zdí nebo u budov může být značně problematické především u mladých stromků, které potřebují pro svůj zdárný růst dostatek světla a vláhy. Některé dřeviny mohou svými kořeny ničit drenáž nebo základy budovy. Před výsadbou je nutné zkontrolovat nadzemní nebo podzemní kabely či potrubí, které mohou rostlinu omezit, nebo naopak ona může zařízení poškodit.

S výsadbou malých stromků mohou pomoci i děti
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
S výsadbou malých stromků mohou pomoci i děti

Klimatické podmínky

Před výběrem stromu si ověřte, zda se mu bude dařit v daných teplotních podmínkách a zda je zvolené stanoviště vhodné z hlediska srážek a vlhkosti. Nezapomínejte, že i v rámci druhu existují kultivary, které jsou rozdílné z hlediska stejných podmínek výsadby. Co vyhovuje jedné rostlině, nemusí vyhovovat té druhé. Např. kultivary magnolie tolerují minimální teplotu v rozmezí -12 až +6 °C.

V místech s jarními mrazíky volte stromy, které později raší, a vy máte tak záruku, že mráz mladé výhonky nespálí. Tropické rostliny raději pěstujte v nádobách, protože potřebují na zimu přesunout do teplejších prostor. Někdy jim postačí přístěnek, který rostlinu ochrání před nepřízní zimního počasí. V oblastech se srážkami pod 250 mm za rok se dřevinám nemusí vůbec dařit, ke svému růstu mnohdy potřebují až čtyřnásobné množství vody. Mladší stromky potřebují pro svůj zdárný růst dostatek závlahy.

Výběr dřeviny

Strom můžete zakoupit v nádobách, s kořenovým balem nebo prostokořenné (palmy ani jehličnany se v tomto provedení nenabízejí), v různém stupni vývoje od semenáče po odrostek. Mnohem lépe se ujme mladý stromek, s těmi staršími, ale dosáhnete rychleji okamžitého a silného účinku v zahradě. Tyto stromy jsou ovšem dražší. Vždy vybírejte zdravý strom se silnou nadzemní částí, s kořeny bez známek chorob, poškození nebo škůdců. Uspořádání větví a kořenů by měl mít pravidelné, nikoliv různě stočené.

Pozor na stromy v nádobách, mohou mít stěsnané kořeny, které mohou být poškozené, a také ty, které mají prorostlé kořeny skrz drenážní otvory. Zemina musí být spojena pevně s kořenovým balem. Průměr nádoby by neměl být menší, než je 1/6 výšky stromu. 

Před výsadbou upravte místo především dostatečně zryjte a odstraňte přebytečné rostliny
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Před výsadbou upravte místo především dostatečně zryjte a odstraňte přebytečné rostliny

Prostokořenné se prodávají především opadavé listnaté stromy. Dávejte pozor při výběru na pravidelně rozložené kořeny do všech stran, nemají mít stopy zaschnutí nebo poškození. Nikdy nekupujte strom, který má kořeny rostoucí jen jedním směrem, protože se špatně ujímá.

Stromy s kořenovým balem se prodávají obalené jutou nebo síťovinou, která chrání kořeny před vyschnutím. V této úpravě se často prodávají stromy vyšší než 4 m, stálezelené stromy, mnohé jehličnany nebo palmy do výšky 1,5 m. Dávejte pozor, zda je kořenový bal kompaktní a obal je nepoškozený.  

Uspořádání

Jako solitéry vysazujte stromy, které jsou nápadné tvarem, olistěním, atraktivními květy nebo plody. Vysazujte jednotlivě do větších zahrad, kde budou dominantou daného prostoru. Pro výsadbu ve skupinách nebo liniích zvolte solitéry, pokud chcete docílit harmoničtějšího celku. Volte raději lichý než sudý počet. Pro malé zahrady volte druhy s menším vzrůstem. Toto je vhodné dodržet i s výsadbou jehličnanů např. u skalek, kdy zvolte raději zakrslé jehličnany, aby celkový ráz byl pozvolný a jedna rostlina nezastiňovala druhou. Při výběru nezapomeňte ani na jednotlivá roční období, aby zahrada vypadala harmonicky po celý rok.          

Příprava půdy

Půdu připravte ještě před samotným nákupem stromu. Důležité je místo dobře drenážované, někdy je nutné místo před samotnou výsadbou meliorovat (zlepšení drenáže). Proveďte dvojité rytí, kdy se organická hmota dostane do spodní brázdy. Většina stromů potřebuje pro dobrý růst hloubku půdního profilu 0,5 až 1 m. Stromy zasazené jen do mělké půdy častěji trpí na vysychání a jsou nestabilní.

Výsadba

U samotné výsadby je nutné vykopat sadební jámu, která je 2 až 4krát větší, než je kořenový bal vždy v závislosti na tom, zda je strom v nádobě, s kořenovým balem nebo jen prostokořenný. Vykopanou zeminu dobře promiste s organickým materiálem, který dodá vysazenému stromu potřebné živiny a zlepší pronikání kořenů do půdy. Rovněž je nutné opatřit strom oporem, např. kotvením za pomoci kotvicích lan nebo různých druhů kůlů, které zatlučte ještě před výsadou, předejdete tak poškození kořenového systému.

Pracujte opatrně, abyste nepoškodili kořenový bal
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Pracujte opatrně, abyste nepoškodili kořenový bal

Při výsadbě z kontejneru nejprve kořenový systém dostatečně provlhčete a nádobu opatrně odstraňte. Někdy je nutné nádobu mechanicky rozstříhat. Zasaďte do hloubky stejně, jako byl strom zasazený v nádobě. Příliš hluboko zasazený strom nebude mít dostatek kyslíku. U stromů prostokeřenných dávejte pozor na pravidelné prosypání zeminy mezi všechny kořeny. Při výsadbě stromu s kořenovým balem nezapomeňte odstranit jutu nebo síťovinu.

V jílovitých půdách je nutné vykopat jámu 3krát větší, než je kořenový bal, u ostatních postačí jáma jen 2krát větší. Po vsazení a zasypání zeminou dostatečně přitlačte, aby se vytlačily všechny vzduchové bubliny, a kvalitně zalijte. Některé kmeny obalte speciálními fóliemi, nebo opatřete jinou bariérou, chránící před okusem od zvěře.   

Zdroj informací: J. Höhne, P. G. Wilhelm: Dvanáct měsíců v zahradě; CH. Brickell a kolektiv: Velká zahrádkářská encyklopedie

Publikováno: 29. 10. 2022, Autor: Šárka Miškovská, Profil autora: Šárka Miškovská