reklama

Poradíme, jak vysadit stromy v zahradě

Víte, jak správně vysadit strom v zahradě? Každá zahrada má svá specifika, záleží na nadmořské výšce, počtu srážek, kvalitě půdy, ochrany stromu, ale také na světelných podmínkách. Poradíme, jak připravit místo pro výsadbu, jak strom zasadit a správně ukotvit, ale také jak jej ochránit před škůdci.

i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Výsadba stromků není složitá (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Před výsadbou

Ještě před samotným pořízením stromu si rozmyslete, zda chcete jen okrasný strom, který dodá zahradě jedinečnou strukturu a bude zázemím pro ostatní druhy rostlin a zvířat díky své stálezelené barvě, nebo půjde o druh okrasný, opadavý, anebo některý druh ovocného stromu, který muže být samosprašný a jehož plody můžete využít jako skvělý doplněk zdraví prospěšných látek.

Mějte na paměti, že stromy jsou nejdéle žijící organismy na zahradě, proto je důležité vědět, kolik daný strom potřebuje prostoru pro svůj zdravý růst. Velikost zahrady hraje ve výběru stromu velmi důležitou roli. Vzrostlý strom svým obrysem a korunou bude v zahradě jedinečným prvkem. Širokolisté stromy potřebují ke svému růstu chráněné místo, které je částečně stinné a rovněž dostatečně chráněné před větrem.

Sklon zahrady je pro výsadbu stromu velmi specifický. Lépe se bude dařit stromu vysazenému přibližně v polovině svahu než na jeho úpatí. Výsadba u zdí nebo budov je rovněž pro strom velmi komplikovaná kvůli ukrytým rozvodům či prorůstajícím kořenům, které mohou budovu poškodit. Různé klimatické podmínky jsou příznivé pro různé druhy dřevin. Především jde o teplotní rozdíly, množství srážek a slunečního svitu.

Některé druhy stromů potřebují pro svůj zdraví růst více vláhy, která je dodávána přirozenými srážkami a dle potřeby doplněna zálivkou. Dřevinu k výsadbě si můžete vybrat prostokořennou, v nádobě nebo s kořenovým balem a v rozdílném stupni vývoje. Podle toho se bude odvíjet i pořizovací cena. Vždy vybírejte zdravý strom se silnou nadzemní částí, s kořeny bez známek, chorob poškození nebo škůdců. Uspořádání větví a kořenů by mělo mít pravidelné, nikoliv různě stočené.

Stromek zasaďte ve správné poloze
i (Zdroj: Archiv FTV Prima, se svolením FTV Prima))
Stromek zasaďte ve správné poloze

Půdu připravte ještě před samotným nákupem stromu. Důležité je místo dobře vydrenážovat, někdy je nutné plochu před samotnou výsadbou meliorovat (zlepšit drenáž). Určitě místo dvakrát zryjte, protože se tím dostane organická hmota do spodní brázdy. Většina stromů potřebuje pro dobrý růst hloubku půdního profilu 50 až 100 cm. Mějte na paměti, že stromy zasazené jen do mělké půdy častěji trpí na vysychání a jsou nestabilní. Před samotnou výsadbou stromek namočte na chvíli do vody, aby se kořenový bal důkladně navlhčil. Vyznačte si plochu, která by měla být 3 až 4krát větší, než je kořenový bal. 

Výsadba

U samotné výsadby je nutné vykopat sadební jámu, která je 2 až 4krát větší, než je průměr kořenového balu a jedenapůlnásobkem výšky kořenového balu. Z povrchu sejměte trávní drn, který můžete použít třeba na doplnění trávníku. Vykopanou zeminu si rozložte na fólii a rozdělte na několik dílů podle hloubky. Zeminu z vrchní části dobře promíchejte s organickým materiálem (nejlépe s kompostem), dodáte vysazenému stromu potřebné živiny a zlepšíte pronikání kořenů do půdy. Spodní vrstvu půdy – podorničí zeminu použijte třeba do kompostu.

Stěny vykopané jámy narušte rycími vidlemi, kořeny tak budou moci lépe prorůstat. Připravte si dřevěný kůl, který zatlučte do jámy mimo střed do hloubky nejméně 60 cm. Umístěte jej z návětrné strany. Pokud jej zatlučete ještě před výsadbou, předejdete poškození kořenového balu. Pro vzrostlý strom se mohou hodit i kotvicí lana, která připevněte ke kmenu opatrně. Ideální je v místě dotyku kmenu obalení do staré pryžové hadice, která zabrání poškození stromu. Lanka je nutné vést pod úhlem 45 °. Jejich konce připevněte očky ke krátkým kolíkům, které zatlučte do země. Takto dokonalá fixace je vhodná do míst se silným poryvem větru. Na dno jámy smíchejte organický substrát a půdní směs.

Při výsadbě dřeviny poproste o pomoc někoho z rodiny nebo souseda, který vám stromek přidrží. Bude se vám lépe umisťovat do prostoru jámy. Strom zasaďte do hloubky dle půdní značky – tmavší místo při bázi kmene. Příliš hluboko zasazená dřevina nebude mít dostatek kyslíku. U stromů prostokořenných dávejte pozor na pravidelné prosypání zeminy mezi všechny kořeny. Proti hryzcům vodním a hrabošům polním, kteří by mohli nenávratně poškodit kořenový systém, vyplňte jámu pletivem a obalte jím i opatrně vsazený kořenový drn.

Hryzec vodní je nevítaný návštěvník zahrad
Hryzec vodní je nevítaný návštěvník zahrad (Zdroj: Archiv FTV Prima, se svolením FTV Prima))
Na dno položte pletivo
Na dno položte pletivo (Zdroj: Archiv FTV Prima, se svolením FTV Prima))

Pro přesnou hloubku výsadby můžete využít laťku položenou přes jámu a podle ní upravujte výsadbu, buď přisypáním, nebo odebráním zeminy. Místo okolo stromu dostatečně zhutněte, například postupným přišlapáváním, vytlačíte tím vzduchové bubliny. Nakonec vidlemi trochu narušte povrch, dostatečně zalijte a opatřete dostatečnou vrstvou mulče (5-7 cm). Zachová se tím vlhkost na celé ploše, kde se budou vyvíjet kořeny.

U jílovitých půd pozor na přílišné stlačení, znemožníte tak vsakování vody. Přebytečná voda se u těchto půd dá odvést mimo dřevinu vytvořením malé vyvýšeniny okolo kmene. Naopak u písčitých půd vytvořte okolo stromu mělký kanálek, kterým se bude voda dostávat ke kořenům.

Upravte řezem nadzemní část rostliny, aby byla v rovnováze s kořenovým systémem a mohl se správně dynamicky vyvíjet. Zastřihávejte vždy na vnější pupen. Vyberte si 3-5 kosterních větví a ostatní přebytečné odstraňte. Nezapomeňte zakrátit i „terminál“ alespoň o jednu třetinu.

Upravte korunu zastřižením
i (Zdroj: Archiv FTV Prima, se svolením FTV Prima))
Upravte korunu zastřižením

Upevněte strom ke kůlu jedním nebo více úvazky. Měly by být rovněž z materiálu, který nepoškodí kmen (nylon, čalounický popruh nebo pryžová hadice). Aby se kůra neodírala o kůl, můžete použít mezerník nebo úvazek překřížit do osmičky. Hřebíky můžete úvazek připevnit ke kůlu. Nezapomeňte na dostatek prostoru, který bude umožňovat tloustnutí kmene, aniž by se zařezávaly úvazky do kůry.

V místech, kde hrozí okus stromu zvěří (srn, zajíců nebo koček), ochraňte kmen bariérou. Bariéra může být z drátěného pletiva, které připevníte okolo stromu dřevěnými kůly. V zahrádkářských prodejnách se dají pořídit speciální pevné plastové nebo pryžové chrániče.

Proti okusu zvěře ochraňte kmen bariérou
i (Zdroj: Archiv FTV Prima, se svolením FTV Prima))
Proti okusu zvěře ochraňte kmen bariérou

Můžete i kmen omotat spirálovitě flexibilním plastem nebo jutou. U kmenů vyšších 60 cm můžete využít plastové síťové chrániče, které se postupně rozpadávají. Rovněž je vhodné mladý kmen natřít vápnem smíchaným s vodou nebo využijte některý z profesionálních přípravků, které jsou k dostání v zahrádkářských potřebách.

Nátěr vápna s vodou ochrání kmen
i (Zdroj: Archiv FTV Prima, se svolením FTV Prima))
Nátěr vápna s vodou ochrání kmen

Tento nátěr chrání proti škůdcům a zároveň proti teplotním výkyvům v zimním období.        

Zdroj informací: pořad Receptář prima nápadů; CH. Brickell a kolektiv: Velká zahrádkářská encyklopedie

Publikováno: 28. 12. 2022, Autor: Šárka Miškovská, Profil autora: Šárka Miškovská