reklama

Nezapomeňte prořezat jádroviny na vaší zahradě

Máte na zahradě jabloně, hrušně, kdouloně nebo mišpule? Nezapomeňte na řez větví, kterým povzbudíte nový přírůst. Řezy se liší podle odrůdy, ale také podle tvaru stromů, které jsou přizpůsobeny vaší zahradě. Poradíme, jakým způsobem vést jednotlivé řezy, které budou pro jádroviny prospěšné, a vy se díky této péči můžete dočkat hojné úrody plodů.

i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Nezapomeňte pořezat ovocné stromy jádrovin. Používejte kvalitní nástroje (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Při zkracování výhonů držte nůžky tak, aby vnitřní strana širokého ostří přiléhala k ponechávanému dřevu a pupenu. U jádrovin můžete stříhat těsně nad očkem. Je nutné posadit nůžky proti očku, řeznou plochu veďte šikmo, vrchní hrana by měla být ve výši vrcholu pupenu. Tato ranka se zahojí během jednoho vegetačního období.  Pozor na to, aby nebyla rovina řezu příliš šikmá a příliš blízko pupenu, jinak vám uschne. Větší ranky ošetřete stromovým balzám, především v případech střihu na zdravé dřevo.  

Obnovovací řez

Je vhodný pro vřetenovité zákrsky a rovněž veškeré na konci větví plodících stromů, stejně tak je vhodný pro bujně rostoucí odrůdy, které by se mohly intenzivním řezem nadměrně povzbudit. U jabloní jdou to především odrůdy „Mutsu“, „Boskopdské“ a „Jonagold“. U hrušní jde o odrůdy „Jargonelle“ a „Josephine de Malines“.  

Tento řez spočívá v každoročním zakracování částí starších oplozených výhonků. Řez provádějte až ke spodní části, aby se povzbudil přírůst mladého dřeva. Střed udržujte otevřený, tím že vyříznete veškeré bujně rostoucí výhony, především ty, které se navzájem kříží nebo zastiňují ostatní postranní větve. Tím docílíte dobrého rozmístění všech větví. Odřezávejte jen malou část z konců hlavních větví.

Řez zkrácených postranních větviček a obnovovací řez
i (Zdroj: Šárka Miškovská)
Řez zkrácených postranních větviček a obnovovací řez

Řez plodonosného obrostu

Pro tento druh zkracování je typické zkrácení hlavních větví a mladých postranních větví, a tím povzbudíte růst jak postranních větviček druhého řádu, tak i plodonosného obrostu. Vždy je dobré dodržet pravidlo – čím je větší vitalita stromu, tím méně intenzivní musí být řez, protož řez povzbuzuje přírůst. Hlavní větve zkracujte u bujně rostoucích stromů ne více než o několik pupenů. U slabě rostoucích stromů můžete hlavní větve zkrátit až o jednu třetinu, tím povzbudíte vytváření nových postranních výhonů druhého řádu.

Mladé větvičky zkraťte na tři až šest oček u těch stromů, kde je dobrý přírůst. Na slaběji rostoucích stromech zkraťte jen na tři až čtyři očka, vytvoří se tak brachyblasty. Na silněji rostoucích stromech ponechte nezkrácené výhonky až do délky 15 cm. U velmi starých stromů je nutné zabránit přehoustnutí větví. Odstraňte z nich starší dřevo ve prospěch mladšího.   

Úprava zákrsku jabloně
i (Zdroj: Šárka Miškovská)
Úprava zákrsku jabloně

Jabloně

Pokud máte na zahradě hodně prostoru, je starost o zákrsek velmi snadná. U mladého stromu první zimu zkraťte hlavní výhon k vybranému postrannímu výhonu. Pod tímto hlavním výhonem ponechte dva až tři postranní výhony, které zkraťte o dvě třetiny na vzhůru směřující pupen. Veškeré ostatní postranní výhonky úplně odstraňte.

Druhý rok u zákrsku zkraťte postranní větvičky druhého řádu na čtyři nebo pět pupenů. Zkraťte jen ty, které nejsou potřebné pro vytváření druhotných větví. Rovněž zkraťte i hlavní větve a dobře rozmístěné postranní větvičky druhého řádu o polovinu na ven směřující pupeny.

U plně vyvinutého zákrsku je nutné zkrátit bujně rostoucí hlavní větve, které ponechte na dvě třetiny z přírůstu předcházejícího vegetačního období. Slabší hlavní větve zkraťte na dvě třetiny. Rovněž můžete u plně vyvinutého zákrsku provést obnovovací řez prořezáním přehoustlých postranních větviček druhého řádu, které tak nebudou překážet středu stromu a ten zůstane otevřený. Starší odplozené výhony odstraňte až k jejich bázi, tím se docílí následné vytvoření náhradního porostu.

Postranní větvičky úplně zkraťte
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Postranní větvičky úplně zkraťte

U mladého stromu (ve tvaru vřetenovitého zákrsku) je v prvním roce nutné zkrátit terminální výhon šikmým řezem těsně nad vhodným pupenem ve vzdálenosti 1 m nad zemí. Tři nebo čtyři postranní výhony zkraťte na polovinu na dolu směřující pupeny. Ostatní postranní výhonky úplně odstraňte. U plně vyvinutého vřetenovitého zákrsku odřežte postranní větvičky druhého řádu na nižších čtyřech základních větvích, které jsou neproduktivní, kříží se nebo rostou dovnitř. Mohutné, staré a vzhůru rostoucí větve zkraťte na jeden pupen.

U mladého stromu (ve tvaru kordonu) v prvním roce zkraťte všechny postranní výhonky, které přesahují délku 10 cm na tři až čtyři pupeny. Výhonky kratší délky nezkracujte. U plně vyvinutého kordónu proberte plodonosný obrost, pokud je vměstnaný.

Úprava kordonu jabloně
i (Zdroj: Šárka Miškovská)
Úprava kordonu jabloně

U mladého stromu (ve tvaru špalíru) v prvním roce po vysazení zkraťte špičák nad prvním odpůrným drátem šikmým řezem nad pupenem s tím, že by měl mít pod sebou další dva silné pupeny. Druhý rok je nutné k vytvoření druhého patra zkrátit terminální výhon na pupen těsně nad druhým drátem tak, aby pod pupeny zůstaly další dva silné pupeny. U prvního patra zkraťte vodorovná ramena o jednu třetinu na zdravý dolů směřující pupen. Odřežte všechny postranní výhonky kromě dvou vodorovných ramen.

Hrušně

U hrušní se provádí u zákrsku stejný řez jako u jabloní. Jediným rozdílem je, že hrušně snesou mnohem intenzivnější řez, jakmile začnou plodit. Velmi málo hrušní plodí na koncích větví, proto je můžete více zkrátit. Stejně tak je tomu u špalíru nebo kordónu, kdy je řez obdobný jako u jabloní.

Kdouloně

Vzhledem k tomu, že kdouloně plodí na zkrácených postranních větvičkách nebo na koncích výhonu z předcházejícího roku, je vhodné je v případě mladého zákrsku upravovat řezem jako jabloně. Je dobré docílit otevřený střed o dobře rozvrstvenou kostru větví.  U vyvinutých stromků se řez provádí minimálně, upravují se jedině staré přehoustlé obrosty.

Mišpule

Stejně jako jabloně se upravují i polokmeny mišpulí. Po vytvoření hlavní kostry koruny příležitostně prořezávejte větve, aby se udržela otevřená. Rovněž odstraňte větve, které způsobují přehoustnutí. Odrost, který je nemocný nebo odumřelý, rovněž odřežte nebo ostřihněte.       

Zdroj informací: J. Höhne, P. G. Wilhelm: Dvanáct měsíců v zahradě; CH. Brickell a kolektiv: Velká zahrádkářská encyklopedie

Publikováno: 19. 3. 2023, Autor: Šárka Miškovská, Profil autora: Šárka Miškovská